Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
67%
Постижения:

Помогнете ми:( :( :(

публично изказване в "Дервишово семе" Родът - окови или устои"

2

отговора

48

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
92%
Одобрение:
15%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
+4 точки
от 4 гласа

Разказът поставя  сериозни въпроси, свързани с ценностите на рода и формиране етичния свят на индивида. Противоречието между законите на рода и утвърждаването наличността пораждат драмата в творбата.

Началото на разказа е непринудено, но директно е навлизането в сложността на проблемите: „Тоя възел, да ти кажа, много отдалече се завърза!” Постепенно, чрез разказ в първо лице единствено число, читателят опознава неписаните родови закони и вписването на човека в тях. Продължаването на рода е най-голямото призвание на индивида. Старейшината (дядото на Рамадан) е загрижен да не пресъхне неговия родов корен. Героят разказвач живее със „стар бубайка и с баба”. Останал е като единствен представител на Асан-Дервишовия род. В неговата малка затворена общност ежедневието, битът са поделени между мъжа и жената. Нуждата от стопанка на къщата („на баба дясната ръка се вдърви”) е втората причина старейшината да вземе решение - ненавършилият четиринадесет години Рамадан да бъде оженен. За такова важно и съдбовно събитие не се иска мнението на младия човек. Рамадан е лишен от правото на лична позиция, от правото да изповяда чувствата си. Неговата съдба и бъдеще са в ръцете на старейшината. Ушити са му „вапцани потури, с капаци и гайтани”. Той вече е включен в обществото, но светът на неговата индивидуалност е нарушен. „Дуалите бият, казаните с месото врат, а пък аз още не зная коя ще ми дойде за невеста.” Едва вечерта Рамадан разбира коя е избраницата за негова съпруга. Притеснението да не наруши родовите - традиции е заменено с възторг, изненада, възхищение: „мислех, че ми е докарал стар бубайко някое женище, а видех момиче като пеперудка, бяло като мляко, със замиглени очета, ей такива! ”

Двамата млади са житейски неопитни. Душевните трепети пред непознатото се заменят с естествената потребност - играта. Младоженците-деца играят на пумпал. В тази тяхна игра постепенно съзрява любовта им: „Докато се развивахме със Силвина и побивахме, докато сме се смяли и играли, то, сърцето, се навивало, набивало и когато изведнъж го дръпнаха да се развие, отскубнаха ми го заедно с корена.”

На родовата традиция се противопоставят естествените биологични закони. Искреността и невинността на съпрузите-деца не продължават рода. Поясът, с който играят на пумпал, е сам по себе си ритуален елемент, материално изражение на обредно обричане. Любовта няма физически израз, в който се крие тайнството на брака. Рамадан и Силвина бавно вървят към своето съзряване, което е много красиво.   Тяхната   любов   е   светла, съгряваща.Силвина, с красотата си, със своята пъргавост и младост, променя дома, променя дните на Рамадан: „...старата ни къща бе огряла като слънце”, „засмели се бяха гредите й”, ... „а пък джамчето на одаята пламнеше, бършеше по три пъти на ден.” Физическата й красота превръща живота му в мъчително очакване на среща с нея. В нощта се ражда просветлението и биологичното съзряване. Тези мигове на общуване б миналото на разказвача са съгрети от светла обич и преклонение пред хубостта. Те докосват най-нежната и ранима част в човешката душа.

Братята обаче вземат насила Силвина от дома на Рамадан, защото могат още веднъж да я продадат („разбрали, че си е още мома”). Отнемането на невестата е кръвна обида, която изисква отмъщение. И това е първото решение на Рамадан. Неговият дядо има друго мнение - внукът трябва да продължи Дервишовия род. В търсенето на кръвно отмъщение той може да загине. Законите на малката затворена общност отново се намесват. Младият герой няма право на лично отмъщение, преди да е изпълнил родовия дълг. Неговите чувства на обида трябва да бъдат скрити дълбоко в душата: „На сутринта дядо доведе ходжата и ме заклеха: да не се беся, да не се давя в реката.” Но любовта в душата е стихия, която преминава в огън, огънят - в треска. Омразата към Руфат изпепелява душата му и го подпира като слама в чучело. Обичната Силвина е заменена от братята си Реджеп и Юмер за „два пърча (...), с два големи чана на вратовете им окачени”. Те променят закона за човешкия дълг и дадената дума. Хуманното в родовите ценности е разколебано. Авторът показва как примитивната оценка на човешките стойности влиза в противоречие с индивидуалните чувства на героя. Благодарение на тях той преосмисля родовите традиции, моралните си задължения към обикновените неща, учи се на смиреност и търпение.

Посегнато е и на красотата на Силвина, запленила Руфат. Тя е прекършена. Дивото, инстинктивното надделява над преклонението пред хубостта („.... очите й не можеше да видя, но главата й висеше като прекършена... Тоя я хващаше за главата, подпираше брадата й с палци и като диво я захапваше...”). В такива моменти у Рамадан надделява тъмното начало, злото. То го измъчва и рисува зловещи образи на отмъщение в съзнанието му. Огънят изцежда жизнената енергия, злото бавно отнема силата („треска ме затресе и се разболях”).

Спасяването на рода е първата грижа на Асан Дервишов. Постепенно тази отговорност осмисля и самият герой. Билките на Айше от Триград смекчават страданието и мисълта за мъст. Грешката е видяна, оценена („поомекна и в душата ми”). Рамадан е наново оженен, вече готов според биологичните закони („появиха се по лицето ми и мустаци, и брада ”).

Родовата общност не обсъжда проблемите на индивида. Асан Дервишов, старейшината, умира на третия ден след раждането на внучето му. Числото три символизира приемствената връзка между раждането, живота и смъртта, вечния кръговрат в природата. Кръгът около Рамадан се затваря („...а на моите ръце остави и детето, и Жената, и Руфатя”), но именно в него индивидът се усъвършенства. Омразата отстъпва все повече на заден план, за да даде място на любовта, която твори добро. Желанието за убийство на смъртния Враг е заменено с грижи към болния Руфат. Но тези грижи са плод не на човеколюбие (той продължава да го мрази), а на обичта му към Силвина. Тя облагородява, тя осмисля човешкото му съществуване. И тази обич го крепи заедно с надеждата да „прекрачи” цяла камара от деца, жена, внуци и да се върне към първата си любов.

Връщането към света на спомените е мъчително. Изповедната форма е свързана със себепреценката и е навлизане в интимния, сакрален свят на индивида. Изповедта е поглед към космоса на човека и тя винаги събужда съпричастност у читателя.

Поставената проблематика в разказа „Дервишово семе” ни връща към привидно отдалечени светове, в които се оглежда човешката ни същност.

 

от Влади Каменова 06.03.2013, потребител на 36 от Варна
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
+4 точки

zadai po tochno ;d

от savoy13 06.03.2013, ученик на 18
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 8-ми клас по Литература
Тест по Литература за ученици от 8-ми клас
изходен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е изходен за 8-ми клас. Съдържа 10 въпроса от изучените произведения по Българска литература. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20 минути
10
85
1
15.11.2016
Илиада
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията върху произведението на Омир "Илиада". Съдържа въпроси с един правилен отговор.
(Труден)
18
1
28.09.2021
» виж всички онлайн тестове за ученици от 8-ми клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Разказът "Дервишово семе" на Николай Хайтов

08 дек 2006
·
1,405
·

Разказът "Дервишово семе" на Николай Хайтов въвежда в българската литература проблеми, които се срещат и до днес в живота на българина. Днес няма такива герои като Рамадан или Силвина и тези проблеми често се отминават, без да бъдат забелязвани.
 

Основният конфликт в разказа "Дервишово семе”

11 дек 2007
·
913

Творбата”Дервишово семе”е част от сборника”Диви разкази”, като въвежда читателя в яркия и необятен свят на българската литература. В него авторът разкрива един изключително важен проблем пред младите хора от 19 век, а това е продължаването на рода...
 

"Ако той беше звяр не ставай и ти" - Дервишово семе


"Дервишово семе" е разказ,в който се преплитат болка, любов, радост и конфликти. Той е един заплетен възел, в който най-важното е продължаване на рода...
 

Основният конфликт в разказа " Дервишово семе"

12 яну 2008
·
429

" Дервишово семе" Разказа поставя сериозни въпроси, свързани с рода и формиране етичния цвят на индивида. Противречието на законите на рода и утвърждаването на личността...
 

“Дервишово семе” на Николай Хайтов

21 яну 2008
·
141

Разказът “Дервишово семе” ни запознава със света на едно българско семейство.От едната страна седи родът и традициите а друга едно момче открило истинската любов и пренебрегнало родовите традиции. През цялото това време старейшина на рода, върви срещу...
 

Между юношеството и зрелостта на Николай Хайтов ,,Дервишово семе’’

28 апр 2008
·
261

В разказа ,,Дервишово семе'' убедително и неподправено звучи един от митовете за ,,мъжките времена'' - героят сам трябва да намеру мутя су, но негивуя избор е ограничен от неписаните повели на рода. Рамадан Дервишев сам разказва за себе си...
 

Раздвоеният свят в "Дервишово семе"

02 дек 2008
·
440

Разказът “Дервишово семе” от Николай Хайтов е поглед към миналото и патриархалните ценности.Творбата поставя в центъра на повествованието силата и устойчивостта на родовата традиция и отстояването на личността в нея...
 

Основният конфликт в разказа „Дервишово семе”

08 дек 2008
·
164

В разказа „Дервишово семе” има няколко сериозни сблъсъка между героите, които защитават различни ценности и интереси...
 

Род и традиция в „Дервишово семе” и „Преди да се родя”


Разказът „Дервишово семе” и повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров са творби, които отразяват миналото, патриархалните ценности и устойчивостта на родовите традиции...
 

„Дервишово семе“


Разказът “Дервишово семе” е един от най-добрите разкази на Николай Хайтов.В него авторът ни запознава с любовта и омразата и връзката между човека и рода в българското семейство...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения