Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:

СПЕШНО ЗА ДНЕС!!!Благодаря

 Определени правила за всеки ученик "Длъжен съм да,,...!

2

отговора

6

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
100%
Няма публикувани домашни
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Най-добър отговор - избран на 26 яну 2017

Чл. 171. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11.  чрез  формите  на ученическо  самоуправление да  участват  в обсъждането  при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12.   да   получават   съдействие   от   училището   и   от   органите   на   местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 171. (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11.  чрез  формите  на ученическо  самоуправление да  участват  в обсъждането  при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12.   да   получават   съдействие   от   училището   и   от   органите   на   местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

 

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 172. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4.  да  носят  училищната  униформа  и  другите  отличителни  знаци  на  училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети,  които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на институцията;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.

 

(2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на този закон.

от Полина 25.01.2017, студент на 28 от Пловдив
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
100%
Няма публикувани домашни
Постижения:

Това е по образователния закон на КУНЕВА от това лято.

от Полина на 28 години на 25 яну 2017
Активност в домашните:
Надежност:
64%
Одобрение:
11%
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Длъжен съм да:

Да посещавам редовно училище.

Да уча редовно уроците си.

Да нося винаги бележника се в училище.

Да поддържам ред и чистота в училището.

Да съм учтив с околните.

Да се явявам в училище в приличен външен вид.

Да не внасям в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.

                 Да пазя личните си вещи, да не ги оставям без надзор.

Да опазвам училищната собственост. При повреждането й да я възстановява или заплаща.

от silverday 25.01.2017, студент на 41 от Бургас
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 9-ти клас по Литература
Тест по литература за 9-ти клас над Библията
тематичен тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тематичен тест по литература за ученици от 9-ти клас над Библията. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
177
1
23.07.2013
Тест по литература за 9-ти клас на тема "Митология"
ЕПИ тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на знанията върху раздела за митологията по литература в 9-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
76
1
16.07.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 9-ти клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Есе на свободна тема - Простотията няма край

13 мар 2006
·
900

Сполучливо есе на свободна тема - "Простотията няма край"
 

Агресията - проява на сила или слабост?

15 апр 2008
·
254

кратко есе на тема "Агресията - проява на сила или слабост" "В днешно време агресията е навсякъде около нас и до такава степен сме привикнали към нея, че я приемаме далеч по-нормално, отколкото би трябвало..."
 

Нищо в живота не е състояние да ме свали от седлото

17 мар 2010
·
19

Подходящо е за есе на философска тема...
 

Успех или поражение - избираме сами

21 мар 2010
·
47

Есе с елементи на разсъждение върху романа "Робинзон Крузо" от Даниел Дефо....
 

Пет стъпки по време на писане на есе

24 май 2010
·
40

Проект, в който са зададени основните моменти по време на писане на есе....
 

Идеалът или келепирът

03 фев 2011
·
54

Есе върху книгата "Бай Ганьо" на тема "Идеалът или келепирът"...
 

В мътна вода лесно се лови риба

26 апр 2011
·
13

Есе на тема "В мътна вода лесно се лови риба", свързана с наркотиците...
 

Есе на тема "Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови" - Жан-Жак Русо

14 фев 2012
·
91

Човек винаги застава пред някакви дилеми през живота си, които трябва да разреши. Почти всеки ден той трябва да избира между доброто и злото, между моралното и неморалното, и дори между това дали да бъдеш свободен или подвластен на някого...
 

Есе на тема: "Свободата, Санчо, е най-скъпоценното благо, което небето е дарило на човека..."

17 ное 2012
·
91

Какво е свобода? Материална ли е тя, или може би се усеща, чувства се или се преживява? Какво за Дон Кихот представлява идеята за свобода и защо според него тя е най-скъпоценното благо, дарено на човека...
 

Да бъдеш или не?

09 юни 2014
·
43

Въпросът - да бъдем или да не бъдем е важен за всеки човек, защото е свързан с мотивацията ни да живеем или да предпочетем смъртта пред съществуването. Макар и толкова...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Татяна Петрова
преподава по Литература
в град Разград
с опит от  2 години
12

Величка Иванова
преподава по Литература
в град Разград
151 26

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения