Емилия Петрова
преподава по Английски
в град Варна
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Казус по управление на промените

Цел: да се проучат проблеми и възможни избори, съдържащи се в разработването на цялостна стратегия за широкомащабна промяна. Описание: Банка с дългогодишна история е изправена пред конкуренцията от страна на нови участници на банковия пазар. Новите играчи са специализирани в предоставянето на банкови телефонни и интернет услуги и предлагат по-ниски цени, тъй като нямат режийни разноски, свързани с мрежата от филиали. Директорът на мрежата от филиали на традиционната банка предлага стратегия как да се отговори на конкуренцията. Тя включва затваряне на 20% от клоновете с цел да се намалят режийните разноски и да се увеличат нетните приходи за един клиент. Към настоящия момент не са уточнени всички подробности по реализиране на стратегията. На пример, клоновете, които подлежат на затваряне могат да бъдат такива, разположени в центъра на града и да притежават скъпа собственост. Могат да бъдат и такива, намиращи се в малки селски райони и да притежават евтина собственост, но относително малък брой клиенти с висока нетна стойност за банката. Представете си, че Вие сте консултант, нает от директора, инициирал предложението. Вашата роля е да проучите осъществимостта на предложението за увеличаване на доходността, договаряйки се с клоновете на банката. Стъпка 1 Вие уточнявате с директора и неговия/нейния екип списък с възможни действия, които могат да предоставят основа на стратегията за управление на промяната. Задачата Ви е да прегледате списъка в таблицата и да използвате своя опит, за да: • Изтриете тези от действията, които според Вас не са важни. • Добавите други, които мислите, че са необходими – максимум 4. • Помислите как действията могат да се подредят последователно от начало до край. Преценете всяко действие дали следва да се случи в началото или края на управленския процес. Отбележете това в съответните колони. № Възможни действия По-рано По-късно 1 Идентифицирай ключовите фигури, които ще бъдат повлияни от промяната 2 Предостави възможност за консултиране и обучение за тези, които ще бъдат освободени 3 Информирай служителите как те персонално ще бъдат повлияни от плана по закриване на филиалите 4 Убеждавай тези, които ще са в благоприятна позиция при затваряне на филиалите, за да подкрепят плана 5 Открий лидер на проекта и сформирай работна група по затваряне на филиалите 6 Оповести обхвата и мащаба на плана пред целия персонал 7 Инструктирай ключови мениджъри относно плана по закриване 8 Определи кой филиали следва да бъдат закрити 9 Направи преглед на програмата по закриване и на постигнатия успех и разпространи в организацията „уроците”, научени в резултат на управление на промяната 10 Идентифицирай необходимата информация въз основа на която да решиш броя и разположението на филиалите, които следва да бъдат закрити, за да се постигнат целите 11 Оповести плана по закриване на клиентите 12 Обучи членовете на работната група по закриване на филиалите на умения, свързани с управление на промяната 13 Идентифицирай и изчисли количествено очакваните ползи от закриването на филиалите 14 Подготви персонален „компенсаторен пакет” за освободения персонал 15 Оцени ефекта от закриването върху други аспекти от функционирането на банката 16 Планирай необходима преподготовка за хора, които ще бъдат преназначени на нови длъжности 17 Ръководи срещи на екипа и ги инструктирай как планът по закриване ще повлияе на персонала и определи кога хората ще бъдат уведомени как те персонално ще почувстват промяната 18 Определи какви стъпки са необходими за да се задържат ценните клиенти, повлияни от закриването на филиалите 19 Осигури обучение за мениджърите и ръководителите за да могат те да помогнат на другите и на себе си да се справят с промяната 20 Публикувай бюлетин с информация за постигнатия прогрес 21 Реши кой трябва да се включи в анализа на информацията, относно доколко планът по закриване ще доведе до задоволителни ползи, оправдаващи разходите 22 Потърси мнения на клиенти, които могат да бъдат повлияни от закриването, за проблеми, на които следва да се обърне внимание 23 Потърси мнения на служители от филиалите за проблеми, които могат да настъпят при успешно изпълнение на плана по закриване 24 Ако планът по закриване вече е одобрен, реши кой трябва да се включи в определяне кои филиали да се закрият 25 Инициирай програма подходящите имоти да бъдат продадени (напр. премахни трезорите) 26 Отпразнувай успехите и мотивирай хората да продължат работата си за подобряване конкурентните позиции на банката 27 Вземи решение за датата на първото закриване 28 Определи личните ползи или загуби, които могат да бъдат възприети от служителите, повлияни от закриването 29 Направи график за изпълнение на плана по закриване 30 Прецени какво трябва да се направи, за да се мотивират служителите и да приемат промяната 31 Публикувай прес-информация относно плана по закриване 32 Контролирай напредъка спрямо графика и очакваните ползи 33 Разучи кой е най-добрия начин за разпореждане с ненужните имоти 34 Определи възможни социални проблеми от закриването (напр. какво ще се случи с клиенти без транспорт, когато местният клон се закрие) 35 Планирай какво ще се случи с освободения персонал – преназначаване, по-ранно пенсиониране, излишък 36 37 38 39 Стъпка 2 Прецени кой е твоят списък от действия и ги групирай в план: • Определи последователността на действията от начало до края, осъзнавайки че някои действия могат да се случват едновременно или да се повтарят. • Идентифицирай връзките между действията в твоя план и прецени как различните действия могат да бъдат групирани и да съответстват на модела, представен в презентациите на лекциите по дисциплината. Благодаря предварително!
от manuela.pettkowa преди 20 дни , на 07 сеп 2022 (ср)
не са посочени теми
Последна редакция преди 20 дни , на 07 сеп 2022 (ср) от manuela.pettkowa

3

отговора

9

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
66%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

трудно се разбирав такъв формат

от Таня Генова учител преди 20 дни
Активност в домашните:
Надежност:
47%
Одобрение:
6%
Постижения:
0 точки

Взела съм изпита във ВСУ. Имам разработен казуса. Мога да ти го пратя, ако решиш пиши.

от viki911846 преди 19 дни , студент на 21 от София
Активност в домашните:
Няма отговори

Писах ти.

от manuela.pettkowa на 27 години преди 19 дни , на 08 сеп 2022 (чт)
Активност в домашните:
Надежност:
19%
Одобрение:
1%
Постижения: » виж всички
0 точки

Изпратих Ви лично съобщение .

от veselinvasilev преди 20 дни , студент на 30 от Варна
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Мариана Николаева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  4 години
4

Емилия Петрова
преподава по Английски
в град Варна
с опит от  11 години
24

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната