Преглед на домашна работа

Домашно по финанси !!! СПЕШНО !!!

Фирма Х очаква нетна печалба в размер на 3,5 млн. лева в края на 2005 година при собствен капитал 12 млн. лв. Взето е решение на управителния съвет на компанията процентът на изплащане на дивиденти към нетната печалба да е 65%. Какъв ще бъде при тези данни темпът на нарастване на дивидентите?

1

отговор

14

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Одобрение:
100%
Няма публикувани домашни
0 точки

Най-добър отговор - избран на 20 фев 2013

3500000/1200000*(1-0.65)

от imrel 20.02.2013, студент на 20 от София

супер,мерси много !

от blondy_baby на 21 години на 20 фев 2013
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Анализ на финансовото състояние на търговска фирма ПК “Пчела” – гр. Павел баня


Теоретичните аспекти на финансите в сферата на стоковото обръщение, подход за извършване на анализ на финансовото състояние на конкретен обект ПК ”Пчела” – гр.Павел баня за периода 1996-2000 год....
 

Фирмени финанси


Всяко мероприятие, което е насочено към набавянето на необходимите финансови средства в предприятие за изпълнение на неговите цели се означава с понятието финансиране...
 

Казус корпоративни финанси


Баланса на фирмата се състои от две равни в стойностно отношение части - актив и пасив. Актива показва как е използван капиталът на фирмата, а пасива - произходът на този капитал..
 

Анализ на рентабилността на фирмата


Брутната печалба е разликата между сумата на приходите и сумата на разходите на фирмата, облагаемата печалба се получава след като счетоводния финансов резултат...
 

Защита на стаж


В най- общия смисъл инвестициите са свързани с превръщане на паричните средства в активи, като по този начил от ликвидни те стават по-слабо ликвидни елементи от имуществото на предприятието. Всяка инвестиция представлява отложено...
 

Казус по корпоративни финанси


Решен казус по корпоративни финанси за студенти от МВБУ, гр. Ботевград...
 

Финанси и финансиране на бизнес организацията. финансова, инвестиционна и оперативна дейност. финансово управление на бизнес организацията


Финанси и финансиране на бизнес организацията. Финансова, инвестиционна и оперативна дейност. Финансово управление на бизнес организацията....
 

Финанси на фирмата


Необходимост - условия. Икономическа обособеност. Предмет на дейност. Пазар. Условия - капитал, активи, печалба...
 

Финанси на фирмата


Парите са материална основа на голяма част от икономическите категории – финанси, кредит, лихва, данъци и т.н. Парите също са икономическа категория, но те единствено имат видим характер и могат да бъдат обект на покупко-продажба на валутните пазари...
 

Финансови аспекти на корпоративните сливания и придобивания


Сливанията и придобиванията са фактор, който играе значителна роля в международната стопанска дейност. През 1995 г. се бележи своеобразен рекорд със стойността на обявените сделки, която надвишава 400 милиарда щатски долари...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения