Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Задачи по статистика

Някой, който разбира от статистика ще може ли да помогне? УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО „СТАТИСТИКА” ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ 2018 Задача 1. При проста случайна извадка, излъчена чрез възвратен подбор е установено, че абсолютното разсейване на единиците в генерална съвкупност по изучавания признак възлиза на 20 лв, а получената средна стохастична грешка на оценяваната обобщаваща храктеристика на съвкупността възлиза на 4 лв. При какъв обем на извадката от единици е получена посочената по-горе средна стохастична грешка, ако максималната стохастична грешка е оценена при 95% гаранционна вероятност? Задача 2. С оглед да се оцени средният успех на студентите в българските ВУЗ е излъчена представителна извадка от 150 студента . Изчисленият максимално допустим размер на стохастичната грешка на оценката при 95% гаранционна вероятност тя да не бъде превишена възлиза на 0,8. Ако искаме да намалим размерът на грешката 2 пъти, при равни други условия какъв трябва да бъде обемът на извадката? Задача 3. От проста случайна извадка включваща 420 търговски фирми е установено, че максимално допустимият размер на стохастичната грешка на оценката на средните разходи за дейност, при 95% гаранционна вероятност тя да не бъде превишена възлиза на 4 млн. лв. Ако обемът на извадката е 1680 фирми максимално допустимият размер на стохастичната грешка на тази оценка, при същата гаранционна вероятност ще бъде? Задача 4. При изследване на продажбата на билети за едно оперно представление през м. март 2018 г. в гр. Пловдив е установено следното: Цена на билетите (в лв.) Брой продадени билети До 30 500 Над 30 до 50 650 Над 50 до 70 1000 Над 70 до 90 400 Над 90 270 Средната цена на един билет възлиза на? Задача 5. Президент на фирма за търговия с млечни продукти разполага с данни за това, че през последния месец средно дневния обем на продажбите възлиза на 66 хил. лв., при 33 % относително вариране (разсейване) в този обем. Той се интересува, на колко възлиза абсолютното разсейване в дневния обем на продажбите? Задача 6. При извършени инвентаризации в склад за стоки през 2017г. са установени следните складови наличности: Дата Стоков запас (хил. лв.) 1.01.2014г. 100 1.04.2014г. 80 1.08.2014г. 80 1.09.2014г. 110 31.12.2014г. 70 Средно месечният стоков запас през 2017г. в склада възлиза на? Задача 7. Абсолютният прираст на обема на печалбата (в млн. лв.) на една търговска фирма през 2017г. спрямо 2016г. е бил 28 млн. лв., а относителният прираст съответно 40%. Какъв е бил обемът на печалбата във фирмата през 2016г.? Задача 8. Установено е, че средната продажна цена на литър минерална вода през м. декември 2012 г. е била 1,40 лв. и се е намалила спрямо месец октомври същата година с 25%. През месец януари 2013г. средната продажна цена на литър минерална вода се е увеличила с 25% спрямо предходния месец. Прирастът в средната продажна цена на литър минерална вода през м. януари 2013г. спрямо месец октомври 2012г. възлиза на? Задача 10. През м. юли 2018г. фирма „Христина” продаваща млечни продукти е продала 2500 кг. кашкавал от един вид при цена 16 лв. за един килограм и 500 кг. сирене от даден вид при цена 7,50 лв. за един килограм. През м. декември 2018г. количеството на продадения кашкавал е намалял на половина, количеството на продаденото сирене се е увеличил 1,6 пъти, а цената и на кашкавала, и на сиренето е нараснала с 8%. Темпът на прираст на стойността на продадените през м. декември 2018г. спрямо м. юли 2018 г. сирене и кашкавал е? Задача 11 През м. април 2013г. в застрахователна компания заетите лица са били 500 души, а през април 2014г. броят им намалял с 20 %. Същевременно през месец април 2013 година средната работна заплата на едно заето лице в търговската веригзастрахователната компания е била 1000 лв., а през м. април 2014 се е увеличила 1,4 пъти. Прирастът на общата сума на изплатените заплати на заетите лица през м. април 2014. спрямо месец април 2013 г. възлиза на: Задача 12. Президентът на търговска фирма “ААА” разполага с данни за три продавани изделия от за два сравнявани периода (м. юни и м. декември 2013г.) както следва: Видове изделия Продадени количества изделия Средна продажна цена на изделие от даден вид (лв.) Юни Декември Юни Декември А (броя) 100 120 5 7 Б (литри) 80 70 10 15 В(метри) 150 160 12 20 Общо: Той се интересува на колко възлиза индекса на стойността на продадените количества общо за четирите изделия през месец декември спрямо месец юни 2013? г. А индекса на средното изменение на цените на изделията при съизмерител продадените количества от базисния период (м. юни 2013г.)? А индекса на средното изменение на цените на изделията при съизмерител продадените количества продукти от текущия (отчетния) период (м. декември 2013г.)? А индекса на физическия обем на продадените изделия при постоянни (неизменни) цени от базисния период? Задача 13 . Във връзка с изследване свързано с отношението към интернет търговията е направено представително изследване сред жителите на един район на страната От анкетираните 402 жители на села 100 са отговорили, че одобряват интернет търговията. От анкетираните 500 жители на градове 150 са отговорили, че биха се възползвали от интернет търговията. Необходимо е да се провери дали съществува обективна разлика между относителните дялове на одобряващите интернет търговията лица живеещи в градовете и в селата. ( 14 . Проведено е изследване сред младежите на възраст до 30 години относно средното седмично време, което отделят за четене на художествена литература.. Излъчени са две извадки от по 250 лица живеещи в градовете и селата. Установено е, че средното седмично време отделяно за четене на художествена литература от младежите живеещи в градовете е 12 часа при средно разсейване от 4 часа. Средното седмично време отделяно от младежите живеещи в селата възлиза на 10 часа, при средно разсейване от 5 часа. Да се установи дали действително младежите живеещи в градовете отделят повече време за четене на художествена литература от тези, живеещи в селата. ( декември 2018 г. Изготвил: доц. д-р А. Стойкова
от denitsa.todorova_fb на 09 яну 2019
домашна за Студенти в 2 курс в УНСС, София
не са посочени теми

1

отговор

9

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
61%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

.

от morgana_dr 09.01.2019, потребител на 41
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Михаела Петрова
преподава по Музика
в град София
с опит от  1 години
7

Виторио Белоречки
преподава по Математика и Програмиране
в град София
с опит от  4 години
111 11

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения