Преглед на домашна работа

Кои са основните фактори, които влияят върху използването на ПЧП?

Кои са основните фактори, които влияят върху използването на ПЧП?

1

отговор

8

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
69%
Одобрение:
10%
Постижения: » виж всички
0 точки

Законова рамка.

Финансиране

Данъчно облагане

Счетоводно отчитане

Обществено доверие

Публична администрация

  • трябва да бъде гласувана подходяща законова рамка;
    • водеща роля да имат нуждите на правителството;
    • трябва да бъде изградено обществено доверие;
    • необходимо е обществено одобрение на местно ниво;

http://alternativi.unwe.bg/alternativi/br26/01. ...

от Таня Генова учител 30.05.2018
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Социолингвистични похвати за съставяне на действени послания. Тон на посланието


Деловите комуникации най-често имат за цел да предизвикат положителна реакция на получателя, която да доведе до желаното от подателя действие. За постигане на тези цели е необходимо да се използват методите за убеждаване, доказали своята ефективност...
 

Видове и фактори на комуникацията в организационното поведение

03 дек 2008
·
263

Днес комуникацията е един от най-съществените бизнес фактори, наложителен за реализацията на едно успешно организационно поведение...
 

Комуникации и връзки с обществеността


Лекции на проф.Братанов по Комуникации и връзки с обществеността....
 

Стратегий за ефективен pr


В процеса на реализация на една PR -програма в действие се включват конкретни техники. PR избира дадена техника едва след като: • вече е избрал каналите на комуникация /медиите/ • изяснил е целевите си публики...
 

Бизнес комуникация


Комуникацията е процес, чрез който хора, групи, общности, намиращи се във взаимни връзки помежду си, създават, предават и използват взаимно изгодна информация...
 

Бизнес кореспонденция


Комуникацията е базирана на взаимоотношение. Това взаимоотношение може да съществува между две лица или между едно лице и много други лица. Комуникация може да стане между група и отделно лице...
 

Управление на конфликтите в организацията


Комуникативните умения са от съществено значение за всеки един от нас. Всеки един човек иска да има удовлетворяващ живот, а това е немислимо без създаването и поддържането на смислени , доставящи ни удоволствия взаимоотношения – лични и професионални ....
 

Бизнес етикет


Събрани лекции по бизнес етикет...
 

Бизнес комуникации


Разгледани са същността и характерните черти на бизнес комуникациите, функции и цели, видовете комуникации, условия за ефективна бизнес комуникация, принципи, подробен обзор е направен и на бариерите, които могат да възникнат в процес на комуникация...
 

Анализ и оценка на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г. през ключовите за всеки един планов документ релации


Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020 г.), която ще наследи все още действащата европрограма за бизнеса, ще бъде разделена на три приоритетни оси...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения