Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
50%
Одобрение:
10%
Постижения:

задачи по матемитака геометрична прогресия и триъгълници спешно!!

Номер 2 12 клас зп 12
1. Kъм реда 2 3 6 8 9 13 15 е добавено ново число. Намерете средноаритметичното на данните от новия ред ако е известно че двата реда имат една и съща медиана.

2. Дадена е геометрична прогресия 56,-28,14,-7... На колко е равен елемента а7

Ч. Даден е триъгълник ABC със страни AB=5см, AC=7cm, BC=8cm.
a)Намерете средния по големина ъгъл
b) ъглополовящата на най-малкия ъгъл
v) радиосите на вписаната и описаната окръжност
g) медиана към най-малката страна

 

Последна редакция на 11 апр 2019 от Vicky2112

2

отговора

3

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

1.) Статистически ред: 2; 3; 6; 8; 9; 13; 15 => Медианата = 8

Нов ред 2; 3; 6; 8; х; 9; 13; 15   с медиана 8 => (8+х):2 = 8 => 8+х = 16 => х=8

Средната стойност на новия ред е (2+3+6+2.8+9+13+15):8 = 64:8 = 8

2.) а1=56 ; а2 = -28 ; а3 = 14 ; а4 = -7 => а21.q => -28 = 56.q => q = -1/2

a7 = a1.q6 => a7 = 56.(-1/2)6 = 56.1/64 = 7/8

Ч. ) ΔABC ; AB=5см, AC=7cm, BC=8cm.
a) Средния по големина ъгъл лежи срещу страната АС => това е ∠β

От cos  теорема => AC2 = AB2+BC2-2.AB.BC.cos β

72=52+82-2.5.8.cos β  => 49=25+64-80.cos β  => 80.cos β = 40 => cos β  = 1/2

=> ∠ β = 600

b) най-малкият ъгъл е срещу страната АВ => това е ∠γ => ъглополовящата е lc 

lc2 = a.b - (a.b.c2)/(a+b)2

lc2 = 8.7 - (8.7.52) / (8+7)2 = 56 - 56.25 / 15.15 = 56 - 56/9 = (56.9 - 56)/9 = 448/9

lc = V(448/9) = 8V7 / 3

v) ot sin teorema => AC/sinβ = 2.R => 7/sin 600 = 2.R => 7: (V3/2) = 2.R

2.R = 7.2 / V3 => R = 7/V3 = 7V3 / 3 sm

S=p.r ; p=(7+8+5):2 = 20:2 = 10 sm

S=Vp(p-a)(p-b)(p-c)   (Херонова формула)

S=V10(10-8)(10-7)(10-5) = V10.2.3.5 = V300 = 10V3 sm2

10V3 = 10.r => r=10V3 : 10 => r=V3 sm

g) най-малката страна е АВ => mс = ?

mc 2 = 1/4 . ( 2b2+2a2 - c2) = 1/4 . (2.72+2.82 - 52) = 1/4.(2.49+2.64-25) =

= 1/4.(98+128-25) = 1/4.201 => mc  = V(201/4) = V201 / 2 sm

от Радка Кънчева учител 11.04.2019
-1 точка
от 1 глас

мога да ви ги реша

от Borqna 11.04.2019, студент на 31 от Благоевград
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 12-ти клас по Математика
Раздел „Валчести тела”
тематичен тест по Математика за Ученици от 12 клас
Тестът е съобразен с учебния план по математика за 12 клас.
(Труден)
20
147
1
01.12.2008
Математика - ДЗИ юни 2008
матура тест по Математика за Ученици от 12 клас
Това е тестовият вариант от матурата по математика, проведена през юни 2008. Включени са само въпросите с четири възможни отговора, от които верният е само един.
(Лесен)
20
84
1
02.08.2011
» виж всички онлайн тестове за ученици от 12-ти клас по математика
Mатериали в помощ на домашната
 

Комбинаторика

03 дек 2007
·
305

Основни правила на комбинаториката-при решаването на много задачи се налага да определим броя на елементите на някакво краино множество.За тази цел се използват две основни правила...
 

Задачи и решения от ЗМС 2008


Задачи и решения от Зимните Математически Състезания 2008 проведени в гр. Плевен.
 

Изчисляване на детерминанта

15 апр 2009
·
181

Изчисляване на детерминанта. Намиране на обратна матрица. Намиране на собствените стойности и собствени вектори на матрица.
 

Комбинаторика


Елементи на комбинаториката са известни от дълбока древност. Някои известни математици оставили трудове по комбинаторика са...
 

Геометрични фигури


Най-старата и една от основните фигури в геометрията. представлява двуизмерна фигура, многоъгълник с три страни и три ъгъла. Може да се дефинира и като част от равнината, ограничена от три точки, нележащи на една права...
 

Линейно моделиране

26 фев 2011
·
42

Задача за масово обслужване – това са ситуации, при които група от хора или машини се нуждаят от определен род обслужване от други хора или машини. От една страна имаме поток от заявки за обслужване, а от друга – потенциал тези заявки да бъдат...
 

Централни тенденции - мода, медиана и средна аритметична


При анализа на разпределението на единиците от една статистическа съвкупност се прилагат и други осреднени процедури, при които не участват всичките единици от съвкупноста...
 

Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.


Този урок, може да ви помогне да научите по-добре учебния материал на този урок. Презентацията е много потребна за ученици от 7-ми клас...
 

Задачи за 1-ви клас


Събиране до 10 за първи клас - няколко слайда за упражнение...
 

План-конспект по математика - работа до 20

24 юли 2016
·
97

Да се затвърдят знанията и да се усъвършенстват уменията "събиране" и "изваждане" на с числата до 20, като се използват различни начини на сравняване, събиране и изваждане...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Катина Тончева
преподава по Математика
в град Велико Търново
с опит от  8 години
167 39

Николина Минчева
преподава по Математика
в град Габрово
с опит от  48 години
41 39

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната