Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Проектиране на импулсна схема

Да се проектира импулсна схема с ТТЛ елементи, която генерира звуков сигнал с честота 2 kHz винаги, когато входния сигнал превиши 4V. Звуковият сугнал се възпроизвежда от високоговорител със съпротивление 4Ω и захранване 12V.

0

отговора

24

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Инкубатор за птици


Предпочитаното схемно решение за терморегулатор за инкубатори е с интегрална схема 723 и операционен усилвател работещ като компаратор. За следене на температурата се използва сензор ...
 

Курсова работа по цифрова схемотехника


Да се проектира импулсна схема с ТТЛ елементи, която при всяко нечетно натискане на бутон да генерира правоъгълни импулси с честота на повторение 257 KHz и коефициент на запълване 0,42, а при всяко четно натискане на същия бутон да генерира импулсна пор
 

Тригери - елементи с памет


Тригерите са основни цифрови елементи от последователностен тип. Имат две устойчиви състояния, обикновено са с два изхода, даващи основното Q и инверсното /Q значение на сигнала. Имат един или два информационни, както и служебни входове...
 

BPSK модулация


Когато предаваме цифрови данни като +1 или -1 чрез използване на радио вълни, най-добрият начин е да модулираме носещия сигнал с честота fc в съответствие с информацията на цифровия информационен поток...
 

Импулсен генератор с индикатор за работа мигащ светодиод


Да се проектира и начертае принципната електрическа схема на импулсен генератор с индикатор за работа мигащ светодиод със следните основни параметри...
 

Проектиране на импулсна схема с ТТЛ елементи


Да се проектира импулсна схема с ТТЛ елементи, която да генерира пакети от правоъгълни импулси с честота на повторение 315kНz и коефициент на запълване 0,20 винаги когато входния сигнал е по-голям от...
 

Цифров часовник


Да се проектира електрическа схема на цифров часовник с изходни данни: Цифрова индикация на часове, минути и секудни; точност по-малко от 1 sec. на денонощие; бутони за сверяване...
 

Пищови по Цифрова Схемотоника (ЦСХТ)


Логически елементи. Обект на цифриовата схемотоника...
 

Цифрова схемотехника


Цифровата и импулсна електроника е област на науката и техниката, която изучава методите и средствата за генериране, преобразеване, пренасяне и използване на ел. сигнали под формата на импулси на напрежението или тока...
 

Модул-таймери в MK PIC16F87х


Това е лекция по Микропроцесорна схемотехника.Тя може да послужи за студентите в Технически университети...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения