Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

фирмена социална политика в областта на урепване здравето на работниците

фирмена социална политика в областта на укрепване здравето на рабтниците - обосноваване на необходимостта, разходи и ползи, оценка на въздействието,какви ще бъдат разходите и ползите на работниците и работодателя

1

отговор

68

посещения
+2 точки
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки

добра е

от Стефка Алексиева 07.05.2012, ученик от Хасково
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Икономика на труда
Тест по икономика на труда
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Икономика на труда - вариант 2 при професор Васил Цанов / Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий". Това са въпросите с избираем отговор, един от които е верен. В оригиналния изпитен тест освен тези има и няколко отворени въпроси.
(Труден)
14
315
1
10.07.2012
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти първи курс в Университет за Национално и Световно Стопанство - гр. София по дисциплината ИК на труда при Мария Атанасова. Съдържа 20 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор. На обозначените места на някои въпроси трябва да посочите неверните отговори.
(Лесен)
20
354
1
04.04.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по икономика на труда
Mатериали в помощ на домашната
 

Икономическа и социална оценка на безработицата


Икономическа и социална оценка на безработицата. Програми и мерки за нейното стабилизиране.
 

Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа


Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
 

Фирмена политика и мениджмънт за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Сред основните принципи върху които е изградена новата политика на държавата за осигуряване на работното място, водещо значение има оптимизирането на условията на труд и осигуряването на адекватна защита на работещите.
 

Стандарти за Здравословни и Безопасни Условия на Труд

06 май 2008
·
1,381

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948г. Организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд. Това право защитава последователн
 

Социална политика


Социалната политика в областта на заетостта и ограничаване на безработицата представлява съществен елемент от социалната политика въобще, тъй като тя обхваща всички онези области в живота на всеки индивид, които са свързани с възможността за...
 

Икономика на труда


Европейската стратегия по заетостта обединява целите на европейската социална политика за повишаване на заетостта и качеството на живот на всички граждани на Съюза. Началото се поставя на извънреден Европейски съвет на страните-членки в Люксембург през...
 

Нормативна уредба по ЗБУТ.doc 189 KB


Човекът е най-важният и най-значимият ресурс в една организация. Без него е немислим производственият процес. Затова поддържането на здравето и работоспособността на работниците в организацията е едно от основните задължения на всеки работодател...
 

1. Въведение - Предговор към Икономическият подход в изследвзнето на труда


Обектът на настоящото изследване е трудът, а подходът, който ще използваме, за да го разкрием, ще бъде икономическият. Този подход не се характеризира със съвкупността от въпроси и проблеми, към които се прилага. Трудът и трудовите отношения могат...
 

Активна и пасивна политика по заетостта


Политиката по заетостта има за основна цел ограничение на безработицата и намаляване на негативното и влияние върху икономиката и отделната личност. Тя може да се разглежда като целенасочено въздействие върху икономиката...
 

Ключови характеристики и обхват на провежданата от държавата активна политика по заетостта на българския трудов пазар


Високото равнище на безработицата, ниските доходи и потребността от социална защита се превърнаха в трайни характеристики на социално-икономическата ни среда. Структурният характер на безработицата...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения