Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

съвременно състояние и контролирана част на сиво българско говедо

съвременно състояние и контролирана част на сиво българско говедо

1

отговор

7

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
68%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

Имате поща

от Таня Генова учител 17.08.2019
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Лекции по животновъдство


Значение на животновъдството. 1. Значение на животновъдството и мястото му в структурата на селското стопанство. 2. Състояние и тенденции за развитие на животновъдството в света, световни пазарни ниши за реализация на животинска продукция...
 

Стратегия за развитие на Aсоциация за развъждане на местни – автохтонни породи в България


Участниците в срещата споделиха, че основните им очаквания са свързани с очертаването на дългосрочната перспектива пред дейността на Асоциацията и увеличаване на нейното въздействие върху институциите в полза на интересите на стопаните на животни.....
 

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо


Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо, във връзка с биологичното производство на животинска продукция.
 

Животновъдство


Националното стопанство е резултат от продължителен процес на производствено и териториално разделение на труда. То е резултат от специфичното съчетание на природни и социално-икономически фактори. Според спецификата на прилагания труд националното...
 

Технология на отлеждане на говеда


Говедовъдството е основен подотрасъл на животновъдството у нас, което осигурява 20 % от общото селскостопанско производство и около 35 – 40 % от...
 

Физиологични процеси при съхранение на картофи


Запазването на качествата на клубените на картофите след прибирането им за продължителен период от време да 6 месеца и повече,в зависимост от направлението на използване,е един от сложните и трудни проблеми при картофопроизводството...
 

Частно животновъдство


Лекции по частно животновъдство. Произход на домашните животни. Анатомо-физиологични особености.
 

Растениевъдство - пищов


Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Основни проблеми и перспективи за развитие...
 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013


Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони, мярка агроекологични плащания...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната