Преглед на домашна работа

необходимо ми е по приложна математика за икономисти - имам курсова работа

Банка е отпуснала заем на физическо лице при 20% годишна проста лихва. На падежа главницата заедно с лихвата е 50000 лв. Четири месеца предварително лицето внася в банката 80000 лв., с които погасява задължението си към банката при 18 % сконтов процент, а с остатъка от сумата формира текуща сметка при 20% годишна лихва. Финансовите операции по текущата сметка и броя дни през които капитала не се е променял са представени в таблица 2, където с K е означен остатъка от 80000 след като е погасено задължението към банката. периоди Внасяне Теглене Брой дни 1 K 0 35 2 0 25000 45 3 35000 0 55 4 0 20000 75 5 Закрива се сметката Таблица 2: Текуща сметка Пресметнете: а) Банковото сконто и ефективната стойност, с която е погасено задължението към банката. б) Дължимата лихва за времето през което е ползвана разплащателната сметка. в) Сумата с която лицето разполага при закриване на разплащателната сметка.

от jakimil на 15 ное 2012
домашна по Финанси за Студенти в 1 курс в UNSS, София

0

отговора

31

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 1-ви курс по Финанси
Тест по финансов анализ
тематичен тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Тестът е по "Финансов анализ", предназначен за студенти 1-ви курс магистърска програма - "Банков мениджмънт"...
(Труден)
30
229
1
23.12.2011
Кандидат-магистърски тест по финанси
кандидат-студентски тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика” по финанси. Всички въпрои са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
46
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове за студенти от 1-ви курс по финанси
Mатериали в помощ на домашната
 

Управление на кредитния риск


През последните години банковият сектор излиза от дълбоката криза от 1997г. и се стабилизира. След въвеждането на валутния борд банките постепенно започнаха да се интегрират в новата икономическа реалност и да променят своята политика.
 

Лихва. Лихвен процент. Цена на финансовите инструменти

23 окт 2007
·
723

Същност и роля на лихвените проценти. Теория за търсенето на активи. Цени на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти.
 

Финансово право

14 яну 2008
·
708

Финансовата дейност е вид държавна дейност. Единият от субектите по всяко финансово правоотношение е държавен орган. Всички държавни органи, които имат правомощия в сферата на финансите изграждат финансовата администрация. Това са много и различни...
 

Финансовите активи - същност и характерни особености

13 мар 2008
·
246

Последните десетилетия на ХХ век са белязани с бурен ръст на финансовите операции по света в следствие на активните процеси на глобализация и интернационализация на икономиката.
 

Финансов анализ и прогнозиране на дейността на фирмата


От правилно взетите финансови решения, зависи не само получаването и използването на финансовите фондове (средства), но и тяхното ефективно включване за иницииране на нов бизнес...
 

Структура на платежен баланс

02 фев 2009
·
74

Особености при оценяването; Текуща сметка на ПБ; Финансова сметка; Резерви и друго финансиране; Принципи на проектиране; Взаимодействие с други макроикономически баланси и показатели...
 

Кредитен риск

27 яну 2010
·
61

Риск, че кредитополучателят няма да е в състояние навреме да плаща дължимата лихва или главницата...
 

Технологии за решаване на финансови задачи чрез финансовите функции на ПП EXCEL

01 сеп 2010
·
232

Редица финансови и икономически задачи изискват използването на определени финансови методи и функции. Най-често бизнес задачите са свързани с олихвявания, дисконтови и анюитетни изчисления, изчисления по сделки с ценни книжа, изчисления на...
 

Финансови пазари

24 фев 2011
·
731

Същност, възникване и роля на финансовите пазари. Видове финансови пазари, обхват на търгуваните финансови пазари и критерий за разграничаването им...
 

Лихва и лихвена политика. Финансови потоци и финансови посредници

07 мар 2011
·
83

Същност и роля на лихвата. Измерване на лихвените проценти, проста и сложна лихва, настояща и бъдеща стойност. Инструменти на паричните пазари...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения