Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Закони на княз Бржетислав (1039г.) Курсова работа, моля помогнете:)

Курсова работа до 15ти януари. От източник- Закони на княз Бржетислав 1039 г. (Христоматия по история на Средните векове. Първа част. Съст. М. Йонов и Й. Николов. С. 1975, с. 207-209).Ето и самото съдържание 

 

Й тъй първата моя заповед нека бъде за вас най-важна: вашите
съпружески връзки, които досега у вас бяха като блудство и общи
като при животните, нека занапред да се свързват съгласно църковния закон така, че съпругата да се задоволява с един мъж, а мъжът с една
жена , законно венчана в църквата.
Второ, ако съпругата пренебрегне своя мъж или мъжът своята съпру-
га и разпрата между тях ги доведе до раздяла, не искам този от тях,който
не желае да се върне към предишния брак, сключен законно съгласно за-
коните на нашата земя, да бъде предаден в робство като рушител на бра-
ка; но по скоро съгласно строгостта на нашата неизменна заповед, за ка-
квото и лице да се отнася, да бъде изгонен в изгнание в Унгария и никога
да не му се позволи да се върне в страната и да се откупи, та заразата на една овца да не оскверни божието овче стадо.
Трето, ако девойки, вдовици или прелюбодейки бъдат уличени, че са
Загубли срам и добро име и са родили извънбрачни деца, да ги постигне същото наказание...
Ако жена се оплаква, че мъжът й не я обича, както трябва, но я третира неприлично, нека между тях бъде устроен божи съд пред църквата и който от тях бъде признат за виновен, да заплати на княза полагаемата се глоба.
Същото важи и за онези, за които се носи слух, че са убили човек; пър-
восвещеникът [arciknez] да съобщи имената им на управителя на съответ-
ната крепост и той да ги призове на съд; ако се съпротивляват, да ги хвър-
ли в затвора, докато направят необходимото покаяние; ако отричат с помо-
щта на горещо желязо да се накарат да признаят или с помощта на светена
вода да се докаже техния грях или невинност.Но братоубийци, отцеубийци
убийци на свещеници и лица, обвинени в подобни тежки престъпления,
първосвещеникът да ги посочи на градският управител или на княза и те да
ги прогоният от кралството с приковани към тялото ръце, та да споделят на
земята позорната участ ка Каина.
Пето, който открие или наеме срещу заплащане кръчма, която е корен на всички злини, откъдето идват кражбите, убийствата, развратът и всички
злини: кръчмарят, ако бъде заловен, да бъде доведен сред тържището, да се
върже за стълба и да го бият с тояги толкова дълго, колкото иска пазачът, но неговите вещи да неги взима фискът, нито да преминат към княжеската
хазна, а да бъдат закопани под земята, за да не се оскверни нокой от толко-
ва проклетото питие. Пияниците пък ако бъдат заловени в кръчма, да не излязат от затвора, докато не предадът на княжеската хазна 300 денария.
Шесто, да не се върши търговия в неделни свети празници, които се
празнуват в нашата страна главно за да се отдават на работата си хората в останалите дни. Ако в гореспоменатите дни някой бъде заварен да работи в дома си, първосвещеникът да вземе самите изделия и това, което се намира при тях, а виновният да заплати на княжеската хазна 300 денария. Същото
важи и за онези, които погребват своите мъртви, умрели вярващи, по поля-
та или горите: които се осмеляват в това, нека дадат на първосвещеника вол, а на княза 300 денария, а мъртвият да бъде закаран в християнско
гробище.

0

отговора

9

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Закон за имуществата, собствеността и сервитутите


Понятието за собственост съществува още в древния свят на Гърция, Вавилон, Рим и др., било то на частна, държавна или владетелска собственост, но тя съществува и е просъществувала и до наши дни. Това обуславя както сега така...
 

Търговски закон


Многовековната история на правото убедително доказва, че от древността до новото време наказателната репресия е...
 

Новобългарско наследствено право


Нормирането на отрасъла на наследственото право е важно за всяка правна система, тъй като то регламентира правоотношенията, които възникват при смъртта на едно лице...
 

"Закон за насърдчение на местната промишленост и търговия” – 1905 година


Общо положение в държавата. Предшестващи закони. Анализ на закона и паралели със закони от други европейски държави...
 

Великото народно събрание в законодателството на България (1879-1911г.)


Разгледани са първите пет Велики народни събрания, Санстефанския, Берлинския договори и Търновската конституция...
 

Развитие на образованието и знанията по църковно право


Църковното право като научна дисциплина има своето постоянно място в университетското преподаване още с появата на университетите. През средните векове църковното право се преподава редом с римското по място и значени...
 

Политически режим. Режим на апартейд в ЮАР.


Анализ и изследване на Апартедйда в ЮАР. Възникване, фактори, развитие. Обществото срещу режима. Преодоляването му...
 

Муамар Кадафи и третият път на развитие


Благодарение на стратегическото си положение в Средиземноморието, на огромните запаси от нефт и на външната политика на ръководителя на либийската революция...
 

Наказателен закон


В годините след Освобождението в България продължава да се прилага османския наказателен кодекс (ОНЗ) от 1858г. създаден да регулира наказателни правоотношенията с адресати - поданиците на османската империя...
 

Анализ на закон за привилегиите и ипотеките


Руско-турската Освободителна война през 1877-1878 г. изиграла за България ролята на буржоазнодемократическа революция и разчистила пътя за бързо развитие на капиталистическите отношения...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения