Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Преглед на домашна работа

Екоикономика УНСС бакалавър

Търся разработени теми за държавен изпит за специалност "екоикономика"
от jr99 преди 15 дни , на 16 юни 2022 (чт)
домашна по Икономика за Потребители
не са посочени теми

3

отговора

8

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
67%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
0 точки

Дай конспект

от Таня Генова учител преди 15 дни
0 точки

1. Системата „Икономика-околна среда”. Взаимовръзки. Екологични активи.

2. Класификация на природните ресурси и техните запаси. Ефективно

разпределение на ресурсите – статична и динамична ефективност,

интертемпорална ефективност. Роля на пазара при разпределението на

природните ресурси. Ресурсна рента. Оскъдност на ресурсите – фактори за

нейното облекчаване и показатели за измерването й.

3. Право на собственост върху природните ресурси – характеристики и видове

стоки. Критерий за ефективност при правата на собственост – критерий на

Парето. Видове пазарни провали /външни ефекти, отворен достъп, обществени

блага. Теорема на Коуз.

4. Необходимост от оценка на ползите от околната среда и природните ресурси.

Видове икономическа оценка на екосистемните услуги и продукти. Подходи и

методи за икономическа оценка на ползите и услугите от околната среда и

природните ресурси.

5. Икономика на контрол върху замърсяването. Замърсяване на околната среда –

видове причинители и източници на замърсяване. Определяне на ефективното

ниво/разпределение на замърсяване при различните видове ресурси.

6. Екологична политика. Необходимост от международна екологична политика.

Основополагащи принципи и режими. Многостранни споразумения и

международни институции в екологичната област.

7. Екологична политика на ЕС – характеристики и фази на развитие.

Институционална и законова рамка, процедури за взимане на решения.

8. Инструменти на екологичната политика – регулаторни, пазарни и

информационни инструменти. Характеристики, предимства и недостатъци.

9. Политика за климата: основни инструменти и постижения. Европейска схема за

търговия с въглеродни емисии – механизъм на функциониране. Предимства и

недостатъци.

10. Доброволни механизми на екологичната политика. Доброволни споразумения.

Схеми за екологично етикетиране. Екологични изисквания към обществените

доставки.

11. Концепции и подходи за управление на използването и опазването на

природните ресурси. Особености на природния капитал като обект на

управление. Съвместен мениджмънт на природните ресурси. Интегриран

мениджмънт.

12. Методите за управление на природните ресурси. Особености на решенията за

използване и опазване на природните ресурси. Многокритериални методи за

вземане на решение и тяхното приложение в управлението на природните

ресурси.

13. Публично-частните партньорства в управлението на природните ресурси.

Същност на партньорството. Видове партньорства. Етапи на процеса на

създаване на партньорства.

14. Управление на устойчивото използване на земята. Характеристика на

поземлените ресурси и влиянието им на управленските решения. Структури за

управление на използването и опазването на земята. Добрите производствени

практики в земеделието и влиянието им на използването и опазване на земята.

15. Управление на устойчивото използване на водните ресурси. Характеристика на

водните ресурси и влиянието им на управленските решения. Функции на

структурите за управление на използването и опазването на водите. Добрите

производствени практики в земеделието и влиянието им на използването на

водните ресурси.

16. Управление на многофункционалното използване на горите. Характеристика на

горските ресурси и влиянието им на управленските решения. Планиране на

многофункционалното използване на горите. Добри практики в горското

стопанство.

17. Информация и управление. Дефиниция и характеристики на информацията.

Перфектна, не-перфектна и асиметрична информация. Информацията – бизнес

ресурс.

18. Видове информационни системи. Критерии за класификация. Системи за

събиране и обработка на данни. Управленски информационни системи. Системи

за подпомагане вземането на решения. Експертни системи.

19. Качество на продуктите. Определение и същност на категорията “качество”.

Свойства, показатели за качество и методи за определянето им.

20. Тотално управление на качеството. Основни принципи и инструменти на модела

“Тотално управление на качеството” (TQM – Total Quality Management)”.

21. Управление на околната среда.Системи за управление на околната среда,

съответстващи на международните стандарти от серията ИСО 14001 и Схема за

управление на околната среда и одитиране (EMAS).

22. Обхват, цел, задачи, обекти и субекти на екологичната оценка. Видове

екологични оценки. Принципи на екологичното оценяване. Сравнение между

стратегическа екологична оценка и ОВОС.

23. Организация и процедура за провеждане на стратегическа екологична оценка.

Особености на процедурата на стратегическата екологична оценка.

24. Организация и процедура за провеждане на оценка на въздействието върху

околната среда. Етапи на процеса на ОВОС.

25. ГИС в екоикономиката. Приложение на ГИС.

26. Използване на тематичните карти в ГИС

27. Регионални различия и уязвимост в ЕС и България. Развити и изоставащи

региони в ЕС. Политики за регионално развитие на ЕС.

28. Селски райони – характеристики, особености, дефиниция и териториални

граници. Програми и мерки за развитие на селските райони в ЕС и България.

29. Същност и характерни черти на конфликтите. Индикатори за възникване на

конфликтите. Причини за конфликтите – обективни и субективни теории.

Функции на конфликта. Структура на конфликта. Обект и предмет на

конфликта.Типове прилагани тактики. Динамика на конфликта.

30. Връзка между природните ресурси и конфликтите. Характерни черти на

екоконфликтите. Причини за екоконфликтите. Видове екоконфликти. Теории за

екоконфликтите. Механизми на действие на екоконфликтите.

31. Етапи на управление на конфликтите. Стилове за управление и разрешаване на

конфликтите Стратегии за управление и разрешаване на екоконфликтите.

Преговори в конфликтна ситуация – характеристика, функции, модели на

водене, принципи на водене. Медиация и арбитраж – същност, приложение при

разрешаване на конфликти в различни сфери.

от jr99 изпратен от мобилен телефон преди 15 дни , потребител
Активност в домашните:
Надежност:
19%
Одобрение:
1%
Постижения: » виж всички
0 точки

Изпратих Ви лично съобщение.

от veselinvasilev преди 15 дни , студент на 29 от Варна
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
2 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
147 28

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
101 28

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната