Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Задача по счетоводство-спешно решение

Дружество „Свят” ООД към 01.07.201х г. разполага със следните активи, пасиви и собствен капитал:

- Записан капитал – 5 000лв., от който не са внесени към момента 2 300лв.

- Неразпределена печалба от минали години – 8 900лв.

- Готова продукция – 10бр. за 500лв.

- Парични средства в брой – 400лв.

- Получен дългосрочен банков заем с оставащ период до пълно погасяване 8 месеца – 6 900лв.

- Вземания от клиенти – 8 000лв.

- Задължения към персонала – 1 200лв.

- Вземания от подотчетно лице Иван Иванов – 1 500лв.

- Парични средства по разплащателни сметки – 11 000лв.

- Незавършено производство – 1 300лв.

- Други резерви – 3 000лв. 

- Записан капитал – 5 000лв., от който не са внесени към момента 2 300лв.

- Неразпределена печалба от минали години – 8 900лв.

- Готова продукция – 10бр. за 500лв.

- Парични средства в брой – 400лв.

- Получен дългосрочен банков заем с оставащ период до пълно погасяване 8 месеца – 6 900лв.

- Вземания от клиенти – 8 000лв.

- Задължения към персонала – 1 200лв.

- Вземания от подотчетно лице Иван Иванов – 1 500лв.

- Парични средства по разплащателни сметки – 11 000лв.

- Незавършено производство – 1 300лв.

- Други резерви – 3 000лв. 

През 201хг. са извършени някои от следните стопански операции:

1. На 01.07.201х г. съгласно учредителен акт, дружествен договор и приемо-предеветелен протокол съдружникът Иван Маринов внася част от записаната си дялова вноска под формата на машина оценена от вещите лица на стойност 2 300лв.

      2. На 03.07.201х г. съгласно РКО е изплатен служебен аванс на снабдител-доставчик Христо Христов на стойност 400лв.

3. На 04.07.201х г. съгласно фактура от „Хриси” ЕООД са закупени: материал А 30 000 кг. по 0.30 лв. за кг. и 10 000 бр. от материал Б с единична цена 0.20 лв. за бр. Подотчетното лице, Христо Христов представя авансов отчет, придружен от фактура и касов бон за платени 200 лв. за транспорта на закупените материали и възстановява неизразходваната сума в касата, съгласно ПКО.

4. На 06.07.201х г. съгласно платежно нареждане за кредитен превод, е платено задължението към доставчик „Хриси” ЕООД за закупените материали от 04.07.201х г.

5. На 08.07.201х г. от ВиК Варна е получена фактура за консумирана вода от основната дейност на стойност 300лв.

6. На 10.07.201 г. съгласно складова разписка са пристигнали и заприходени  по цена на придобиване закупените материали от „Хриси” ЕООД.

7. На 12.07.201х г. съгласно банково бордеро по разплащателната сметка на дружеството са получени 8 000лв. от клиент „Строй-рент” Варна ЕООД по повод продадена продукция.

8. На 12.07.201х г. съгласно платежно нареждане за кредитен превод, е платено задължението към ВиК Варна.

9. На 14.07.201Хг. съгласно нареждане разписка са изтеглени 1 200лв. от разплащателната сметка на дружеството за изплащане на дължимите работни заплати за месец Юни 201х г. Сумата е заприходена в касата на дружеството, съгласно ПКО.

10. На 15.07.201х г. подотчетното лице Иван Иванов, представя фактура от Е.ОН България Продажби за консумирана ел.енергия от дружеството за м.Май 201х г. на стойност 1 200 лв. Сумата по фактурата е изплатена в брой, съгласно РКО. Неизразходваната част от служебният аванс е възстановена в касата съгласно ПКО.

11. На 15.07.201х г. съгласно РПВ и РКО са изплатени дължимите трудови възнаграждения за м.Юни 201х г.

12. На 18.07.201х г. са фактурирани на клиент 10 бр. готова продукция с единична продажна цена 50 лв. за бр. Сумата по фактурата е постъпила в касата, съгласно ПКО. Отписана е отчетната стойност на продадената продукция.

13. На 25.07.201х г. съгласно искания и лимитни карти са вложени в основното производство основни материали както следва:

- материал А 10 000кг. по 0.3054 лв./кг.

- материал Б 5 000бр. по 0.2036 лв./бр.

14. На 30.07.201х г. съгласно присъствена форма е изготвена РПВ както следва:

- начислени трудови възнаграждения на персонала зает в основното производство – 2 000 лв.

- начислени възнаграждения на административният персонал – 800 лв.

15. На 30.07.201х г. съгласно РПВ са начислени дължимите осигуровки върху брутните трудови възнаграждения за сметка на предприятието в размер на 17.5% и 13% за сметка на персонала.

16. На 30.07.201х г. съгласно заповед за инвентаризация, инвента­ризационен опис и сравнителна ведомост е установено незавършено производство в размер на 1 000 лв. Произведените 100 броя изделия са заприходени в склада, съгласно складова разписка. Установена е себестойността на продукцията.

17.  На 31.07.201х г. съгласно договор за банков заем, на предприятието е отпуснат краткосрочен кредит в размер на 25 000лв. Сумата е постъпила по разплащателната сметка, съгласно банково бордеро.

18. На 31.07.201х г. съгласно фактура от „Константа” АД е изплатен аванс в размер на 10 000 лв. за доставка на производствено оборудване.

19. На 31.07.201х г. съгласно протокол от общото събрание е взето решение за увеличение на резервите на дружеството с 5 000.00 лв. за сметка на неразпределената печалба от минали години. 

Иска се:

  1. Да се състави счетоводен баланс към 01.07.201х г. на дружество „Свят” ООД.
  2. Да се открият синтетичните и прилежащите им аналитични сметки съгласно балансът на дружеството към 01.07.201х г.
  3. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции в дневник за хронологическите записвания.
  4. Сумите по всяка стопанска операция да се отразят по сметките.
  5. Да се приключат счетоводните сметки към 31.07.201х г.
  6. Да се състави оборотна ведомост на синтетичните и оборотни ведомости на аналитичните сметки.
  7. Да се състави счетоводен баланс към 31.07.201х г.

 

1

отговор

9

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
43%
Одобрение:
4%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте,

Мога да Ви реша задачата по счетоводство.

Приятен ден!

0887 253 356

от Данаил Дамянов учител преди 4 дни
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 2-ри курс по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
Тест по счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
39
42
1
5 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 2-ри курс по счетоводство

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
261

Мария Ставрева
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  13 години
248 52

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения