Преглед на домашна работа

Периодизация на Българското възраждане

 

Периодизация на Българското възраждане

1. основни идеолигии и личности

2. модернизация и протекциионизъм в Следосвобожденска България.

2

отговора

6

посещения
Отговори (1-10 от 2)
0 точки

мерси 

от gta_radi1999 01.04.2012, ученик на 12 от Кърджали
Активност в домашните:
Надежност:
36%
Одобрение:
16%
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Осемнадесети век бележи началото на Българското възраждане, свързано с обновяването на стопанските отношения, духовен разцвет и национално израстване на българите. Предвестник на Възраждането е “История славянобългарска”, написана от отец Паисий Хилендарски през 1762 г. Формира се общонароден писмен и говорим език, което стимулира развитието на националната книжнина и литература. Развиват се националната просвета и култура, възникват множество училища и читалища. През 1869 в Браила се учредява Българското книжовно дружество. Борбата за църковна самостоятелност, ръководена от българските възрожденци Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, завършва с учредяването на Българската екзархия; първият български екзарх АнтимI е избран през 1872 г. С признаването на независимостта на българската църковна общност се определят етническите граници на българската нация в Османската империя. Осъществяването на българския духовен идеал и нарастналото национално самочувствие дават тласък на борбата за политическо освобождение. Заражда се националноосвободителната идеология.

от bouchew86704 01.04.2012, ученик на 13 от Стара Загора
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Ранно Възраждане на България

22 апр 2006
·
431

В края на XVII век Османската империя навлиза в нов етап на своето историческо развитие. След военната катастрофа пред стените на Виена (1683 година)
 

Планове за теми по история на България

31 яну 2008
·
612

По пунктове - увод, изложение, заключение и т.н.........
 

Възраждане

11 май 2008
·
101

Според другата Възраждането започва с Освобождението през 1878г., това обаче не е така за българите, които остават извън пределите на Княжество България.
 

Ранно българско възраждане

12 май 2008
·
120

В края на ХVІІ век Османската империя навлиза в нов етап от своето историческо развитие. В резултат на неуспешните й войни тя губи значителна част от своите територии.
 

Граници, периодизация и същност на българското Възраждане


Границите на дадена епоха са винаги повече или по-малко условни, затова защото е почти невъзможно да се постави точен граничен раздел на различните периоди в развитието на човешкото общество или отделен народ.
 

Българското Възраждане

02 юни 2008
·
153

Четири основни последици от османското завоевание моделират историята на българина между 15 и 17 век. Унищожаването на държавата, църквата и аристокрацията го лишават от възможност да организира общонародни мероприятия, за да го затвори в тясната...
 

Периодизация на Българската история от VII век до днес


Българската държава преди Османско Владичество; Българската държава под Османско владичество ( началото на XV в – края на XIX в. ); Българската Държава след Османско Владичество ( 1878 – до ден днешен)...
 

Българско възраждане

16 яну 2009
·
56

Същност – преход от Средновековието към Новото време, от затворения начин на живот към икономическо предприемачество...
 

Проблемът за националната идентичност в учебникарската книжнина


След промените в Европа през 1989 г., последвани от нарастване на етническите напрежения в множество региони, проблемът за националната идентичност се превърна в обект на особен интерес както за академичната общност...
 

Българското възраждане


Българското национално възраждане е период на обществено- икономически растеж и национална интеграция и еманципиране на българския народ в османската империя и формиране на българска нация. То започва през xviii век, според някои...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения