Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

проект: практика по бизнес администрация

Г-н Василев е ръководител на предприятие “Х” от 8 години. До преди 4 години организацията се развива с високи темпове, предвид благоприятната икономическа конюнктура и благоприятните условия от външната среда. Освен посочените фактори положителните резултати се дължат (главно) и на резултатите от дейността на отдел “Развойна и иновационна дейност”, както и на закупените и внедрени нови технологични мощности в производствения процес, закупени преди 5 години с кредит от банкова институция, погасяването на който следва да се извърши в рамките на 10 години. През първите 4 години от управлението на г-н Василев асортиментната структура на организация “Х” се състои от общо 3 собствено произвеждани продукта, предлагани на 8 стратегически потребители на основата на специално сключени за целта контракти. Броят на работниците в организацията за първите 4 години от управлението на г- н Василев е в размер на 2 500 души, разпределени в 3 производствени цеха (Цех №1, Цех№2 и Цех№3). Работният процес във всеки цех е осъществяван в трисменен режим. · Първа смяна: 04.00 ч. – 12.00 ч.; · Втора смяна: 12.00 ч. – 20.00 ч.; · Трета смяна: 20.00 ч. – 04.00 ч. С настъпването на първата за 21 век световна икономическа криза търсенето на произвежданите от организация “Х” продукти рязко намалява. Това води до неколкократно ежегодно сключване на анекси към рамковите договори с основните потребители, в които количеството на продукцията за всеки един от потребителите е многократно занижена спрямо всеки един от предходните договорни периоди. Предвид посоченото, г-н Василев неколкоктратно взима еднолични решения (без санкцията на Съвета на директорите) за поетапно спиране на производствени мощности и освобождаване на персонал – ръководен, административен и изпълнителски, предимно от оперативно управленско равнище. В резултат на посочените действия през настоящата осма година от неговото управление в организацията броят на заетите е в размер на 450 души, от които 30% администрация, разпределена съответно 20 % на първо, 6% на второ и 4% на трето управленско равнище. Делът на производствените работници е 70% от общия брой на заетите в организацията, работещи в единствения останал в експлоатация цех, разпределени равномерно във всяка една от трите смени, в които продължава да се реализира производствения процес. От трите продукта, произвеждани в началния период от ръководството на г-н Василев през осмата година от управлението му се произвежда само един, който единствено се търси на пазара. Времето за работа на цеха е както следва: · Първа смяна: 04.00 ч. – 12.00 ч.; · Втора смяна: 12.00 ч. – 20.00 ч.; · Трета смяна: 20.00 ч. – 04.00 ч. Закупените с кредита производствени мощности не са в експлоатация, защото продуктите, за които те специално са закупени (първите два продукта) са спрени от производство. Производствените мощности, с които се произвежда единствения продукт от асортиментната структура на организацията са с нулева остатъчна стойност, морално и физически амортизирани, поради което много често аварират и водят до нарушаване на ритъма на производство. Във връзка с посоченото, г-н Василев е осигурил всяка една от работните смени с: · Главен инженер, отговарящ за цялостната дейност през работната смяна (ремонтна дейност, експлоатация и изпълнение на плана), пряко подчинен на г-н Василев и заместващ го през втора и трета смяна; · Дежурен механик, имащ основни задължения да следи за работоспособността на машинния парк и при необходимост да отстрани по най-бързия начин възникналите повреди. Пряко подчинен на главния инженер на смяната; · Началник цех, с основни задачи да управлява производствената дейност. Пряко подчинен на главния инженер за съответната смяна; · Организатори по производство (2 броя на смяна), отговарящи за осигуряването на производството с необходимите материали и заготовки, средствата за техника на безопасност и инструменталната екипировка. Пряко подчинени на началник цеха за съответната смяна. Във връзка с последните анекси с всеки един от потребителите, г-н Василев следва за всеки един от тях да осигури ежедневно производство и експедиране на определен брой продукти. Експедицията се извършва ежедневно във времевия интервал 12.00 ч. – 13.00 ч. с транспорт на всеки един от потребителите. Една вечер, когато г-н Василев все още е на работното си място (21.00 ч.), работници от единствено работещия цех му позвъняват на стационарния телефон и го информират, че е една от основните машини в производствения процес е аварирала и ако срочно не бъде отремонтирана след 3 часа (предвид организацията на производствения процес) ще бъде спряна производствената дейност в цеха. Г-н Василев благодарил за информацията. По мобилен телефон веднага се свързал с главния инженер на смяна №2 - инж. Петров и му препредал информацията, като му наредил веднага да се заеме с ремонтната дейност на машината. Инж. Петров благодарил за информацията и уверил г-н Василев, че веднага започва изпълнението на неговата заповед. В момента на телефонния разговор инж. Петров се намира извън организацията на гости на свой близък, който чества тържествен повод, за присъствието в който инж. Петров излязъл през работно време (20.15 ч.) с любезното съдействие на контрольорът на електронна система на входа на организацията (отчитаща времето на влизане и излизане на служителите). След разговорът с г-н Василев, инж. Петров се извинил учтиво на своя близък и по най-бързия начин тръгнал към предприятието. Не след дълго, вървейки към организацията на пътя срещнал дежурния механик на смяна №2 – техник Димитров. Поздравили се и инж. Петров го информирал за ситуацията, като му обяснил, че поради нея е прекратил участието си в тържеството, заради което е излязъл през работно време. Техник Димитров го изслушал внимателно и в израз на колегиалност му предложил да се върне и да продължи да празнува, а той щял да поеме организацията и отстраняването на аварията, тъй като и той бил излязъл през работно време (с любезното съдействие на контрольорът на електронна система на входа на организацията), но успешно си бил свършил личната работа и вече се връщал на работа. Инж. Петров сърдечно благодарил на техник Димитров за разбирането и предложението и с радост се върнал да продължи празненството при своя близък. Към 02.00 ч. ремонтният колектив в цеха, включващ дежурният механик, началник цеха и организаторите по производство установил, че не е в състояние да отстрани аварията, тъй като причината за повредата била специфична и изисквала намесата на главния инженер на смяна№2 – инж. Петров. След консултация между тях единодушно взели решение да позвънят на инж. Петров на неговия мобилния телефон и да го помолят да дойде в предприятието, за да се заеме с ремонта на машината. На позвъняването отговорила съпругата на приятелят на инж. Петров и информирала, че инж. Петров и съпругът й са отишли да продължат празнуването в заведение, за което тя няма информация, но не са взели със себе си мобилните си телефони. При тази информация ремонтния колектив решил да приключи работата по отстраняването на аварията, като разчита продължаването й да се извърши под ръководството на главния инженер на смяна№1 – инж. Виоденов. Когато в 07.30 ч. г-н Василев пристига на работното си място, главният инженер Виденов го информира, че аварията все още не е отстранена, като най-вероятно окончателно ще бъде отстранена към 12.30 ч. Въпроси: 1. Изведете проблемите и обуславящите ги причини, в контекст на: a. управление на промените; b. организационното поведение, етиката и социалната отговорност; c. управление на маркетинговата дейност; d. управление на производствената дейност; e. управление на човешките ресурси; f. правно/договорно управление; g. предприемаческа дейност; h. финансово управление и стабилност. 2. Какви срочни действия следва да предприеме г-н Василев спрямо потребителите? 3. Какво решение относно поведението на инж. Петров и като цяло относно дисциплината/организационната култура в организацията бихте взели ако Вие сте на мястото на г-н Василев? (Алтернативите да бъдат обосновани с конкретни разпоредби на Кодекса на труда).

3

отговора

20

посещения
+1 точка
Отговори (1-10 от 3)
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
0 точки

Не се връзвайте на s.nikolova75@abv.bg.

Ще ви изпрати тази информация за да й преведете парите:

BG27STSA93000019433069 
BIC/SWIFT: STSABGSF 
Банка ДСК 
Елена Господинова

...след което няма да получите нищо. Ако я познавате или имате информация за нея, моля да споделите.


от murcielago2657 06.08.2018, студент на 38 от София
Активност в домашните:
Надежност:
64%
Одобрение:
10%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

Здравейте. Разработвала съм темата миналата година за Ваша колежка. Оценена бе със шестица. Ако прецените, пишете ми на: s.nikolova75@abv.bg

от s.nikolova75 22.11.2016, учител на 41 от София
Активност в домашните:
Надежност:
34%
Одобрение:
15%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

za koga srok

kirsneg@mail.bg

от david2016 22.11.2016, учител на 46 от Шумен
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Икономика
Тест по управление на малкия бизнес
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Много добра подготовка за изпит по УМБ в УНСС. Тестът се състои от 25 въпроса, мнозинството от които имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Лесен)
25
116
1
2 мин
04.09.2013
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Затворен тест по Регионална икономика за НБУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
46
1
3 мин
22.07.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по икономика
Mатериали в помощ на домашната
 

Форми на организация на производството. Поточна форма на организация на производствения процес

18 дек 2007
·
501

Формата на организация на производството изразява конкретна подреденост на елементите на производството с оглед стабилно и безпрепятствено протичане на производствения процес.
 

Прогнозиране и планиране

19 май 2009
·
204

Емерженност - представлява отона различие между свойствата, функциите и ролята на системата спрямо свойствата, функцията и ролята на всеки един елемент, участващ в изграждането на системата и обратно...
 

Форми на организация на производствения процес.

16 авг 2009
·
83

1. Индивидуална форма на производствения процес. 2. Групова форма на производствения процес. 3. Предметна форма на производствения процес. 4. Поточно производство...
 

Същност на производствения процес


Производственият процес във фармацевтичната промишленост е съвкупност от взаимосвързани технологични, трудови и естествени процеси, посредством които предметите на труда се превръщат в готови лекарствени продукти...
 

Предприемачеството като теория и практика


темата на настоящата курсова работа е “Предприемачеството като теория и практика”. Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
 

Приходи в държавния бюджет на Република България pro

16 сеп 2014
·
6
·
10.00 лв.

Целта на темата е да се анализира приходната част в държавния бюджет – практическата му реализация за периода 2002-2011 година, като на тази база целта е да се открият възможности оптимизиране приходната част в бюджета на Р България...
 

Франчайзингова стратегия в управлението на търговска верига pro

29 сеп 2014
·
12
·
3.00 лв.

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на франчайзинговите дейности и като цяло относно внедряването и трансфера на знания, опит и фирмена политика в търговска верига...
 

Бизнес план


Бизнес планът предвижда изграждането на мандра за производство на бяло саламурено сирене. Мястото, където ще бъдат разположени производствените мощности е с.Басарбово, намиращо се на 10 км. от гр.Русе...
 

Динамичен анализ на разходите на фирмата


Постоянни разходи. Тяхната стойност не зависи от промените в обема на производството. До ръст на постоянните разходи може да доведе автоматизацията на процесите и увеличаването на производствените мощности, изследването и внедряването на нови продукти...
 

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз pro

01 авг 2016
·
1
·
30.00 лв.

Целта на дипломната работа е да представи анализ на икономическото развитие на страната ни за последните пет години, като определен акцент е поставен върху последните две години...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения