Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

КУРСОВА РАБОТА по „СПС СТАТИСТИКА

КУРСОВА РАБОТА по „СПО Резултатитеот десет наблюдения на променливитеА и В са дадени в следната таблица. А В 920 1300 1290 1270 1290 1270 1420 1400 1520 1500 1290 1270 1370 1350 1380 1360 1320 1200 950 990 1 .Като използвате дадените по-горе първични данни определете абсолютната и относителната честота за всяка от колоните и резултатите подредете в таблица. Таб.1. СтойностА Абсолютна честота Относителна честота СтойностВ Абсолютна честота Относителна честота 2. Обобщете получената информация, като направите интервално разпределение за всяка от колоните в 5 интервала. Получените резултати подредете в Таб. 2. Интервал Абсолютна честота Относителна честота 3. Съставете диаграма за информацията дадена в Таб.1. Видът на диаграмата е по избор: прости стълбовидни диаграми; множествени стълбовидни диаграми; секторни кръгови диаграми и други. 4. Начертайте интегралните(кумулативните) криви на разпределението за двете колони А и В на една графика. Използвайте данните от таблица 2. Подготовката на данните представете в таблица от вида: Горни граници на интервалите от скалите Кумулативен брой 5. Изчислете средните величини за двете колони А и В: • Средната стойност за данните дадени в таблица1. • Медианата за данните от таблица 1. • Модата за данните от таблица 1. 6. Изчислете статистическото разсейване за двете колони А и В: • Размах на данните дадени в таблица1. • Стандартно отклонение за данните дадени в таблица1. 7. Активирайте програмите DataAnalysis за статистически пресмятания в Excel. С програма Descriptive Statistics - за извадка - пресметнете числените характеристики за колона А.

1

отговор

8

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
69%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 1 глас

Имате поща

от Таня Генова учител 10.05.2019
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Статистика
Тест по статистика
изходен тест по Статистика за Студенти от 4 курс
Тест по статистика за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
13
48
1
1 мин
12.10.2012
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по статистика
Mатериали в помощ на домашната
 

Курсова работа по статистика


Изчислете коефациентите на асиметрия и ексцес по всички описани методи за реда, характеризиращ разпределението на 140-те работници от фирмата по възраст.
 

Статистическо изследване на зависимост


Курсова работа по статистика, която може да бъде използвана от студентите в 3-ти курс, които изучават дисциплината статистическо изследване на зависимости.
 

Статистика (изчисления и диаграми)


Примерна курсова работа по статистика със всички видове изчисления и направени диаграми...
 

Курсова работа по статистика


Мениджърът на една хотелска верига е установил следните данни за натовареността на легловата база през периода 2004-2009 г. по тримесечия...
 

Курсова работа по статистика


Построите интервали на доверителност на средната произведена от фирмите продукция, като предложите, че наблюдаваните 80 промишлени фирми са излъчени чрез прост случаен възвратен подбор от генералната съвкупност...
 

Курсова работа по статистика


Курсова работа разглежда връзката между вида на разходите за туристически пътувания в България и вида на туристическите пътувания (професионални и лични) на лица на 15 и повече години по данни от 2011 г....
 

Курсова работа по Социално-икономическа статистика за урбанисти от 2-ри курс


Урбанизъм, УАСГ, курсова работа при доц. Цветков по Социално икономическа статистика...
 

Социално-икономическа статистика


Курсова работа по социално-икономическа статистика. Анализ на анкетно проучване чрез специализирана програма за обработка на данни - SPSS....
 

Курсова работа по статистика


Като използвате данните и някои от получените резултати от условието на пример 4.2 и табл. 4.4, постройте интервалите на доверителност на средната произведена от фирмите продукция...
 

Курсов проект по статистика


Нашата генерална съвкупност „ГС” е празнуването на Новата Година на студентите от Европейския Колеж по Икономика и Управление в град Пловдив, на 31.12.2006 г. от 20.00 часа в ресторант „Краси”...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения