Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Казус по търговско право

Мартин Маринов, Антон Иванов и Ангел Петров били съдружници в дружество с ограничена отговорност „Гофрета“ ООД. Дружеството имало капитал от 2000 лв., като М. Маринов направил парична вноска от 1000 лв., А. Иванов и А. Петров – по 500 лв. В началото на 2008 г. възникнал конфликт между Антон Иванов и другите двама съдружници, тъй като той отказвал да внесе гласуваната от общото събрание допълнителна парична вноска. Другите двама съдружници решили да изключат Антон Иванов като съдружник и да продължат дейността на дружеството. Консултирали се с адвокат, който ги посъветвал да изпратят предупреждение на Антон Иванов. Ето защо те изготвили официален документ – писмо. В него те отправяли предупреждение до Антон Иванов на основание чл. 126, ал. 3 ТЗ, че ще бъде изключен, тъй като не е внесъл дължимата допълнителна парична вноска. Писмото-предупреждение било подписано от М. Маринов и А. Петров и връчено от последния на Антон Иванов. В същото той бил уведомен и поканен на свикано общо събрание на дружеството, на което щяло да се разглежда изключването му като съдружник, както и други въпроси. Антон Иванов не се явил на общото събрание, тъй като считал, че не е надлежно уведомен за него. Другите двама съдружници провели общото събрание и взели решение А. Иванов да бъде изключен като съдружник. Също така те преразпределили дружествените дялове на А. Иванов, променили на фирмата на дружеството, както и седалището и адреса на управление. Извършените промени били заявени за вписване в търговския регистър и след разглеждане на заявлението длъжностното лице по регистрацията постановило вписване. Изключеният съдружник Антон Иванов обаче обжалвал това вписване пред Окръжния съд по седалището на дружеството, който го отменил и го възстановил като съдружник. М. Маринов и А. Петров от своя страна обжалвали решението на Окръжния съд пред Апелативния съд с искане да бъде потвърдено вписването на промените в търговския регистър.

 Въпроси: 
Какво трябва да бъде решението на Апелативния съд?
 За да се отговори правилно и аргументирано, трябва да се разсъждава над следните допълнителни въпроси: 
Какви са задълженията на длъжностното лице по регистрацията от Агенцията по вписванията при получено заявление за вписване на определено обстоятелство относно даден търговец? 
Как трябва да бъдат поканени съдружниците на свикано общо събрание на ООД? 
Какви са правните възможности за това? 
Кой има право да свиква общо събрание на ООД? 
С какво мнозинство се вземат решенията на общото събрание на ООД? 
Налице ли е било необходимото мнозинство при вземането на решението за изключване на съдружника А. Иванов? 
Какви са правомощията на общото събрание на ООД? 
Какви са правата и задълженията на управителя на ООД? 
Допустимо ли е решенията на общото събрание на ООД да бъдат вземани неприсъствено? 
Какви други възможности има Антон Иванов в случай, че апелативният съд не е потвърдил решението на окръжния съд? 
 
Нормативен материал: Търговски закон, Закона за търговския регистър и чл. 37 - чл. 55 от ГПК; чл. 540 от ГПК; чл. 592, ал. 2 от ГПК
от ivelina.nedelcheva_fb преди 11 дни , на 06 ное 2019 (ср)
посочени теми: правни казуси

1

отговор

8

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
68%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

Имате поща

от Таня Генова учител преди 11 дни
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
11
2
2 мин
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът покрива материала от учебника на УНСС "Основи на правото", нужен за успешно преминаване на изпита. Тази дисциплина е задължителна за общоикономическите специалности. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Труден)
24
226
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по право
Mатериали в помощ на домашната
 

Заявление за вписване

20 май 2011
·
9

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец...
 

Обичай и закон (източници на правото)

10 яну 2012
·
48

самостоятелна работа в която е наблегнато върху обичая и закона като източници на правото...
 

Заявление А2

13 фев 2013
·
16

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество...
 

Декларация по чл.47, ал.1, 2 и 5

06 окт 2013
·
3

Декларирам: 1.Не съм осъждан с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за: престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от наказателния кодекс...
 

Заявление А4 за вписване на фирми в търговския регистър

11 окт 2016
·
3

Идентификация, уточнение относно заявлението, данни за заявителя, основни обстоятелства...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения