Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
50%
Одобрение:
10%
Постижения:

задачи за контролна работа

4. а) ∜a+∜16a-∜81a;

б) ∛27b+∛8b-∛125b;

Решете уравненията

8. а) √(3х+1)=х+1

б)х+√(х+3)=3

9. а) √(2х+3)+√(х-2)=4

б) √(3х+7)-√(х+1)=2

10 а) 2х^2-7х-√(2х^2-7х+5)=1

б)2х^2-7х-√(2х^2-7х+5)=1

от Vicky2112 на 20 фев 2019
посочени теми: Б б

2

отговора

10

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-2 точки
от 2 гласа

4. а) ∜a+∜16a-∜81a = ∜a+2∜a-3∜а = 0

б) ∛27b+∛8b-∛125b = 3∛b+2∛b-5∛b = 0

Решете уравненията

8. а) √(3х+1)=х+1   ↑2  ; Д.С. х ≥ -1/3

3х+1=(х+1)2  => 3х+1=х2+2х+1  => х2-х=0   =.> х(х-1)=0  => х1=0 ; х2 = 1

проверка : х1=0 => √(3.0+1)=0+1 => √0+1=1 => 1=1 => х1=0 е корен

х1=1 => √(3.1+1)=1+1 => √4=2 => 2=2 => х2=1 е корен

б)х+√(х+3)=3    ↑2  ; Д.С. х ≥ 3

(х-3)2 = х+3   => х2-6х+9=х+3   => х2-7х+6=0

D=49-24=25 => x1,2  = (7±5)/2 => x1=6  ; x2=1

проверка : х1=6 => 6+√(6+3)=3  => 6+3≠3 => х1=6 не е корен

проверка : х2=1 => 1+√(1+3)=3  => 1+2=3 => х2=1  е корен

9. а) √(2х+3)+√(х-2)=4     ↑2  ; Д.С. х ≥ -3/2 ; х ≥ 2

[√(2х+3)]2=[4-√(х-2)]2

2x+3 = 16-8√(х-2)+ x-2

8√(х-2)=14+x-2x-3  => 8√(х-2)=11-x    ↑2

64(x-2) = 121-22x+x2  => 64x-128 = 121-22x+x2

x2-86x+249 = 0  

D=862-4.1.249 = 7396 - 996 = 6400

x1.2 = (86±80)/2  => x1 = 83  ; x2 = 3

проверка : х1=83 => √(2.83+3)+√(83-2)=4  => 13+9≠4 => х1=83 не е корен

проверка : х2=3 => √(2.3+3)+√(3-2)=4  => 3+1=4 => х2=3 не е корен

б) √(3х+7)-√(х+1)=2   ↑2  ; Д.С. х ≥ -7/3 ; х ≥ -1

[√(3х+7)]2=[2+√(х+1)]2

3x+7 = 4+4√(х+1) +x+1

4√(х+1)=2x+2 /:2

2√(х+1) = x+1   ↑2

4(x+1) = x2+2x+1  => x2-2x-3=0

D=4+12=16 => x1,2 = (2±4)/2 => x1=3 ; x2=-1

проверка : х1=3 => √(3.3+7)-√(3+1)=2 => 4-2=2   =>  х1=3  е корен

проверка : х2=-1 => √(3.(-1)+7)-√(-1+1)=2 => 2-0=2   =>  х2=-1  е корен

10 а) 2х2-7х-√(2х2-7х+5)=1

полагаме  2х2-7х = y  =>  y-√(y+5)=1    ↑2  ; Д.С. y ≥ -5

y+5=(1-y)2=> y2-2y+1-y-5=0 => y2-3y-4=0

D=9+16=25 => y1,2 = (-3±5)/2 => y1=-1 ; y2=4

проверка : y1=-1 => -1-√(-1+5)=1 =>  =>  y1=-1  не е корен

проверка : y2=4 => 4-√(4+5)=1 =>  =>  y2=4   е корен

=> 2х2-7х = 4 => 2х2-7х -4=0

Д=49+32 = 81 => х1,2 = (7±9)/4 => х1=4 ; х2=-1/2

проверка : х1=4 =>2.42-7.4-√(2.42-7.4+5)=1 => х1=4   е корен

проверка : х2=-1/2 =>2.(-1/2)2-7.(-1/2)-√(2.(-1/2)2-7.(-1/2)+5)=1 => х2=-1/2   е корен

 

 

от Радка Кънчева учител 20.02.2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
В подусловие А на зад.4 е сгрешен отговорът. Верният отговор е 0. Грешката Ви идва от това, че сте пресметнали корен четвърти от 81 = 9, което не е вярно. Корен четвърти от 81 е 3... ... [целият коментар]
от morgana_dr на 41 години на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички

:) :) :)

от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 3 гласа

Задача 4:

a) ∜a+∜16a-∜81a = ∜a + 2∜a - 3∜a = 0

б) ∛27b+∛8b-∛125b = 3∛b +2∛b - 5∛b = 0

 

Задача 8:

а) √(3х+1)=х+1

Д.М. 3x+1>=0    т.е. x>= -1/3

√(3х+1) = х+1

 (3х+1) = (х+1)2

3x+1 = x2 + 2x+1

x2 - x = 0 

x(x-1) = 0

x = 0 (решение)

x = 1 (решение)

 

 

б) х+√(х+3)=3

Д.М. x+3>=0    т.е. x>= -3

х+√(х+3)=3

√(х+3)=3-x

(x+3) = (3-x)2

x+3 = 9 – 6x + x2

x2-7x+6 = 0

(x-1).(x-6)=0

x=1 (решение)

x=6 (не е решение)

 

Задача 9:

а) √(2х+3)+√(х-2)=4

D.M. 2x+3>=0     x>=-3/2

x-2>=0      x>=2

√(2х+3)+√(х-2)=4    

√(2х+3)=4-√(х-2)    

(√(2х+3))2=(4-√(х-2))2

2x+3 = 16-8√(х-2)+ (x-2)

8√(х-2)=11- x

Повдигаме отново двете страни на квадрат. Следва:

64(x-2) = 121-22x+x2

64x-128 = 121-22x+x2

x2-86x+249 = 0  

(x-83).(x-3)=0

X=83 (не е корен)

X=3 (не е корен)

 

б) √(3х+7)-√(х+1)=2

D.M. 3x+7>=0    x>= - 7/3

x+1>=0    x>= -1

√(3х+7)-√(х+1)=2

√(3х+7) = 2 + √(х+1)

(√(3х+7))2=(2+√(х+1))2

3x+7 = 4+4√(х+1) +(x+1)

3x+7 – 4 – x – 1 = 4√(х+1)

2x+2 = 4√(х+1)

Делим на 2 двете страни на равенството. Следва:

x+1 = 2√(х+1)

x2+2x+1  = 4(x+1)

x2+2x+1 -4x-4=0

x2 – 2x -3 = 0

(x-3).(x+1) = 0

X=3 (решение)

X= -1 (не е решение)

 

Задача 10:

а) 2х2-7х-√(2х2-7х+5)=1

2-7х-1=√(2х2-7х+5)

D.M. 2х2-7х+5>=0

(-∞; 1)U(5/2;+∞)

Полагаме 2х2-7х-1=y

Тогава:

y = V(y-6)

y2 =y-6

y2 – y +6 = 0

(y-3).(y+2) = 0

Y=3

Y=-2

2-7х-1 = 3

2-7х-4 = 0

2(x-4).(x+1/2)=0

x=4 (корен)

x= -1/2 (корен)

Подусловия А и Б са еднакви задачите

от morgana_dr 20.02.2019, потребител на 41
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
На 8 зад а) вторият корен не е -1, а е 1 !!! На 8 зад. б) х=6 не е корен !!! На 10 задача не са намерени стойностите за х !!! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
62%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Десета задача просто не е довършена г-жо Кънчева, мноого "бързате". Вече съм я довършила :))) ...А вие поправете грешките, които сте допуснали :) Приятна вечер ... [целият коментар]
от morgana_dr на 41 години на 20 фев 2019
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Аз нямам грешки.... Имах една , която своевреммено съм я оправила !!! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 20 фев 2019
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 12-ти клас по Математика
Матура по математика 2008
матура тест по Математика за Ученици от 12 клас
Проверете знанията си по математика на ниво матура. Тестът е даван през септември 2008 година. Включени са само затворените въпроси.
(Труден)
20
1,020
1
17.06.2009
Комплексни числа
тематичен тест по Математика за Ученици от 12 клас
Тестът е съобразен с учебното съдържание по математика за 12. клас. Включени са 20 въпроса, всеки от които има един верен отговор.
(Труден)
20
204
1
1 мин
04.02.2009
» виж всички онлайн тестове за ученици от 12-ти клас по математика
Mатериали в помощ на домашната
 

Задачи за контролна работа по математика


Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Неравенства


Теорема: Ако двете страни на едно неравенство се умножат или разделелят с едно и също положително число, то се получава неравенство равносилно на даденото....
 

Рационални неравенства


Неравенство. Неравенство с едно неизвестно. Решение на неравенство. Да се реши едно неравенство...
 

Формули за съкратено умножение


Преобразуване на рационални изрази. Коренуване. Ирационални изрази...
 

Разчитане на данни, зададени с таблици и графики


Презентацията съдържа различни задачи, свързани със средно аритметично и разчитане на данни...
 

Срочна класна работа

21 май 2018

Всеки верен отговор на задачи от 1 до 6 се оценява с 2 точки, 7 задача се оценява с 6 точки. За пълно и вярно решение 8 и 9 задачи се оценяват със 7 точки...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Катина Тончева
преподава по Математика
в град Велико Търново
с опит от  8 години
167 39

Николина Минчева
преподава по Математика
в град Габрово
с опит от  48 години
41 39

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната