Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
50%
Одобрение:
10%
Постижения:

задачи за контролна работа

4. а) ∜a+∜16a-∜81a;

б) ∛27b+∛8b-∛125b;

Решете уравненията

8. а) √(3х+1)=х+1

б)х+√(х+3)=3

9. а) √(2х+3)+√(х-2)=4

б) √(3х+7)-√(х+1)=2

10 а) 2х^2-7х-√(2х^2-7х+5)=1

б)2х^2-7х-√(2х^2-7х+5)=1

от Vicky2112 на 20 фев 2019
посочени теми: Б б

2

отговора

10

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-2 точки
от 2 гласа

4. а) ∜a+∜16a-∜81a = ∜a+2∜a-3∜а = 0

б) ∛27b+∛8b-∛125b = 3∛b+2∛b-5∛b = 0

Решете уравненията

8. а) √(3х+1)=х+1   ↑2  ; Д.С. х ≥ -1/3

3х+1=(х+1)2  => 3х+1=х2+2х+1  => х2-х=0   =.> х(х-1)=0  => х1=0 ; х2 = 1

проверка : х1=0 => √(3.0+1)=0+1 => √0+1=1 => 1=1 => х1=0 е корен

х1=1 => √(3.1+1)=1+1 => √4=2 => 2=2 => х2=1 е корен

б)х+√(х+3)=3    ↑2  ; Д.С. х ≥ 3

(х-3)2 = х+3   => х2-6х+9=х+3   => х2-7х+6=0

D=49-24=25 => x1,2  = (7±5)/2 => x1=6  ; x2=1

проверка : х1=6 => 6+√(6+3)=3  => 6+3≠3 => х1=6 не е корен

проверка : х2=1 => 1+√(1+3)=3  => 1+2=3 => х2=1  е корен

9. а) √(2х+3)+√(х-2)=4     ↑2  ; Д.С. х ≥ -3/2 ; х ≥ 2

[√(2х+3)]2=[4-√(х-2)]2

2x+3 = 16-8√(х-2)+ x-2

8√(х-2)=14+x-2x-3  => 8√(х-2)=11-x    ↑2

64(x-2) = 121-22x+x2  => 64x-128 = 121-22x+x2

x2-86x+249 = 0  

D=862-4.1.249 = 7396 - 996 = 6400

x1.2 = (86±80)/2  => x1 = 83  ; x2 = 3

проверка : х1=83 => √(2.83+3)+√(83-2)=4  => 13+9≠4 => х1=83 не е корен

проверка : х2=3 => √(2.3+3)+√(3-2)=4  => 3+1=4 => х2=3 не е корен

б) √(3х+7)-√(х+1)=2   ↑2  ; Д.С. х ≥ -7/3 ; х ≥ -1

[√(3х+7)]2=[2+√(х+1)]2

3x+7 = 4+4√(х+1) +x+1

4√(х+1)=2x+2 /:2

2√(х+1) = x+1   ↑2

4(x+1) = x2+2x+1  => x2-2x-3=0

D=4+12=16 => x1,2 = (2±4)/2 => x1=3 ; x2=-1

проверка : х1=3 => √(3.3+7)-√(3+1)=2 => 4-2=2   =>  х1=3  е корен

проверка : х2=-1 => √(3.(-1)+7)-√(-1+1)=2 => 2-0=2   =>  х2=-1  е корен

10 а) 2х2-7х-√(2х2-7х+5)=1

полагаме  2х2-7х = y  =>  y-√(y+5)=1    ↑2  ; Д.С. y ≥ -5

y+5=(1-y)2=> y2-2y+1-y-5=0 => y2-3y-4=0

D=9+16=25 => y1,2 = (-3±5)/2 => y1=-1 ; y2=4

проверка : y1=-1 => -1-√(-1+5)=1 =>  =>  y1=-1  не е корен

проверка : y2=4 => 4-√(4+5)=1 =>  =>  y2=4   е корен

=> 2х2-7х = 4 => 2х2-7х -4=0

Д=49+32 = 81 => х1,2 = (7±9)/4 => х1=4 ; х2=-1/2

проверка : х1=4 =>2.42-7.4-√(2.42-7.4+5)=1 => х1=4   е корен

проверка : х2=-1/2 =>2.(-1/2)2-7.(-1/2)-√(2.(-1/2)2-7.(-1/2)+5)=1 => х2=-1/2   е корен

 

 

от Радка Кънчева учител 20.02.2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
В подусловие А на зад.4 е сгрешен отговорът. Верният отговор е 0. Грешката Ви идва от това, че сте пресметнали корен четвърти от 81 = 9, което не е вярно. Корен четвърти от 81 е 3... ... [целият коментар]
от morgana_dr на 41 години на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички

:) :) :)

от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 3 гласа

Задача 4:

a) ∜a+∜16a-∜81a = ∜a + 2∜a - 3∜a = 0

б) ∛27b+∛8b-∛125b = 3∛b +2∛b - 5∛b = 0

 

Задача 8:

а) √(3х+1)=х+1

Д.М. 3x+1>=0    т.е. x>= -1/3

√(3х+1) = х+1

 (3х+1) = (х+1)2

3x+1 = x2 + 2x+1

x2 - x = 0 

x(x-1) = 0

x = 0 (решение)

x = 1 (решение)

 

 

б) х+√(х+3)=3

Д.М. x+3>=0    т.е. x>= -3

х+√(х+3)=3

√(х+3)=3-x

(x+3) = (3-x)2

x+3 = 9 – 6x + x2

x2-7x+6 = 0

(x-1).(x-6)=0

x=1 (решение)

x=6 (не е решение)

 

Задача 9:

а) √(2х+3)+√(х-2)=4

D.M. 2x+3>=0     x>=-3/2

x-2>=0      x>=2

√(2х+3)+√(х-2)=4    

√(2х+3)=4-√(х-2)    

(√(2х+3))2=(4-√(х-2))2

2x+3 = 16-8√(х-2)+ (x-2)

8√(х-2)=11- x

Повдигаме отново двете страни на квадрат. Следва:

64(x-2) = 121-22x+x2

64x-128 = 121-22x+x2

x2-86x+249 = 0  

(x-83).(x-3)=0

X=83 (не е корен)

X=3 (не е корен)

 

б) √(3х+7)-√(х+1)=2

D.M. 3x+7>=0    x>= - 7/3

x+1>=0    x>= -1

√(3х+7)-√(х+1)=2

√(3х+7) = 2 + √(х+1)

(√(3х+7))2=(2+√(х+1))2

3x+7 = 4+4√(х+1) +(x+1)

3x+7 – 4 – x – 1 = 4√(х+1)

2x+2 = 4√(х+1)

Делим на 2 двете страни на равенството. Следва:

x+1 = 2√(х+1)

x2+2x+1  = 4(x+1)

x2+2x+1 -4x-4=0

x2 – 2x -3 = 0

(x-3).(x+1) = 0

X=3 (решение)

X= -1 (не е решение)

 

Задача 10:

а) 2х2-7х-√(2х2-7х+5)=1

2-7х-1=√(2х2-7х+5)

D.M. 2х2-7х+5>=0

(-∞; 1)U(5/2;+∞)

Полагаме 2х2-7х-1=y

Тогава:

y = V(y-6)

y2 =y-6

y2 – y +6 = 0

(y-3).(y+2) = 0

Y=3

Y=-2

2-7х-1 = 3

2-7х-4 = 0

2(x-4).(x+1/2)=0

x=4 (корен)

x= -1/2 (корен)

Подусловия А и Б са еднакви задачите

от morgana_dr 20.02.2019, потребител на 41
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
На 8 зад а) вторият корен не е -1, а е 1 !!! На 8 зад. б) х=6 не е корен !!! На 10 задача не са намерени стойностите за х !!! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Десета задача просто не е довършена г-жо Кънчева, мноого "бързате". Вече съм я довършила :))) ...А вие поправете грешките, които сте допуснали :) Приятна вечер ... [целият коментар]
от morgana_dr на 41 години на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Аз нямам грешки.... Имах една , която своевреммено съм я оправила !!! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 12-ти клас по Математика
Матура по математика 2008
матура тест по Математика за Ученици от 12 клас
Проверете знанията си по математика на ниво матура. Тестът е даван през септември 2008 година. Включени са само затворените въпроси.
(Труден)
20
1,020
1
17.06.2009
Пробен зрелостен изпит по математика
матура тест по Математика за Ученици от 12 клас
Решаването на този тест ще Ви позволи да проверите знанията си по математика на ниво матура. Спазени са изискванията на МОН за формат на теста. Влючили сме 20 затворени въпросa, всеки от тях има точно един верен отговор.
(Труден)
1 час
20
1,058
1
11.09.2008
» виж всички онлайн тестове за ученици от 12-ти клас по математика
Mатериали в помощ на домашната
 

Задачи за контролна работа по математика


Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Неравенства


Теорема: Ако двете страни на едно неравенство се умножат или разделелят с едно и също положително число, то се получава неравенство равносилно на даденото....
 

Рационални неравенства


Неравенство. Неравенство с едно неизвестно. Решение на неравенство. Да се реши едно неравенство...
 

Формули за съкратено умножение


Преобразуване на рационални изрази. Коренуване. Ирационални изрази...
 

Разчитане на данни, зададени с таблици и графики


Презентацията съдържа различни задачи, свързани със средно аритметично и разчитане на данни...
 

Срочна класна работа

21 май 2018

Всеки верен отговор на задачи от 1 до 6 се оценява с 2 точки, 7 задача се оценява с 6 точки. За пълно и вярно решение 8 и 9 задачи се оценяват със 7 точки...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Катина Тончева
преподава по Математика
в град Велико Търново
с опит от  8 години
167 39

Николина Минчева
преподава по Математика
в град Габрово
с опит от  48 години
41 39

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната