Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Математика - 10 клас

Зад. 1 - Дадена е квадратна функция y=(x+21)2 - 18. Намерете координатите на върxа на параболата. 

Зад. 2 - На графиката на функцията y=ax2 принадлежи точка с координати (21;18). Напишете координатите на още 2 точки, принадлежащи на тази графика. 

Зад. 3 - Посочете интервала с който функцията е растяща y=-2x2+21x+3

Зад. 4 - При какви значения на аргумента функцията y=21x2 приема положителни стойности? 

Зад. 5 - Намерете най-малката стойност на функцията y= x2-21x-1 в интервала [15;20]

от behind.y0u на 14 дек 2016
посочени теми: може намерете малко помощ

3

отговора

10

посещения
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Надежност:
8%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
-1 точка
от 1 глас

Зад1. Върхът на параболата се намира след извличане на точен квадрат от зададената квадр.ф-я. В случая точният квадрат е извлечен и координатите на върха се получават като приравним на нула израза в скобите за х - получава се х=-21, и тогава у=-18 . Върхът е                 (-21; -18)

Зад.2. За да се намерят други две точко, е необходимо да се намери най-напред стойността на коефициента на функцията а=? След заместване на дадените координати, получаваме а=18/441. Функцията е най-проста квадр.ф-я с връх в началото на коорд с-ма и следователно друга точка ще е (0; 0), а следващата ще трябва да е симетрична на първоначално дадената спрямо ординатната ос - т.е. (-21; 18)

Зад.3. Графиката (параболата) е изпъкнала нагоре, защото коеф. пред квадрата на х е отрицателен. Тогава растенето ще бъде пред върха, т.е. от минус безкрайност до абсцисата на върха - който е (21/4; 465/8) - Растяща е в инт. (-безкр; 21/4)

Зад.4. Функцията е положителна навсякъде, освен при х=0. Т.е. в интерв(-безкр; 0) или  (0; +безкр

Зад 5 ) Тъй като даденият интервал е само в растящата част на графиката , а върхът остава извън този интервал, най-малката стойност ще се получи при х=15. Достатъчно е да заместим х=15 и ще получим най-малката стойност -91.

от Иванка Топалова учител 14.12.2016
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Зад. 1)   y=(x+21)2-18 = x2+42x+441-18=x2+42x+423

V(-b/2a ; -D/4a)

a=1 ; b=42 ; c=423 => -b/2a = -42/2.1 = -42/2 = -21

D=b2-4ac = 422-4.1.423 = 1764 - 1692 = 72 => -D/4a = -72/4.1 = -18

V (-21 ; -18)

---------------------------------------------

Зад. 2) y=18 ; x=21 => 18=a.212 => 18=a.441 => a=18/441 => a= 2/49

x=7 => y=2/49.72 =2/49.49 = 2 => A (7 ; 2)

x=-7 => y=2/49.(-7)2 =2/49.49 = 2 => A (-7 ; 2)

-------------------------------------------------------

Зад. 3)  y=-2x2+21x+3 => a=-2<0 ; b=21 ; c=3

-b/2a = -21/2.(-2) = -21/(-4) = 21/4

x∈(-∞ ; 21/4) функцията расте

--------------------------------------------------------------

Зад. 4) y=21x2

при всяко х≠0  функцията приема само положителни стойности, защото аргументът е на 2-ра степен

---------------------------------------------------------------

Зад. 5) y= x2-21x-1 ; х∈ [15;20]

х=15 => у=152-21.15-1 = 225-315-1 = -91

x=20 => y=202-21.20-1 = 400-420-1= -21

=> ymin = -91

от Радка Кънчева учител 14.12.2016
Активност в домашните:
Надежност:
34%
Одобрение:
15%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Kan4eva zad.3 ne e re6ena i poqsnena kato trqbva pishi 4e VDLABNATA-ne ne apravena!!! ... [целият коментар]
от david2016 на 46 години на 14 дек 2016
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
Чакъров, подценен си ти ! В условието е казано : Посочете интервала в който функцията е растяща ! Влез в час ! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 14 дек 2016
Активност в домашните:
Надежност:
44%
Одобрение:
18%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
-1 точка
от 1 глас

y' =2*(x+21) При y'=0 параболата има връх ==> x+21=0 т.е. при х=-21. При х=-21 y=-18 т.е. координатите на върха на параболата са (-21,-18).

от EdiEdison 14.12.2016, учител на 40 от София
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
26%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
В 10 клас няма как да знаят какво е производна и да я използват ! ... [целият коментар]
от Радка Кънчева учител на 14 дек 2016
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 10-ти клас по Математика
Квадратна функция
тематичен тест по Математика за Ученици от 10 клас
Решете този тест и проверете познанията си по математика върху учебното съдържание от месец октомври. Тестът съдържа 24 задачи към темата „Квадратна функция”. Осигурява възможност за проверка нивото на овладяване на изучения в раздела материал.
(Труден)
24
342
1
1 мин
26.09.2008
Тест по геометрия за 10-ти клас
изходен тест по Математика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху целия раздел по геометрия за 10.клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
50
1
12.06.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 10-ти клас по математика
Mатериали в помощ на домашната
 

Упражнения по математика върху рационални числа


Задачи по математика за 7 клас върху рационални числа.
 

Подготовка за олимпиада по математика - VІІ клас


Задачи с повишена трудност, подходящи за ученици със засилен интерес към математиката от VІІ клас.
 

Задачи по математика за III клас


Задачи по математика за III клас с дадени отговори.
 

Задачи на контролно за 8-ми клас


Задачи които ще ви послужат за контролното по математика, което правят всички учители в 1 СОУ!!!...
 

Математика за 12 клас

02 май 2011
·
84
·

За начертаване на графиката на една линейна функция е достатъчно да се определят координатите на две точки от тази графика. Квадратна функция – y = a . x 2 + b . x + c, а се нарича старши коефициент и играе важна роля за определяне вида...
 

Математика


Всички формули и определения, от учебниците в 5 и малко от 6 клас...
 

Графика на квадратна функция


Определение. Функция от вида y = ax2 +bx + c, където a, b, c са дадени (известни) числа и а е различно от 0 се нарича квадратна функция...
 

Пробен изпит по математика за 7 клас


Подходящ тест за външно оценяване. Включва материала по математика взет през І-вия учебен срок...
 

Функции


Под функция се разбира съпоставяне на елементи от дадено множество на елементи от друго множество (не непременно различно от първото) така, че на всеки елемент от първото множество да е съпоставен точно един елемент от второто множество...
 

Примерни контролни върху функции


Функцията у = е: а) права пропорционалност; б) обратна пропорционалност; в) линейна функция; г) друга...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения