Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Моля,помогнете ми :((

Мотивът за носталгията по миналото в "Да се завърнеш в бащината къща" -Интерпретативно съчинение (Димчо Дебелянов)

2

отговора

37

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
86%
Одобрение:
15%
0 точки

 

Мотивът за носталгията по миналото

1
Една от най-вълнуващите и силно въздействащи елегии на поета-символист Д.Дебелянов е „ Да се завърнеш в бащината къща”. В нея лир.герой е дълбоко страдащ, млад човек, който се чувства самотен и неразбран във враждебния спрямо него реален свят. В мигове на горчиво разочарование от непостижимостта на мечтите в суровата действителност той изпитва потребност да се докосне до онези съкровено-интимни и вечни духовни ценности, без които не би могъл да продължи напред по житейския си път.
2 Основният мотив в елегията е носталгията по миналото. Лир. Герой се завръща мислено в родния дом, за да намери утеха, да се зареди с така нужните му красота и хармония. Носталгично призования спомен за миналите дни рязко контрастира на грубата реална действителност, белязана със знаците на страданието. Макар душата на лир. Герой да се чувства като в храм при спомена за детството, страдащият самотник осъзнава невъзможността да остане по-дълго, поради което вижда себе си като „печален странник”.
3 В елегията „Скрити вопли” лир. Герой извършва едно въображаемо пътуване от реалния към останалия в миналото родов свят. Стихотворението е построено в „ти” изказ, който поражда у читателя чувство за съпричастност към драматичните преживявания на лир. Герой : „ да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне” не случайно поетът ни потапя в носталгичния спомен точно в онази част на денонощието (вечерта), когато човек има потребността да почувства близостта на обичаните хора. Понеже самотникът се чувства бездомен, той мислено се завръща в родния дом, който за него е „пристан и заслона”. Това завръщане е видяно в своята интимност и носталгичност и в този смисъл то е по-скоро блян. Лир. Драма на героя се състои в невъзможността да се осъществи копнежът за завръщането. Ето защо Дебеляновото стихотворение  носталгията по миналото е изживяна като прекрачване на границата между реалност и минало, между свое и чуждо, между живота и смъртта. За героя животът е „бреме”, който поражда „черна умора”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За него спасението от суровия свят е съкралното пространство на родния дом, в чиито идиличен свят героят се завръща. Това завръщане е продиктувано от желанието да се спаси, да запази доброто у себе си. За да подчертае, че родния дом е нещо свято и утеха за самотника в безутешното време, поетът използва образите на „старата позната”, „старата икона”, благата усмивка на майката, назована с любов старата. Всички тези образи и видения разкриват дома като уютно място, свързват го със вярата и християнските нравствени ценности. Пристъпването при прага, граница между реалност и спомен, е начало на един лир. Разказ, който е подчинен на носталгията по родния дом и на увереността, че само майната може да даде на чедото си утеха и прошка. Трудните дни на съвремието, което в текста на елегията се свързва с черня свят пораждат силната носталгия по бащината къща, защото тя е символ на спокойствие и радост. За лир. Герой домът и родът са нещо красиво и неприкосновено, затова завръщайки се у дома, при майката, той се завръща и при себе си, и при Бога. Въпреки че, бащината къща изглежда предимно пуста, нейният образ се асоциира с топла майчина пазва. Зад пустотата героят открива паметта за близките си хора, за родовия свят, от който се е откъснал и който някога му е давал сигурност и устойчивост.

Завръщането чрез носталгичния спомен за миналото с характерната за него хармоничност е трудно осъществимо в индивидуалния свят на героя. Той иска, но не може да се завърне истински, защото разбира че този свят е илюзорен. Ето защо страданието и болката изпълват сърцето на героя с мрак и тъга. Елегичното настроение достига до своята връхна точка в поантата: „О, скрити вопли на печален странник / напразно спомнил майка и родина”. Желанието за завръщането в бащината къща се противопоставя на действителността, в която в която пътуването назад във времето е практически невъзможно. Единствения начин, чрез който лир. Герой може да осъществи жадуваното връщане е носталгията по миналото, споменът за бащината къща. Макар той да е бил твърде кратък, лир. Герой се чувства духовно пречистен и се завръща в реалния свят помъдрял и готов да продължи да търси своето място в света.

4. Тази елегия на Дебелянов всеки от нас читателите

съотнася със себе си, защото в мигове на умора или

самота, на разочарование или отчаяние и ние изпитваме

 носталгия по миналото. Дебелянов внушава, че

краткотрайните временни бягства в красивия и хармоничен

родов свят действат благотворно, запазват душевното ни

равновесие и вярата в постижимостта на житейските цели.  

от milen4e_db 04.11.2012, ученичка на 16 от Долна баня
Активност в домашните:
Надежност:
78%
Одобрение:
14%
Постижения: » виж всички
0 точки

МОТИВЪТ ЗА НОСТАЛГИЯТА ПО МИНАЛОТО "СКРИТИ ВОПЛИ" Сред най-характерните стихотворения на Дебелянов са „Скрити вопли” и „Помниш ли,помниш ли”. И двете творби са елегии и основната тема и мотив в тях са носталгията по топлия и светъл свят на миналото.Тази носталгия е в резултат на кризата преживяна от лирическия герой. Светлият фатализъм на поета го определя по-скоро като романтик ,отколкото като символист.Подобно на романтиците Димчо Дебелянов се приютява в спомена за чистото детство.Спомен и ,блян странно се преплитат в поезията му.Връщането \"назад\" е дълбоко желано ,изживяно като мечта ,бляновете са меланхолично озарени ,интонирани в кротки и сладостно-тъжни гами. Лирическият герой на поета а изцяло обсебен от носталгичния копнеж ,който го потапя в бленуваната хармония.Възкръсването на озарения от човечност и мило безгрижие детски свят ражда изящните елегии от цикъла “Скрити вопли”.Изпълнени с нежен лиризтъм и музикално-словесен финес ,те разкриват в дълбочина копнежа по родното огнище; \"Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща да приласкае скръбни и нещастни” /”Скрити вопли\"/ \"Помниш ли,помниш ли тихия двор, тихия дом в белоцветните вишни ?\" /”Помниш ли...?\"/ Лирическото събитие -завръщането в родния дом -преминава през вечерта ,прага ,стаята и достига до иконата /\"Скрити вопли\"/.Хармоничността на спомена ,представен като сън-мечта ,се отразява в отделните елементи на картината -края на деня ,житейския заник ,бащината къща като сетен пристан ,майката като последна възможност да се даде топлота.Стесняването на художественото пространство следва градацията на чувството ,нарастването на желанието за спокойствие и отмора.Развитието на емоционалното състояние е внушено чрез повторението на синтактичните конструкции /\"Да се завърнеш...\",\"Да те посрещне”,\"Да чезнеш... \"/ и смисловия нюанс на отделната дума/”смирено\'\',”приласкае\",”пристан”,”заник” и. др. Средищно място в условното пространство на спомена заема образът на майката ,застанала на прага.Подобно на Ботев и за Дебелянов майката е изповедник на сина в момента на обезверяване и умора Но Дебеляновата майка е не само опора за сина ,тя е изпълнена с нежност и безсилие едновременно. Нейната \"усмивка блага\" е последен \"пристан и заслона\" ,който връща на героя изгубената топлина.Чрез майката се осъществява влизането в стаята и шепотно-молитвената изповед на лирическия \"аз\" пред иконата.Това движение на изображението от общото към конкретното задълбочава интимно-емоционалния тон ,засилва психологизма и вглъбяването в духовния мир на героя. Така се реализира екзистенциалната тема за разбитата човешка душа ,загубила опора и щастие в живота. Образът на бездомния странник ни връща към мотива за страданието-самопознание в творчеството на Димчо Дебелянов.Духовна алтернатива е намерената родина -краен пристан за бродницата душа ,символ на спокойствие и духовна цялост.Пътуването на лирическия герой е завръщане -към чувството за родова приобщеност ,към забравената топлина на майчината ласка ,към мъдростта на старата икона. С предупреждението на ясна графична обособеност идва несъразмерно мъничка поанта ,която драстично оголва фиктивността на една нереална и нереалистична творческа визия\" 0,скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина!\" На повърхността сякаш няма промяна.Взривът е протекъл дълбоко ,на психологическо и дори философско равнище.Няма връщане за героя ,безвъзвратно е пресечен коренът на неговата душевност в отмрелия свят на тиха семейна хармония и нравствена приобщеност. Затваряйки зад себе си двора с белоцветните вишни ,лирическият аз; завинаги затваря пътя към душевното равновесие. Лирическият герой на Дебелянов -подлага на съмнение света и неговите ценности ,копнее за духовна цялост и вътрешно равновесие-състояния ,оказали се невъзможни за модерната душа.Героят на Дебелянов е изминал сложния път на модерния човек ,отделил се е твърде много от Вазовото \"Здрав съм син на здраво поколение. В такъв смисъл мотивът за пътя е мотив за връщана към родовото начало ,към корена ,но докосването до него е колкото успокоение толкова и болка от осъзнатата невъзможност на миналото.

от - 04.11.2012, потребител от Варна
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 8-ми клас по Литература
Тест по литература за 8-ми клас на тема:„Дервишово семе”
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тематичен тест по литература за оценка на знанията върху разказа "Дервишово семе". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
459
1
21.06.2013
Тест по литература за 8-ми клас върху "Крадецът на праскови"
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците от 8-ми клас върху повестта "Крадецът на праскови". Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
628
1
12.07.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 8-ми клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Спомен и блян в елегията на Димчо Дебелянов "Да се завърнеш в бащината къща"

04 мар 2009
·
710

Добре разработено литературноинтерпретативно съчинение по литература върху стихотворението "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов за 8-ми клас.
 

Димчо Дебеляно - "Да се завърнеш в бащината къща"


Сигурно са малко тези, които, знаят, че елегията на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш в бащината къща” е написана непосредствено след смъртта на неговата майка...
 

Да се завърнеш в бащината къща

16 ное 2009
·
282

Димчо Дебелянов пише елегията “Скрити вопли”през 1912г., четири години преди смъртта си и непосредствено след смъртта на майка си. Написана преди около 80 години елегията звучи много съвременно. Има нещо вечно в носталгията по “бащината къща”...
 

Димчо Дебеланов - "Да се завърнеш в бащината къща"

11 дек 2009
·
331

Стихотворението "Да се завърнеш в бащината къща", известно и със заглавието "Скрити вопли", е едно от най-популярните и характерни за Димчо Дебелянов стихотворения ...
 

Умората от "безутешните дни" и копнежът за бягство от нея в "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов


Умората от "безутешните дни" и копнежът за бягство от нея в "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов - Съчинение разсъждение...
 

Димчо Дебелянов


Роден в Копривщица на 28 март 1887 г., истинското му име е Динчо през 1896 год. след смъртта на баща му, се изселват в гр. Пловдив при най - големия му брат Иван. Там записват Димчо ученик в "жълтото училище". Първите години...
 

Противоречивият художествен свят в стихотворението "Помниш ли, помниш ли ..." на Димчо Дебелянов

20 окт 2011
·
125

Интерпретативно съчинение по тема, свързана с Дебеляновото стихотворение "Помниш ли, помниш ли"...
 

Копнежът по родното в "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов


Елегията „Скрити вопли” е написана от Димчо Дебелянов. Тя е създадена непосредствено след смъртта на неговата майка...
 

Умората от "безутешните дни" и копнежът за бягство от нея в "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов

24 яну 2012
·
87

Творбата "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов разкрива тежката умора на лирическия герой от безутешните дни. Душата му копнее за бягството от самотата, стрданието, болката и отчаянието...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения