Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

тероризмът.характеристика на съвременния тероризъм

есе на тема тероризмът.характеристика на съвременния тероризъм

от doroteika75 на 05 юни 2018
не са посочени теми

2

отговора

6

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
65%
Одобрение:
9%
Постижения: » виж всички
0 точки

Значимостта на настоящия коментар се обуславя от все по-нарастващата уязвимост на съвременното общество, в следствие на възникващите асиметрични заплахи. Международният тероризъм, разпространението на оръжие за масово унищожение и общоопасни средства, трансграничната организирана престъпност и все по-динамичната глобална и регионална финансово-икономическа обстановка създават качествено нова среда за сигурност. Терористичните организации са изградени като мрежа от отделни функционални звена, без наличие на фиксирана структура, в определени случаи и без определена йерархия, поради което те притежават голяма гъвкавост. Същите се възползват от многократно увеличените през последните години миграционни процеси от района на Близкия Изток и Северна Африка, като изпращат свои членове в Европа под прикритието на бежанските потоци. Организациите с остарели структура, системи и йерархия трудно биха могли да изградят ефективни форми на противодействие на произтичащите от това асиметричните заплахи.

През последните години тероризмът се характеризира с негативна динамика на количествените и качествените си параметри. В голяма степен за това допринасят кризисните процеси в сферата на икономиката и социалния живот. Нереализираните през годините политики в областта на икономиката, социалната сфера, образованието и културата са натрупали значими обществени негативи, генериращи престъпна дейност.

 

Тероризмът е явление със сложен политико-правен характер, съдържащ елементи, както на вътрешна и мeждународна политика, така и на вътрешното и международното право. Това е глобален проблем, особено актуален в наши дни, изискващ обединени усилия на всички държави за неговото решаване.

Важен белег за разкриване на юридическия аспект на тероризма е неправомерността на това явление. По този въпрос се произнася вътрешното и международно право, респ. съответните компетентни органи, които преценяват дали действията  на терористите са в нарушение на закона и на международните правни норми. В тази връзка съществуват редица международноправни актове.

Семантичната определеност на понятието тероризъм недвусмислено поражда отрицателна реакция, защото в основата му стои нещо ужасно, чудовищно, ирационално - еднозначно означаващо терор, ужас, страх, предизвикано от жестоки действия на лица, престъпни организации или държавна власт.

Тероризмът има и други измерения. Преди всичко трябва да се прави разлика между насилието, насочено срещу друго, още по-голямо насилие, след като всички други начини и средства са изчерпани, и насилието, насочено срещу хора, които се борят за достоен човешки живот, срещу силите на злото, срещу социалната несправедливост и експлоатацията на човек от човека, срещу политиката на геноцид, както и срещу безумното сношение към природата и нейните прелести и богатства. Във втория случай става дума за право на оцеляване, за право на свобода, независимост и достоен човешки живот. Тук се налага да се обръща внимание на особено важно обстоятелство, същността на което се състои не само във волята за съпротива и за борба срещу насилието, несправедливостта и експлоатацията, а преди всичко в способността за разумно прилагане на адекватни средства и начини за борба, която не може да причинява повече страдания и разрушения от насилието, срещу което тя е насочена.

 

Поради универсалната си природа тероризмът може да служи за постигането на различни цели – от завоевателни , користно корпоративни, обезправяващи до защита на националните интереси, сваляне от власт на омразни, подтискащи режими, националноосвободителни борби и т.н. Затова и тероризмът получава оценка в зависимост от това кой се ползва от него, за какво се ползва, кой го насочва и кой го оценява.Не е възможно  жертвите и организаторите на терористичен акт да имат една и съща визия за него, да споделят едно и също дефиниране       на тероризма.За едни той терористичен, зверски акт, за други е героичен себеотрицателен. За това параметрите на тероризма следва да се търсят отвъд моралните съждения, което довежда до постигането на едно реалистично отношение към него.

Целите на тероризма могат да бъдат, вътрешно политически цели и външно политически цели. Към първите могат да бъдат отнесени; изменение на общественото устройство или политическия режим на страната, подриване на демократическите преобразования  или затрудняването на тяхното провеждане; подкопаване на авторитета на властта доверието към нея от населението, провокиране на държавната власт към извършване на действия които могат да я компрометират пред населението като жестока, несправедлива, авторитарна и по този начин да оправдаят действията на терористите; подкопаване на влиянието на конкуриращи обществено – политически партии и т.н.

Терористичните организации се опитват да изпреварват световната общественост в темповете на консолидация и сътрудничество. Терористичните операции стават все по-добре организирани и ефективни. Много държави, включително и България, осъзнават нуждата от промени във военните си доктрини и законите си в светлината на предизвикателството, наричано международен тероризъм.

 

Балансираният подход към тероризма следва да постави ударение както върху нуждата за защита на законното право на протест, така и върху необходимостта от антитерористични мерки. Антитерористичните мерки трябва да се насочат не само към борба срещу тероризма, но също така и към социалното, политическо и икономическо развитие на тези държави, които са убежище или създават почва за израстване на нови поколения терористи.

от Таня Генова учител 07.06.2018
Активност в домашните:
Надежност:
25%
Одобрение:
5%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте! За есето мога да помогна. При желание пишете на имейл

vl.nakova@abv.bg

от bebeto589 06.06.2018, студент на 26 от София
Какъв е твоят отговор ?

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
238 55

виж още преподаватели...
Последно разгледали домашната