Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Анализ на доходността на банковата система в България през последната година

Приходи от лихви;разходи за лихви; сума на банковите активи;

лихвоносни активи; пасиви по които се дължи лихва; предоставен кредити;привлечени депозити;нетен лихвен доход;чист лихвен марж;лихвен спред;чист спред

1

отговор

4

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
55%
Одобрение:
4%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки

Здравей! Мога да помогна, при желание пусни на лично съобщение изисквания и срок за предаване.

от Мая Капелова учител 07.12.2018
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Банково счетоводство
Тест по Банково счетоводство за 4-ти курс върху Годишни финансови отчети
междинен тест по Банково счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е междинен и се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Банково счетоводство.
(За отличници)
10
5
1
5 мин
19.04.2019
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по банково счетоводство
Mатериали в помощ на домашната
 

Хармонизация на системата на данъчното облагане в България с изискванията на ЕС


През последните години в бюджетния сектор се извършват редица важни промени с цел подобряване управлението на бюджетните ресурси. Това се базира на общата стратегия за развитие на бюджетния сектор и споразуменията с международните институции...
 

Кредити и рискови експозиции. Икономическа характеристика и счетоводни аспекти


Съвременните банки представляват предприятия, които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти. Те са търговски предприятия, които търгуват с паричен капитал. Банките купуват и продават правото за ползване...
 

Стратегически дейности на търговските банки


Същностна характеристика на мениджмънта на банките. Една от най-сложните категории след парите, е може би понятието управление:...
 

Видове оценки, използвани при изготвяне на финансовите отчети – оповестяване


Курсова работа по банково счетоводство за студенти, които изучават този предмет...
 

Банкови гаранции при международните плащания на българските фирми за периода 2008-2011г pro


Те са едно от най-важните средства и мощен търговски инструмент за гарантиране правилното и точно изпълнение на задълженията, произтичащи от външнотърговските сделки с фирми и предприятия от капиталистическите страни....
 

Счетоводни аспекти на годишното приключване в търговските банки pro


Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика...
 

Анализ на баланса и ОПР на банките


Анализ на баланса и Отчета за приходите и разходите на банките...
 

Ролята на търговските банки в търговията с ценни книжа на регулиран пазар в Република България през 2010 г. Статистически данни и анализ pro


Търговските банки у нас са втората основна съставна част на банковата система. Те се създават като акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечени парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции...
 

Анализ на доходността на банковата дейност


В миналото, преди въвеждането на монетите като обменно средство за такова служили ценни стоки или предмети в зависимост от ценностната система на цивилизацията...
 

Оценка и анализ на собствения капитал и капиталовата адекватност на банките. Базел III


Обект на разработката е собственият капитал на търговските банки, основните му характеристики и начини на формиране. Акцент се поставя върху капиталовата адекватност на банките и новите капиталови изисквания, които поставя Базел III...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения