Преглед на домашна работа

Имам нужда от помощ за 4 задачи по Управление на риска

1.Изчислете непрекъснатата възвръщаемост за периода, ако сте купили акция за 42,53$ и сте я продали за 44,82$ ? 2.Намерете капиталовото изискване за операционен риск за банка чрез метода на базисния индикатор, ако брутният и доход за последните 3 години съответно е 122 млн.лв., -13,1 млн.лв. и 47,2 млн.лв ! 3.Изчислете каква максимална загуба можете да очаквате при 99% вероятност за период от 4 дни за инвестиция от 16 хил. лв. с σ = 2,25 % на еднодневната възвръщаемост? 4.Изчислете средната аритметична на разпределението на загубите по честота, ако съответно вероятносттите да се случат 0 загуби е 0,33 през следващия месец, за 1 загуба P=0,40 и за 2 загуби P=0,27!
от petya.lyubomirova.3 преди 17 дни , на 28 апр 2021 (ср)
не са посочени теми

0

отговора

10

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната