Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

“Счетоводна отчетност” Счетоводство на туристическото предприятие

 

Курсова работа № 2 по Счетоводство на туристическото предприятие

СЕЛЕКТ” ООД, гр. “Х” има на 01.07. 200х год. следните активи, пасиви и капитали:

1.Транспортни средства с цена на придобиване 2 000 лв.; 2. Основен капитал 3 200 лв.; 3. Незавършено производство 450 лв.; 4.Парични средства в касата 10 лв.; 5. Парични средства по разплащателната сметка 1 380 лв.; 6. Вземания от клиенти 260 лв.; 7. Продукция 150 лв., 8. Задължения към доставчици 340 лв.; 9. Материали 600 лв.; Получени заеми 1 310 лв.

През месец май са извършени следните стопански операции:

1.На 03.07.съгласно фактура са доставени материали с цена на придобиване 150 лв., като сумата по фактурата се дължи на доставчика

2.На 08.07. със средства от разплащателната сметка са погасени задължения към доставчици в размер на 200 лв.

3.На 09.07. За нуждите на основното производство, съгласно искане са отпуснати материали на стойност 450 лв.

4. На 10.07. 200х г., съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени работни заплати на персонала, работещ в основното производство в размер на 700 лв.

5. На 10.07. 200х г., съгласно Разчетно платежна ведомост (РПВ) са начислени дължимите суми за социално осигуряване за сметка на предприятието и персонала, съгласно действащото законодателство

6. На 15.07. е произведена продукция със себестойност 1420 лв., която е заприходена в склада, съгласно складова разписка.

7.На 20.07. е фактурирана на клиентите продукция с продажна стойност 1 500 лв. Себестойността на продадената продукция е 860 лв. Установен е финансовият резултат от сделката.

8.На 25.07. сумата по фактурата (виж условие 7) е постъпила по разплащателната сметка, съгласно платежно нареждане

И С К А С Е: 1.) Да се състави счетоводен баланс към 01.07.200х г., 2.) Да се открият счетоводните сметки към 01.07.200х г.; 3.)Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и сумите да се отразят по сметките; 4.)Да се приключат счетоводните сметки към 31. 07. 200х г., 5.) Да се състави оборотна ведомост на синтетичните сметки

3

отговора

10

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
40%
Одобрение:
3%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте,

Мога да Ви реша задачата-

Хубав ден!

dido-d@mail.bg или + 359 887 253 356

от Данаил Дамянов учител 07.01.2019
Активност в домашните:
Надежност:
55%
Одобрение:
4%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

Здравейте!

Мога да реша задачата и изпълня условията. Ако желаете свържете се с мен на лично съобщение или на емейл  maia_ik@abv.bg  , като отбележите срока за предаване.

                                              Поздрави!

от Мая Капелова учител 07.01.2019
Активност в домашните:
Надежност:
61%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 1 глас

Здравейте Пламена. Изпратила съм Ви задачата на лично съобщение

от morgana_dr 07.01.2019, потребител на 41
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Счетоводство
Тест финансово счетоводство
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тест по предмета финансово счетоводство, използван в магистърска програма СОНП. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
33
63
1
3 мин
15.10.2013
Тест по основи на счетоводството за 4-ти курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи счетоводство в 4-ти курс.
(Лесен)
17
99
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по счетоводство
Mатериали в помощ на домашната
 

Парични средства - същност, видове и значение


Краткотрайните активи се наричат още краткосрочни. Те се използват в предприятието за кратко време /до една година/.
 

Парични средства

10 сеп 2008
·
120

Най-често за парите се дава определение като „особена стока”, която изпълнява функцията на всеобщ еквивалент. Те са продукт на стоковото пазарно пространство. Историята им започва от обикновенните стоки като средство за размяна, преминава през...
 

Отчитане, представяне и оповестяване на финансовите инструменти


Финансовите инструменти са категория, в чийто състав се включват както традиционните вземания, задължения, парични средства, акции и облигации, така и деривативи и сложни финансови инструменти...
 

Оповестявания на ГФО на "Корпоративна търговска банка", произтичащи от спецификата на банковата дейност


Търговските банки са най-ранно възникналият търговски посредник. Основните им функции са акумулиране на свободните парични средства от икономическите агенти, които ги притежават в излишък и насочването им към онези...
 

Обезценка на активи, негенериращи парични потоци


Целта на този стандарт е да се определят правилата, които едно предприятие трябва да прилага за да бъдат правилно обезценени активите, които не генерират парични потоци и предприятието да гарантира...
 

Отчитане на паричните средства в лева


От финансово-икономическа и счетоводна гледна точка паричните средства на предприятието са краткотрайни активи. Краткотрайните активи са контролирани и придобити от предприятието вследствие на минали събития и имат краткотрайна употреба...
 

Схеми за гарантиране на безналичните плащания и защита на привлечените средства – нормативна уредба и функциониране


В доклада синтезирано са представени основните схеми за гарантиране на вземанията и привлечените средства на база действащи закони и наредби на територията на страната...
 

Характеристика на финансовите средства, видове и счетоводна информация за тях


Краткотрайните (краткосрочни) финансови активи, наричани още финансови средства, са текущи активи и част от финансовите ресурси на предприятието. Краткотрайните активи са контролирани и придобити от предприятието в следствие на...
 

Представяне и оповестяване на паричните потоци на търговските банки


Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите...
 

Счетоводна отчетност


Счетоводна отчетност по Счетоводство на туристическото предприятие...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Илка Дамянова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  15 години
193

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната
Сродни търсения