Преглед на домашна работа

Тест по Методика на физическата култура в детската градина

1. 1. Подчертайте верния отговор: А) Физическото възпитание е исторически обусловеното равнище на физическото развитие и високата степен на здравето и на физическата подготвеност за труд. Б) Физическото възпитание е част от общата култура на обществото. На него са подчинени всички останали понятия. Обединява всички материални и духовни ценности, използвани в обществената практика за физическото усъвършенстване на личността. В) Физическото възпитание е съзнателна и целенасочена дейност, в която са свързани дейностите игра, учене и труд. Поради тази взаимовръзка физическата култура заема централно място при възпитателната работа в детската градина. 2. Коя е основната форма на физическо възпитание в детската градина и колко пъти се провежда тя в седмицата при отделните възрастови групи? ............................................................................................................................................................ І гр. - ............; ІІ гр. -...................; ІІІ гр. - .................; ІV гр. - .................; 3. Кога се разучава новия комплекс от общоразвиващи упражнения? А) в първата ситуация за седмицата и се затвърдява в следващите ситуации и в ежедневните утринни гимнастики; Б) в началото на годината и се променя само според новите образователни задачи за седмицата; В) в първата утринна гимнастика за седмицата и се затвърдява в ситуациите и утринните гимнастики през следващите дни от седмицата. 4. Какво е характерно за общоразвиващите упражнения в първа, втора, трета и четвърта възрастови групи? І гр. -........................................................................................................................... ІІ гр - ............................................................................................................................................. ІІІ гр. - ................................................................................................................................. ІV гр. - ................................................................................................................................. 5. Колко е времетраенето на подготвителната част на ситуацията в отделните възрастови групи? І гр. - ............; ІІ гр. -...................; ІІІ гр. - .................; ІV гр. - .................; 6. Кои са вариантите на ситуацията и какво е характерно за тях? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7. Какви методически изисквания се предявяват при провеждане на подвижните игри в първа възрастова група? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8. Какво е характерно за подвижните игри, които се провеждат след 15,30 часа в детската градина (след ставане от сън и преди следобедната закуска)? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9. Напишете особеностите на ситуацията в смесена по възраст група! ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10. Утринната гимнастика е: А) основна задължителна форма за стимулиране на двигателната активност с оздравителен ефект, включваща дихателни и изправителни упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и подвижни игри; Б) задължителна, регламентирана форма за стимулиране на двигателната активност с оздравителен ефект, включваща ходене, бягане, ходене и общоразвиващи упражнения. В) допълнителна задължителна форма за стимулиране на двигателната активност с оздравителен ефект, включваща дихателни и изправителни упражнения, различни видове ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и подвижни игри. 11. Кои са условията за правилно провеждане на ситуацията по физическа култура в детската градина? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12. Какво е характерно за самостоятелната работа по физическа култура в детската градина? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13. Напишете какво представляват посочените методи и какво е характерно за тяхното прилагане в работата по физическо възпитание в предучилищна възраст: - Групов метод-специфичността на този метод се свързва с: • изучаването и затвърдяването на двигателни навици и умения; • с повторение на усвоено упражнение в различни варианти; • с работа за усъвършенстване на физически качества или за разтоварване на продължително ангажирана в работа мускулна група (успокоителни упражнения). -Станционен метод- • При станционния метод се изпълняват заучени основни движения и се затвърдяват двигателни навици. • изпълняват се много повече упражнения в сравнение с останалите методи. • при подреждане на комбинациите следва да се вземе предвид трудността на упражненията, т.е. след трудни движения (упражнения) да следват по-леки, или след натоварване на долните крайници да следват упражнения за горните и др. Това съм оговорила,по незнам дали е вярно 14. Как ще разположите двигателната активност през седмицата (ситуации, утринна гимнастика, спортно-подготвителни упражнения и игри, подвижни игри)? Ден от седмицата Сутрин Следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Някой може ли да помогне(спешно е) благодаря!
от clear1622 преди 18 дни , на 09 сеп 2022 (пт)
не са посочени теми

1

отговор

9

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
66%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

1.А) 2. Основната форма на физическо възпитание в детската градина е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра (чл. 23, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката). 1 гр. -2 2. гр. – 2 3 гр. – 3 4 г – 3 3. В) 4. Времетраенето на утринната гимнастика (раздвижване) за децата на 3 – 4 години (първа група) е 7 – 8 минути; за 4 – 5 годишни – 9 – 10 мин, 10 мин. В I гр. Общоразвиващите упражнения могат да се изпълняват от позиция на роля , т.е. да се включи игров мотив, игров метод. 5. 1 гр. – 2-3 мин. 2 гр – 2 – 3 мин. 3 гр. 3 -4 мин. 4 гр. – 3 – 4 мин. 10. – В) 13. При груповият метод в основната част децата работят по групи различни задачи и се редуват при изпълнение на всички задачи. Смяната на групите става организирано, по команда. Недостигът е че при затвърдяване на изучен материал се понижава моторната плътност и се появява момент на изчакване. Може да се включат допълнителни задачи. Груповият метод се използва при затвърдяване и усъвършенстване на спортни упражнения. В първа група през второто полугодие играещите се разделят на две подгрупи. Във втора възрастова група децата се разделят на три подгрупи, а в трета – на четири подгрупи, като всяка от тях се занимава с различни движения. След 8–10 минути дейността на подгрупите се сменя. Станционен метод – най-подходящ ако учебната форма е за затвърдяване или усъвършенстване на двигателни навици и умения, при него вече изучените упражнения се изпълняват в променени условия т.е. осъществява се пренос на знания, познати упражнения се прилагат в нова обстановка. Постига се и по-висока моторна плътност, всички деца са в непрекъснато движение и преминават последователно през всички упражнения (станции). 14. Ден от седмицата Сутрин След обед Понеделник Утринна гимнастика, регламентирана ситуация Подвижни игри Вторник Утринна гимнастика Спортно-подготвителни упражнения и игри Сряда Утринна гимнастика, регламентирана ситуация Подвижни игри Четвъртък Утринна гимнастика Спортно-подготвителни упражнения и игри Петък Утринна гимнастика, регламентирана ситуация Подвижни игри 15. И.п. стоеж – на 1 –повдигане на ръцете нагоре и настрани, на 2 – свиване на дясната ръка да докосне дясното рамото, на 3 – свиване на лявата ръка да докосне лявото рамо, на 4 –снемане на ръцете на кръста в и.п.

от Таня Генова учител преди 18 дни
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната