Поли Цветкова
преподава по Английски
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
63%
Одобрение:
16%
Постижения:

Общинска здравна практика

С молба за разработка на три от примерните теми (по избор) КОНСПЕКТ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ОБЩИНСКА ЗДРАВНА ПРАКТИКА“ 1. Общи принципи на общинското самоуправление. 2. Здравна политика. Базова структура на здравната политика. Индикатори за оценка на здравната политика 3. Здравна политика. Базова структура на здравната политика. Основни принципи, на които трябва да отговаря съвременната здравна политика. 4. Здравната система като социална система. Фундаментални цели на здравните системи. 5. Здравна служба. Характеристика и нива на здравната помощ. Основни принципи за изграждане на здравната служба. 6. Нива на здравната политика и здравни органи. 7. Национални политики в областта на здравеопазването. Национална здравна стратегия (2014-2020). Характеристика на Политика 8: Регионална здравна политика, основана на доказателства. 8. Национални политики в областта на здравеопазването. Национална здравна стратегия (2014-2020). Характеристика на Политика 11: Създаване на подходяща среда за включване на гражданското общество в решаване на проблемите на здравето на нацията. 9. Общинска здравна политика – формиране, проучване, подкрепа. 10. Мониторинг и оценка на публични политики и програми – същност, основни характеристики. 11. Оценка на публичните политики и програми – видове оценки. 12. Мониторинг и оценка на публичните политики – цели и функции. 13. Технология и фази на мониторинга и оценка на публичните политики. 14. Видове оценки на публичните политики според методологическия подход и поставените цели. 15. Основни принципи на обществените консултации. Стандарти за провеждане на обществени консултации. 16. Избор и прилагане на консултационна процедура – видове. 17. Целеви групи и заинтересовани страни. Определяне на целевите групи. 18. Предимства и недостатъци на прилаганите консултационни методи при обществените консултации. Литература: 1. Веков, Т., П. Салчев, Сл. Джамбазов, Добри практики за оценка на здравни технологии, МУ – Плевен, 2016 2. Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова, Социална медицина, ИЦ – МУ Плевен, 2009 3. Нончев, А., Мониторинг и оценка на публични политики и програми, Център за изследване на демокрацията, София, 2009 4. Салчев, П., Здравна политика и здравен мениджмънт - предизвикателствата на реформата, УНСС – Отворен семестър, 9 май 2017 5. Салчев, П., Електронен учебник по социална медицина и здравен мениджмънт, 2009 6. Танев, Т., Анализ на публичните политики, Военно издателство, София, 2008 7. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, Военно издателство, София, 2008 8. Христов, Х., Публична администрация, УНСС – ЦДО, УИ „СТОПАНСТВО“, 2010 9. Христова, А., Оценка на ефекта от политиките: опитът на страните от Европейския съюз, „Индъстри Уоч Груп“, 2018 10. Национален център по обществено здраве и анализи, https://ncpha.government.bg/bg 11. Национална здравна стратегия 2014-2020, https://www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-i-kontseptsii/strategii/nacionalna-zdravna-strategiya-2020/ 12. Стандарти за провеждане на обществени консултации, Министерски съвет на Република България Съвет за административната реформа, София, 2019, www.strategy.bg 13. Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135713881 ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА 1. Стандарти за провеждане на обществени консултации. Обществено обсъждане на добри практики. 2. Методи за провеждане на обществени консултации. 3. Политики в областта на здравеопазването. 4. Мониторинг и оценка на публичните политики. 5. Формиране и реализиране на националната здравна политика. Колеги, от предложените теми, избирате една, която да разработите. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА 1. Прочита се и се осмисля материалът по съответната тема. 2. Използват се всички налични учебници, учебни помагала, списания, Интернет, в които материалът е разработен най-близо до формулираната тема. 3. Важно е да се потърсят принципите и общовалидните позиции на темата. Желателно е да се посочат лични схващания и факти, намерени от студента. 4. При разработване на темите може да се ползват конкретни консултации както от асистента, така и от титуляра на дисциплината. 5. Курсовата разработка съдържа титулна страница (изписва се университет, факултет, заглавие на курсовата работа, в ляво долу: имена, специалност, курс, факултетен номер, в дясно долу: името на преподавателя). 6. Да има съдържание, в което са посочени отделните раздели, използвана литература. 7. Текстът е оформен с шрифт Times New Roman, Size 12, междуредие 1,5. Подравнението на текста е Justify, използвайки програмата Microsoft Word. Страниците са номерирани. 8. В края, след текста, да фигурират използваните литературни източници, вкл. интернет адреси. 9. Курсовата работа се предава подвързана в папка и е в обем между 5 и 7 страници (сага я изпращате на имейл doynovska@swu.bg . При започване на присъствено обучение я предавате на хартиен носител в катедрата). 10. При неизпълнение на посочените изисквания оценката се намалява от 0.50 до 1.00.

от vl.n преди 14 дни , на 20 фев 2021 (сб)
не са посочени теми

2

отговора

8

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
66%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

Имате поща

от Таня Генова учител преди 12 дни
Активност в домашните:
Надежност:
63%
Одобрение:
16%
Постижения:
0 точки

Много благодаря, но понеже никой не ми писа 2-3 дни, реших сама да започна.

от vl.n преди 11 дни , учител на 41 от София
Активност в домашните:
Надежност:
63%
Одобрение:
16%
Постижения:
Имам ги всички теми, разработени съгласно изискванията. Ако някой има потребност, мога да му пратя. ... [целият коментар]
от vl.n на 41 години преди 7 дни , на 27 фев 2021 (сб)
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Силвия Денчева
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  30 години
136 6

Поли Цветкова
преподава по Английски и Български език
в град София
с опит от  28 години
45 6

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения