Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
42%
Одобрение:
7%
Постижения:

Курсова работа по Счетоводство

ЗАДАНИЕ № 1 върху теми от № 10 до № 14 Пример 1: Тема 10. Счетоводно отчитане на капиталите в предприятието: В предприятие „Нова" ООД са настъпили следните стопански операции: 1. На 05.01.2019 г. е учредено предприятие „Нова" ООД и са направени парични вноски от учредителите в размер на 10.000,00 лв. ; 2. На 01.07.2019 г. съдружниците взимат решение за увеличение на капитала с още 5.000,00 лв. за сметка на допълнителния капитал; 3. Към 31.12.2019 г. финансовият резултат на предприятието е загуба в размер на 2.000,00 лв. Съдръжниците взимат решение за покриване на загубата за сметка на основния капитал: 4. Постъпил е нов съдружник Иван Иванов на 01.08.2019 г. във фирмата, който прави апортна вноска в размер 16.500,00 лв. Предоставя на дружеството ДМА – автомобил за целите на основната му дейност; 5. Начислява се амортизация за автомобила всеки месец, като срока му на годност се опредлея на 5 г. (16.500,00 /(5*12))= 137,50 лв. на месечна амортизация в предприятието. 6. На 01.05.2020 г. съдружник Иван Иванов напуска фирмата и на него му се връща направената апортна вноска по балансова стойност. Минали са 10 м. от постъпването му в предприятието: 7. Предприятието приключва текущите си приходи и разходи към 31.12.2019 г., които са както следва: В гр. 70 Приходи от продажби и други приходи от обичайна дейност общо 52.000,00 лв., В гр. 72 Финансови приходи общо 3.000,00 лв., В гр. 60 Разходи по икономически елементи общо 48.000,00 лв В гр. 62 Финансови разходи общо 9.000,00 лв Моля съставете счетоводните статии. Пример 2: Тема 11. Счетоводно отчитане на заемите и задълженията: 1. Въз основа на молба от предприятието банката е отпуснала заем в размер на 10.000,00 лева, със срок за връщане 17 месеца при месечна лихва в размер на 250 лева. Сумата е постъпила по сметката на предприятието. Месечната главница, която се връща е в размер на (10 000/17 месеца= 588,23 на месец) от разплащателната сметка на предприятието. Моля съставете счетоводните статии. Пример 3: Тема 12 Към 31.05. за предприятие „Нова" ООД работните заплати са както следва: Наименование Брой Сума Корекция на сумата Корекция от минали месеци Резултат Разплащателни пера 101 - Основна заплата (21 д) 1 7096.12 7096.12 301 - ДОД 1 668.27 668.27 302 - ДОО 1 251.40 251.40 303 - ДЗПО в УПФ 1 66.00 66.00 304 - ЗО 1 96.00 96.00 350 - Аванс 1 3911.66 3911.66 Осигуровки за сметка на работодателя 001 - ДОО ф."Пенсии" 1 246.60 246.60 002 - ДОО ф."ОЗМ" 1 63.00 63.00 003 - ДОО ф."Безработица" 1 18.00 18.00 004 - ДОО ф."ТЗПБ" 1 12.00 12.00 010 - ДЗПО в УПФ 1 84.00 84.00 013 - ЗО 1 144.00 144.00 Моля съставете счетоводните статии. Пример 4: Тема 13 и Тема 14 1. Срещу преприятие «Нова» ООД през 2018 г. има заведено дело в размер на 500.000,00 лв. Към 31.12.2018 г. няма окончателно решение на последна инстанция. Юристите на предприятието дават становища, че със сигурност от 70 % делото ще се спечели през следващата календарна година и преприятие «Нова» ООД ще трябва да плати размера на иска. Поради тази причина следва да се начисли провизия. 2. През 2019 г. преприятие «Нова» ООД получава окончателното решение на последна инстанция и следва плати само 100.000,00 лв. 3. Преприятие «Нова» ООД получава от НАП възстановени 1.000,00 лв за данъка върху доходи на физически лица: 4. Преприятие «Нова» ООД има следните салда по Сметка 4531 ДДС за покупките в размер на 15.000,00 лв в дебита и Сметка 4532 ДДС за продажбите в размер на 20.000,00 лв в кредита. Моля приключете сметките след което предприятието внася дължимия ДДС в бюджета по банков път. Моля съставете счетоводните статии.
от viki911846 преди 3 дни
домашна по Право за Студенти в 2 курс в УНСС, София
не са посочени теми

3

отговора

6

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
84%
Одобрение:
17%
Постижения:
0 точки

Здравейте! Мога да реша задачата. За връзка с мен, моля, пишете на лично съобщение тук. Поздрави!

от pavli.simeon вчера, студент на 41 от София
Активност в домашните:
Надежност:
36%
Одобрение:
7%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Здравейте!

Мога да съдействам и да реша заданието по Счетоводство. Ако прецените, моля пишете на мейл       vl.nakova@abv.bg

от bebeto589 преди 3 дни, студент на 29 от София
Активност в домашните:
Надежност:
15%
Одобрение:
2%
Постижения: » виж всички
+1 точка

Изпратих Ви лично съобщение .

от veselinvasilev преди 3 дни, студент на 28 от Варна
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 2-ри курс по Право
Тест по право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти от 2 курс
Това са въпросите, които се дават на тестовете по право за 2ри курс в Стопанска Академия "Д. А. Ценов". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
43
124
1
1 мин
31.07.2012
Тест по основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по основи на правото. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
28
565
1
14.09.2012
» виж всички онлайн тестове за студенти от 2-ри курс по право
Mатериали в помощ на домашната
 

Закон за агенция за чуждестранна помощ

23 мар 2006
·
113

Създава се агенция за чуждестранна помощ... Ръководни органи на агенцията са: управителен съвет и директор...Директорът се избира и освобождава от длъжност от Народното събрание. ..
 

Теми за държавен изпит по Гражданскоправни науки

20 юли 2007
·
3,848

Темите са развити по конспекта 2007 г за държавен изпит по гражданскоправни науки.....
 

Разработени въпроси по гражданско право

14 сеп 2007
·
2,525

Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Принципите на римското право са възприети в по–късен етап от редица законодателства.
 

Теми по Гражданскоправни науки

18 дек 2007
·
748

Съществуването на гражданското правоотношение се свързва с реално съществуващи ФЛ и ЮЛ, защото то трябва да произхожда от права и задължения...
 

Теми по Търговско право

02 яну 2008
·
287

Търговското право като правен отрасъл. Същност.Обхват и система. Място на търговското право в правната система. Източници.
 

Пищови по търговско право

16 юли 2008
·
2,222

Пълен набор лекции по търговско право от трети курс. Използвани са в СУ в стопански факултет.
 

Лекции по Гражденски процес

29 окт 2008
·
441

Основа на разглеждането на ГП като защита-санкция е ПРАВОНАРУШЕНИЕТО, което всъщност е източник на производството и представлява незаконосъобразното развитие на едно МАТЕРИАЛНО, частноправно...
 

НПН

22 ное 2008
·
93

Обща х-рка, НП е отрасъл на действащото право, система от правни норми, урежда общ-ни отношения, свързани с изв-то на престъпл-е и налагане на наказание на извърш-лите...
 

Сьдебни експертизи

01 дек 2008
·
247

Криминалистичната експертиза се различава от другите експертизи по два основни, един допълнителен и един спомагате лен белег...
 

Гражданско правни науки

14 яну 2009
·
1,071

Гражданско право – jus civile /лат./ - съвкупност от всички правни норми, които се прилагат спрямо римските граждани, в техните взаимоотношения и в отношенията им с държавата и публичните институции...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната