Преглед на домашна работа

„Финансово счетоводство – първа част“

К а з у с № 2 През 20-5 г. в “Бета” ООД е доставена стока “В”, както след¬ва: м. януари – 10 000 кг по 1,10 лв.; м. март – 5000 кг по 1,05 лв.; м. май – 15 000 кг по 1,20 лв.; м. юли – 20 000 кг по 1,30 лв.; м. септем¬ври – 20 000 кг по 1,40 лв.; м. ноември – 10 000 кг по 1,15 лв. В края на годината е извършена инвентаризация, при която е установена наличност на 4900 кг от стока “В”. Поради неправилно съхранение са бракувани 100 кг от тази стока. Останалото количество е продадено на дребно. Сумите от продажбите са постъпили в касата на предприятието. И с к а с е: Да се съставят счетоводните статии за намалението на стоки¬те като се приложи метод първа входяща-първа изходяща стойност

2

отговора

7

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
43%
Одобрение:
3%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте, Изпратете го на dido-d@mail.bg или Viber +359 887 253 356. Като о разгледаме ще Ви отговорим. Приятен ден!

от Данаил Дамянов учител преди 4 дни
Активност в домашните:
Надежност:
19%
Одобрение:
1%
Постижения: » виж всички
0 точки

Изпратих Ви лично съобщение .

от veselinvasilev преди 5 дни, студент на 30 от Варна
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Задачи за консолидация


Задачи за консолидация на счетоводен баланс по счетоводство - влючва и решения...
 

Счетоводно отчитане на капиталите на предприятието


Капиталът в счетоводството се разглежда като източник на имуществото на предприятието. В зависимост от произхода му се разграничават два вида капитал – собствен капитал и привлечен капитал...
 

Изследване на зависимости


Числовата стойност на стандартната грешка можем да вземем от таблицата, на ред ‘’standard error’’. Тя възлиза на 0,1799 хил eur. Оттук може да се направи извода, че средната квадратична грешка на моделирането на цената...
 

Финансово счетоводен анализ


Терминът „анализ” има гръцки произход и означава разделяне, разчленяване. В тесен смисъл анализът представлява процедура на мислено или реално разлагане на даден обект на съставните му части с цел тяхното изучаване. по този начин се добива...
 

Същност и класификация на разходите


Разходите като икономическа категория са стойност на употребените ресурси и се разглеждат главно в три направления: а) Употребени материални ресурси: начислени амортизации на ДМА, употребени ...
 

Анализ на рентабилността на фирма


Рентабилността се изчислява чрез система от показатели изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи...
 

Функции на управлението


Изучаването и анализирането на функциите на управлението е основен изследователски проблем за научният мениджмънт. Файол е първият учен, който изследва функциите на управлението...
 

Отчитане на собствения капитал


Собственият капитал е израз на вложеното имущество на собственика в стопанската дейност. Той характеризира размера на собствеността. Чрез собствения капитал се характеризира...
 

Система на счетоводните сметки


Система на счетоводните сметки – способ за икономическа групировка, текущо отчитане и контрол на състоянието на обектите на отчитане и измененията в тях в резултат на стопанските операции...
 

Теми и задачи по бюджетно счетоводство


Включва лекции по бюджетно счетоводтсво, както примери и решени задачи, включва също параграфи и подпарагтафи и техни наименования, накратко са описани нормативните актове, принципите на счетоводтсвото, същността на дълкотраините матетиални активи...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната