Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

курсово задание по Икономикс

В таблица 1 са дадени някои основни макроикономически показатели в млрд.лв. За всеки от вариантите определете:

• БВП по разходния подход =

• БВП по доходния подход =

• Нетният национален продукт =

• Националният доход =

• Личният доход =

• Личният разполагаем доход=

• Личните спестявания

Таблица 1:

Макроикономически показатели

Вариант А

Вариант В

Вариант С

Косвени данъци на бизнеса

40

25

30

Работни заплати

250

155

160

Вноски за социално осигуряване

15

10

25

Арендни плащания

8

7

17

Корпоративен данък печалба

10

12

27

Доходи от собственост

25

15

20

Трансферни плащания

14

16

31

Държавни разходи за покупна на стоки и услуги

29

30

45

Лихви

6

8

13

Разходи за лично потребление

240

150

165

Данък върху общия доход

8

15

30

Внос

60

30

45

Износ

100

40

55

Инвестиционни разходи на бизнеса

120

80

95

Корпоративни печалби

50

40

40

Суми на годишната амортизация

50

20

35

 

  1. Определете темпа на нарастване на реалния БВП и фазата от цикъла, в която се намира икономиката, ако:

Вариант А: Реалният БВП през 2009 г. е 50 млрд.лв., дефлаторът на БВП за 2010 г. е 125, а номиналният БВП за 2010 г. е 60 млрд.лв.

Вариант В: Реалният БВП през 2009 г. е 200 млрд.лв., дефлаторът на БВП за 2010 г. е 125, а номиналният БВП за 2010 г. е 250 млрд.лв.

Вариант С: Реалният БВП през 2009 г. е 250 млрд.лв., дефлаторът на БВП за 2010 г. е 125, а номиналният БВП за 2010 г. е 450 млрд.лв.

 

  1. Български студент работи временно на бригада в САЩ. Неговият доход ще се включи в: а) БВП на България; б) БНП на САЩ; в) БНП на САЩ и БВП на България; г) БВП на САЩ и БНП на България; д) нито едно от посочените. Обосновете отговора си.

 

  1. Кой от посочените фактори на съвкупното предлагане е с краткосрочно влияние? а) пазарните условия; б) количеството на разполагаемите фактори на производството; в) качеството на разполагаемите фактори на производството; г) равнището на цените на факторите на производството; д) ефективността на комбиниране на производствените фактори.

 

  1. Кое от изброените не се отнася към фазите на икономическия цикъл? а) спад (рецесия); б) застой (депресия); в) оживление (експанзия); г) рестрикция; д) подем (бум).

 

  1. Цикличната безработица се дължи на: а) несъответствието между равнището на квалификация на работната сила и технологическото равнище на производството; б) естественото (текущото) движение на работната сила; в) спада на реалното производство под равнището на потенциалния БВП (икономически спад); г) нежеланието на безработните да работят поради ниското заплащане; д) излишното предлагане на труд поради високи фиксирани заплати.

 

  1. Какво гласи законът на А.Оукън?

 

  1. Изчислете с колко ще нарастне БВП, ако:

Вариант А: Държавата увеличи своите разходи с един милиард лева, а МРС е 0,75;

Вариант В: Държавата намали данъците с 400 млрд.лв., а МРС е 0,;

Вариант С: Държавата увеличи разходите си с 1,5 млрд. лв., а МРС е 0,9.

 

  1. При интензивния икономически растеж: а) резултатите (БВП) растат по-бавно от продукта; б) прирастът на резултатите изпреварва прираста на ресурсите; в) прирастът на резултатите е еднакъв с прираста на ресурсите; г) прирастът на производството не зависи от прираста на ресурсите; д) нито едно от посочените.

 

  1. Какво представлява кривата на Лафер и каква зависимост изразява?
Последна редакция на 28 яну 2014 от maaalkoto

0

отговора

20

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 5-ти курс по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
3 мин
11.10.2016
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
52
1
5 мин
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове за студенти от 5-ти курс по икономика
Mатериали в помощ на домашната
 

Икономиката на България към края на първото тримесечие на 2007 година

17 дек 2007
·
201

Икономиката на България към края на първото тримесечие на 2007 година. (Резюме на доклада на Центъра за икономическо развитие) •Очертава се постепенно забавяне на икономическия растеж. Възможно е краткосрочно ускоряване през 2008 и..
 

"Нестле" АД – производство и продажби


Нестле АД (Nestlé S.A.) е мултинационална компания за производство на хранителни продукти, безалкохолни напитки и други, основана през 1866г. от германския индустриалец Анри Нестле...
 

Икономикс

13 окт 2009
·
433

ИКОНОМИКС – това е наука за производството, размяната и потреблението на стопанските субекти...
 

Сравнение на инфлацията в България измерена на базата на потребителските цени на малката и голямата потребителска кошница за периода 2001 – 2009 г.


Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Република България затова е проследена неговата динамика в периода 2001 - 2009 г....
 

Институционална икономика

28 мар 2011
·
289

Лекции по институционална икономика за трети курс...
 

Трудови отношения


Историческите данни за дохода, генериран в чужбина, което имаше съответното отражение върху фактическото вътрешно потребление спрямо оценката. Високото вътрешно търсене през годината съответно рефлектира в увеличаване дефицита...
 

Динамика на икономическия растеж в България 1990-2009 г.


Основни понятия за икономически растеж. Измерване, видове. Икономически растеж в България през периода 1990-2009 г.Макроикономически показатели в периода 1990-2009 г....
 

Основни понятия по икономика

09 яну 2012
·
26

Организация и функциониране на икономиката. Търсене и предлагане на стоки. Пазарно равновесие. Потребителски избор. Краткосрочно приспособяване на производството. Дългосрочно приспособяване на производството...
 

Глобалната финансова криза и българската икономика – последици и политики

19 мар 2012
·
293

През последната година един от най-важните и най-често обсъжданите въпроси е неминуемо глобалната икономическа криза. Често се прави аналогия с Голямата депресия 1929 – 1933 година....
 

Развитие на българската икономика 2005-2009


Материалът е предназначен за студенти по икономически специалности, както и за млади икономисти с интерес в статистиката и анализите. В Приложението има най-разнообразни таблици...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения