Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Потребление и спестяване

макроикономика потребление и спестяване    Задача.

Дадени са стойности на доходи: 0 120 180 240 300 360 420 480 540

Дадени са и две стойности за потреблението 50 и 120

Трябва да намеря Пределната склонност към потребление и пределната склонност към спестяване

0

отговора

12

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Елементи на равновесие на пазарната макросистема


1.Кейнсианска концепция за функциониране на икономиката.Роля и компоненти на AD. 2. Лично потребление и спестяване.Функция на потребление и функция на спестяване. 3. Инвестиции и съвкупно търсенел 4. Държавни разходи
 

Съвкупни разходи

24 фев 2010
·
88

Съвкупните разходи се състоят от различни елементи и формират обема на съвкупното търсене на стоки. Елементите на съвкупните разходи на потребления, инвестиции, държавни разходи и чист износ...
 

Макроикономически измерители


Същност и особености на основните показатели за измерване на макроикономическата активност. БВП – същност и видове. Подходи за измерване на БВП - разходен, ресурсно-приходен и производствен. Особености на БВП като макроикономически показател...
 

Макроикономически растеж


Основи на теорията на икономическия растеж...
 

Макроикономическо равновесие при постоянни цени. Кейнсиански модел.


Макроикономическото равновесие е такова състояние на нациолната стопанска система (макроикономиката), от което не се формират тенденции към изменение в равновесното равнище на съвкупното произвордство...
 

Съвкупност на макроикономическия цикъл на безразличното търсене


Подробно описание на макроикономическия цикъл на съвкупното търсене: съшност и особености.

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения