Преглед на домашна работа

Биологични активи. Същност и видове. Организация на счетоводното отчитане.

Биологични активи. Същност и видове. Организация на счетоводното отчитане.

0

отговора

37

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Същност, място и значение на счетоводството в икономиката


Съществуването на човечеството във всички обществено- икономически формации е свързано с производството и потреблението на материални блага...
 

Текущо счетоводство на бюджетните предприятия


Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни...
 

Счетоводно отчитане на разчетите в предприятието ТЕЦ “Марица изток 2”


ТЕЦ “Марица изток 2” е базова кондензационна топлоелектрическа централа, изградена върху 150 ha в Източномаришкия енергиен комплекс.
 

Теми за държавен изпит по Счетоводство

01 окт 2009
·
1,236

Капиталът бива два вида : собствен и привлечен. Собствения капитал се отчита чрез сметки от групи : „ Капитал „ , „ Резерви „ и „ Финансови резултати „ , под формата на основен капитал, резерви и печалби...
 

Лекции по финансово счетоводство


лекции по финансово счетоводство за трети семестър ,счетоводство и контрол, дистанционно обучение в велико-търновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"...
 

Лекции по счетоводство


Тема 1: Отчитане на капиталите. Тема 2 : Отчитане на ДМА. Тема 3 : Отчитане на ДНМА. Тема 4 : Отчитане на ДФА. Тема 5 : Отчитане на краткотрайните материални активи. Тема 6 : Отчитане на разчетите Тема 7: Отчитане на финансовите средства....
 

Отчитане на капиталите


Отчитане на капиталите. Характеристика на капиталите. Основният източник на образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В общите разпоредби...
 

Отчитане на придобиването на ДМА и НМА


Характеристика класификация и оценка на ДМА. ДМА са нефинансови активи, които имат натурално-веществена форма, използват се за осъществяване на определена дейност (производствена, търговска), за отдаване под наем или за други цели...
 

Счетоводно отчитане на материалите


Икономическа същност на суровините и материалите. Организация и отчитане на материалите. Анализ и възможности за усъвършенстване на организацията за отчитане на материалите...
 

Счетоводство на фирмата


Отчитане на капиталите. Обща характеристика на капиталите. Отчитане на собствения капитал...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ КЛАСИСИФИКАЦИЯ ОЦЕНКА И ОСОБЕНОСТИ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ васил божков стандарти за финансово отчитане СЧЕТОВОДНА ПРОГРАМА МИРАЖ помагало индивидуален сметкоплан на селскостопанско предприятие анализ на помагало за външно оценяване счетоводно отчитане на краткотрайните биолог Нетекущи активи ДЪЛГОТРАЙНИТЕ биологични активи 1 необходимите сметки сметка 751 биологични активи kone proizhod счетоводно отчитане на ваучерите за храна държавен изпит по счетоводство и контрол вина осчетоводяване на левови и валутни средства казус по счетоводство на нефинансовите икономически групи Сравнителна характеристика на идентифициране първоначално и последващо оценяване и представяне във ф първични счетоводни документи образци албум кокошки носачки разходи по икономически елементи в банките и бюджетните организации счетоводно отчитане на бартерните сделки