Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

функционални стилове

езикови средства в научния и в официалния стил

1

отговор

13

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
70%
Одобрение:
13%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
0 точки

1. Научен стил

Той обслужва научната и техническата сфера. Това е стилът на научните изследвания, на учебната и научната литература. Научният стил реализира функцията съобщение. Обаче тази информация, която лежи в основата на научното съобщение, има своя специфика - тя носи интелектуален характер. При нейното предаване се изисква точност, логичност, обективност на изложението, доказател-ственост. Посочените особености определят най-важните черти на научния стил: абстрактност, обобщеност, точност, липса на емоционалност, строгост и сухост.

Отличителните признаци на научния стил се реализират с помощта на следните езикови средства:

1. Използване на лексикални единици за означаване на думи понятия. В този случай лексикалните единици придобиват по правило терминологично значение – специфична черта на научния стил. Повишена употреба на съществителните имена,които съставят 35% от всички словоупотреби.Засилена употреба на прилагателни и причастия (около 13 %, които представляват 6% от всички словоупотреби).Употребяват се главно такива форми, като формите за сегашно и бъдеще време с извънвремево значение.

 

Глаголите в научната реч сравнително рядко изразяват конкретно действие.В синтаксиса на научната реч широко се използват сложните и усложнени конструкции, вкл. причастни и деепричастни. Логическата последователност и определеност се постига с помощта на подчинителни съюзи в структурата на сложните изречения,уводните думи, специализираните конструкции.Научният стил се реализира със следните свои разновидности (подстилове): строго научен, научно-учебен и научнопопулярен.

Лексиката, която се използва в научния стил, може да се подели на общоупотребима (неутрална) и специална (терминологична). Най-характерната особеност на научния стил е употребата на терминологична лексика. Във всеки отделен отрасъл на науката се срещат строго установени термини, които образуват нейната терминологична система. Сред тях някои са общоупотребими, например структура (на кристала, на думата, на езика, обществена структура и др.), система {социална, здравна, образователна, банкова, граматична и т.н.). Специализираните термини имат характерна употреба в определена сфера на науката. Те се използват от ограничен кръг хора и в научни изследвания, предназначени за специалисти в дадена област (напр. в икономиката: макроикономика, макроикономическа рамка, брутен вътрешен продукт, инфлация, инвестиции, приходи, разходи, производителност на труда).

2. Публицистичен стил (от лат. -обществен). Той се използва в политическата и обществената сфера, със свързаните с нея форми на обществения живот и в средствата за масова информация. Важна характерна черта на публицистичния стил е единството на експресивни и стандартни езикови средства, на конкретна и обобщена лексика, на образна и логична реч. Тематичното разнообразие и широкият кръг от читатели предполагат в публицистичните материали да се допускат езикови средства и думи от другите стилове, както и обратно - средства от публицистичния стил се използват в останалите функционални стилове.

Въпреки общия лексикален пласт, публицистичният стил има свои специфични маркери. За него е характерна употребата на:

Обществено-политическа лексика: политика, общество, автономия, прогрес, партия, митинг; с наставки: -ция, -ация, -ист, -изъм:революция, еволюция, акция, организация, лейбърист, антиглоба-лист, хуманизъм, протекционизъм, антагонизъм, милитаризъм, варваризъм, авангардизъм, плурализъм; думи с компоненти анти-, нео-, псевдо-: ан-тисемизъм, антиглобализъм, неофашизъм, псевдо-демократ и др.Употреба на сложни думи: обществено-политически, бизнес план-програма, културносторически,социално-битов, военно-патриотичен и др.Употреба на емоционално-оценъчна лексика, с която се изразява положителна или отрицателна оценка: (+) авангард, форум, призив, единение,обновяване; (-) марионетка, агентура, провокация,военщина, клика и др.Използване на фразеологични съчетания, превърнали се в особен вид клишета: пред прага на Европейския съюз, присъединителни клаузи, политическа воля, миролюбива политика, международна сигурност, ядрено превъзходство, потъпкване на международното право, гаранции за сигурност,терористичен акт, антиглобалистка политика,международно сътрудничество, деконструктивна позиция, хуманитарна помощ и др.

 

от hunnywild 19.01.2014, ученичка на 22 от Велико Търново
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 8-ми клас по Български език
Тест по български език за 8-ми клас на тема: Пунктуационна норма
тематичен тест по Български език за Ученици от 8 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията на осмокласниците след приключване на този материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
18
482
1
25.06.2013
Тест по български език за 8-ми клас
изходен тест по Български език за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 20 въпроса по български език за 8-ми клас, свързани с познаването на правописна, лексикална, граматична и пунктуационна норма. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
413
2
02.04.2014
» виж всички онлайн тестове за ученици от 8-ми клас по български език
Mатериали в помощ на домашната
 

Научен стил

17 апр 2009
·
271

Научен стил В научния стил се използват езикови средства, които са с по-голяма честота на употреба в научната сфера на общуване. Подборът и организацията им се подчиняват на необходимостта да се разменя точна и обективна информация за човек...
 

Стилове в българския език


Човешкото общуване, в рамките на общонародния език се обособяват подсистеми от езикови средства, които се употребяват с предпочитание и се съчетават по характерен начин в определени комуникативни ситуации. тези подсистеми се наричат...
 

Стилове на българския книжовен език


Научен стил, художествен,огифиално-делови,публицистичен, разговорен...
 

Периодизация на българския език


Под термина стил обикновено разбираме съвкупност от характерни начини за използване на средствата на общонародния език за изразяване на едни или други идеи и мисли. Понятието стил трябва да се разглежда диференцирано, а не обобщено...
 

Свобода при избор на езиковите средства. дискурс

09 окт 2011
·
19

Напоследък думата дискурс, особено в публицистиката, има толкова широка употреба, че е на път да стане безсмислена (политически дискурс, юридически дискурс, литературен дискурс и много още дискурси)....
 

Български език за 10 клас


Сбит и обобщен план на материала по български език за 10 клас...
 

Общуване в средствата за масова информация

19 мар 2012
·
52

Урок за нови знания по български език. Материалът е от селектиран от няколко учебника...
 

Български език - стилове


Функционални стилове. Научен стил. Официално-делови. Публицистичен стил. Разговорен стил. Художествен стил...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Христина Колева
преподава по Български език
в град Карлово
с опит от  12 години
16

Христина Мейфеър
преподава по Български език
в град Карлово
с опит от  5 години
56

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения