Преглед на домашна работа

Казус за 01.06 спешно! Без изисквания

Коментирайте връзката между бедността и здравето по данни на долния текст:

Бедността и болестите образуват порочен кръг, като при това бедността се явява не само основна детерминанта на неблагоприятния здравен статус, но и неговото потенциално следствие. Бедността се асоциира с по- кратка очаквана продължителност на живота, висока детска смъртност, повишен риск за заразяване от някои инфекциозни заболявания( преди всичко туберколоза и СПИН), по- високи нива на употреба на различни вредни вещества ( тютюн, алкохол и наркотични средства), по- високо ниво на разпространение на хронични неинфекциозни заболявания, на депресивните състояния, на самоубийствата, по- чести актове на антиобществено поведение и насилие, а също и по- изразено и дълготрайно въздействие на вредни фактори на околната среда.

Особено силно е влиянието на бедността върху младежта поради пряката връзка на този социален феномен със здравното състояние и такива социални проблеми, като насилието, самоубийствата и злоупотребата с психоактивни вещества. Както безработицата, така и неувереността от запазване на работното място, оказват неблагоприятно въздействие върху здравето, повишават риска от психически и физически нарушения и самоубийства. Sent from my iPhone

0

отговора

8

посещения
-1 точка
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 5-ти курс по Медицина
Тест по инфекциозни и тропически болести, раздел: чревни инфекции
входен тест по Медицина за Студенти от 5 курс
Тест по инфекциозни и тропически болести върху раздела чревни инфекции. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
33
45
1
1 мин
17.08.2012
» виж всички онлайн тестове за студенти от 5-ти курс по медицина
Mатериали в помощ на домашната
 

Особености на вниаманието, паметта и мисловната дейност при деца с ВСТМ


Сърдечната недостатъчност Ообености на вниаманието, паметта и мисловната дейност при деца с ВСТМ.
 

Обучение на болен и семейството му при МС


Материалът представлява своеобразен наръчник за болните от множествена склероза и техните семейства, близки и приятели. . За всеки болен е необходимо да продължи борбата на всеки стадий от болестта и особено тогава, когато тя се усилва...
 

СПИН и грижи за болните от СПИН

21 апр 2009
·
202

Заболяването СПИН (синдром за придобита имунна недостатъчност) е последния стадий на едно инфекциозно заболяване, причинено от вирус HIV (human immunodeficiency virus)...
 

Терапевтични модели за интеграция на деца с аутизъм

30 апр 2009
·
401

Проблемите на деца с аутизъм са много често обект на обсъждане от различен аспект, в последните години.Това се обяснява от това, че аутизма се определя като форма на первазивно /генерализирано/...
 

Медицина на бедствените ситуации

06 май 2009
·
599

Миграция на радиоактивните вещества в природата: •натрупване на радиоактивни отлагания в почва – едрите неразтворими частици от продуктите на деление се задържат в горния слой на почвата. Те имат ограничена способност да проникват в дълбочина...
 

Промоция на здраве


Промоция на здравето на работното място (ПЗРБ). І.Дефиниция на промоция на здравето. Промоцията на здравето е ключов елемент на HEALTH 21 – новата рамкова политика за здраве за всички за Европейския регион на СЗО. Тя се дефинира в...
 

Анализ на риска в клинична лаборатория при МЦСИП


Настоящата разработка има за цел да анализира цялостния процес на управление на риска на работните места в клиничната лаборатория при МЦСИП “Лечител”-Пловдив ...
 

Промоция на здравето

26 фев 2011
·
357

Въведение и основни програми в областта на промоция на здравето, профилактика и здравна просвета,образование....
 

Роля и място на медицинската сестра в здравната мотивация и здравословния стил на живот

05 апр 2013
·
42

Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг...
 

Знания и мотивация за здравословен начин на живот pro

23 сеп 2014
·
13
·
5.00 лв.

Заболяванията при човека възникват и се развиват под влияние на много фактори, които могат да се систематизират в няколко групи - поведенчески, на околната среда, биологично унаследени и възрастови...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения