Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Защита на класифицираната информация

Как се отнася термина система за защита на информационната сигурност към термина система за защита на класифицираната информация?

0

отговора

74

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Полиция, отбрана, национална сигурност
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
60
1
1 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по полиция, отбрана, национална сигурност
Mатериали в помощ на домашната
 

Контраразузнаване


Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
 

Рискове и заплахи за класифицираната информация


Началото на XXI век поставя Република България пред предизвикателства, които чертаят основните насоки на развитие в съвременната политическа история на страната. Избраният път на демократично развитие стана още по-ясно дефиниран и необратим на прага...
 

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност


Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
 

Свитък лекции по сигурност и отбрана


„Сигурност" е едно от най-често употребяваните, но многозначни съвременни понятия...
 

Социално-икономически аспекти на сигурността


Социално-икономическите аспекти на сигурността и на националната сигурност в съвременни условия трябва да бъде разгледан по нов начин, тъй като в света се осъществяват фундаментални икономически промени....
 

Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи


Изискванията и ограниченията за автоматизираните информационни системи (АИС) и (или) мрежи за работа с класифицирана информация са описани в Закона за защита на класифицираната информация и свързаните наредби...
 

Съшност на сигурността


Първа втора и трета лекция: Същност и специфика на сигурността като наука. Дефиниции за сигурност. Видове сигурност. Нормативни източници на сигурността в България...
 

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ pro


Дисертация за получаване на образователна и научна степен ДОКТОР. Анализират се основните положения свързани с координацията и взаимодействието на службите за сигурност в условията на кризи и в контекста на европейската политика за сигурност и отбрана.
 

Държавен изпит - "Национална и международна сигурност" pro


Разработени теми за държавен изпит за магистърска програма "Национална и международна сигурност" за редовно и дистанционно обучение, специализация "Вътрешна сигурност"...
 

Система на националната сигурност pro


Националната сигурност е основна базова категория на съвременната политическа наука....

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения