Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

организация и технология на управлението

Трябват ми отговори на някои въпроси до утре.. :( 

1.  Съществува ли и каква е разликата между:

-        елементи, фактори и променливи на вътрешната среда?  

-  . разпределението и структурирането на управленския персонал?

-        процес на промяна в организацията и процес на организационното развитие?

-        „процес  на решаване на проблеми” и „процес вземане на решения”?

 

2. Отговорете с да/не на следните въпроси:

-        Административно-правните условия за организация на управлението своеобразно отражение на изискванията за организационни условия в обекта на управлението ли са?  

-         Организационното проектиране може ли да бъде разглеждано като управленска функция?    

-        Администрацията на всяка организация управляваща подсистема ли е?         -

 

3. Следва ли да се разграничават организацията на управлението от организацията на производството или двете са идентични понятия?

 

 

от manuela.pettkowa преди 11 дни , на 10 фев 2019 (нд)
посочени теми: въпроси

0

отговора

4

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Целеполагането като управленска функция


Всичко най-важно и добре систематизирано за един перфектен доклад....
 

Управленски функции


Основна управленска функция - осъществява се от управленския персонал в управляващата система и е следствие от разделението на труда на изпълнителски и управленски. Основното й приложение е насочено към самата система...
 

Управленска функция “планиране”


Класическата теория на мениджмънта е изградена върху парадигмата за управлението като процес. Мениджмънтът се разглежда като систематична последователност от функции. Първата от тях – планирането, решава задачите...
 

Организация и технология на управлението


Същност и съдържание на организацията на управление...
 

Ръководството – на третата управленска функция


Същност и основни задачи. Основни особености на ръководната функция...
 

Основи на управлението


Основи на управлението, въведение в предприемачеството...
 

Контрол и управление


Същност и значение на контрола като функция на управлението. Подходите към изграждането и функционирането на системите за управленския контрол в организацията представляват проявление на същността и предназначението на контрола като управленска функция...
 

Мотивацията като управленска функция


Мотивацията представлява процес на подтикване себе си и останалите към дейност, която да води към достигане на личните цели и целите на организацията...
 

Описание на вътрешната среда на организацията


Материалът е подходящ за студенти по предмет Основи на управлението. Описва вътрешната среда на организацията и променливите, от които тя се влияе...
 

Организация и технология на управлението


Курсова работа по дисциплина "Организация и технология на управлението"...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната