Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

есе на тема медицинска сестра

есе на тема медцинка сестра

2

отговора

11

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Одобрение:
3%
Няма публикувани домашни
Постижения:
0 точки
от Полина Илиева учител 22.11.2018
Активност в домашните:
Надежност:
69%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Медицинската помощ включва не само добре изпълнена манипулация, но и личната грижа към човека. Медицинският специалист трябва да владее добре основни комуникативни умения и емоциионална отзивчивост, които ще прилага в своята дейност Пътят към добрите взаимоотношения с пациента и емоционалната подкрепа започва с формиране на положително отношение, което се постига чрез уменията за професионално общуване и взаимодействие. Чрез междуличностно взаимодействие медицинската сестра успява най-пълно да отговори на нуждите на пациента и да изпълни професионалните си задължения, включващи и осъществяване на емоционална подкрепа по време на лечебния процес. Информираността на съвременния пациент изисква не само добро качество и ефективност на медицинската услуга, но и професионално отношение и взаимодействие, които са гаранция за повишаване на удовлетвореността му. Необходимо е пациентът да се възприема като личност със здравен проблем и емоционална натовареност, с променена психика и поведение. Емоционалната подкрепа на пациента разширява контекста на здравните грижи и се разглежда като съществена част от тях. Различните аспекти на грижите са особено важни за болничните здравни заведения, където липсват емпирични данни за конкретната ситуация у нас.

Възприемаме медицинската сестра в нейната най-важна роля – емоционална подкрепа на пациента. Ролята на медицинската сестра в емоционалната подкрепа на пациента се определя от сложен комплекс фактори, които подлежат на по-детайлно проучване. Удовлетвореността на медицинската сестра в много голяма степен повлиява в тази роля. Поради активната роля на медицинската сестра в този процес формираните  комуникативни умения са от изключително значение.

Анализът на литературните източници показва, че у нас проучванията на взаимоотношенията между медицинската сестра и пациента засягат отделни техни аспекти, като изключват емоционалната подкрепа. Обсъждайки ролята  на медицинската сестра, ние не я разглеждаме в нейната цялост, а се фокусираме върху знанията в областта на общуването и емоционалната подкрепа на  пациента.

Общоизвестно е, че от богатството на човешкият опит се определя разнообразието на чувствата и емоциите. За повечето хора, именно чувствата или емоциите се явяват самите те несъмнени, самите те реални източници на информация за света. Без свободната игра на емоциите, ние никога не бихме познали радостта от откритията, не бихме изпитвали вълнение при вида на любимия човек и смешното не би ни забавлявало. Ако сме лишени от оттенък на чувства, които ни карат да ги преживяваме, ние бихме водили механическо съществуване, като особено „церебрално същество.

Според етичния кодекс на професионалистите по здравни грижи професията на медицинската сестра се основава не само на професионална компетентност, но и на човечност, милосърдие, вежливост, тактичност в отношенията с пациента. Аспект, върху който трябва да се наблегне, е  медицинската сестра да оценява значението на проявеното отношение към пациента. Сестринството се свързва с грижа за болния независимо от историческия момент или социално-икономическите условия. През периода на пролежаване между медицинската сестра и пациента възникват сложни отношения. Те могат да се разглеждат като „партньорство“ поради субект-субектното взаимодействие, основано на идеята, че в настоящия етап пациентът вече не е доброволен реципиент на грижи. Отношението на медицинската сестра условно може да бъде разделено на „професионално“, „приятелско“ и „властно“. Проявата на даден тип поведение е обусловена от личностните особености и социалната роля на медицинската сестра. Встъпвайки във взаимоотношения с пациента, тя е професионалистът, имащ информация за състоянието и социалния му статус.

от Таня Генова учител 17.11.2018
Активност в домашните:
Няма отговори
Благодаря Ви , г-жа Таня Генова за бързият и хубав отговор !!! Приятен ден . ... [целият коментар]
от tsvetelina.i.marinova на 31 години на 17 ное 2018
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Медицина
Тест по долекарска помощ за 1-ви курс
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от МК "Йорданка Филаретова", специалност "Инспектор по обществено здраве", 1-ви курс. Съдържа 20 базисни въпроса за долекарската помощ, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
52
1
2 мин
02.09.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по медицина
Mатериали в помощ на домашната
 

Моето бъдеще на специалист

11 сеп 2013
·
60

Есето е писано за кандидатстване за специална стипендия....
 

Бъдещето на здравеопазването в обединена Европа

12 юни 2017
·
3

Здравето на гражданите е основен приоритет на Европейския съюз. Днес основните цели на здравната политика на ЕС са дa се гарантира качествено здравно обслужване на всеки живеещ в ЕС...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения