Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Няма отговори

Домашна работа по ЗБУТ

Здравейте. Имам за домашно по ЗБУТ да отговоря  на следните четири въпроса: 1. Кой определя списъка на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в едно предприятие. 2. Може ли младеж, който е здрав, но серопозитивен към вируса на СПИН да продължи да работи в предприятие, в което обслужва хладилна камера ? 3. Работничка има дете на 2 год. и 7 мес. Налага се тя да бъде командирована за 2 дни в друг град. Има ли право да откаже на работодателя да замине и защо ? 4. Може ли ученик на 16год. през лятото да работи в мандра за производство на кашкавал и защо ?

0

отговора

13

посещения
Отговори
Какъв е твоят отговор ?
Mатериали в помощ на домашната
 

Труд и трудови отношения


Работодателски организации – предназначението на работодателските организации е да представляват и да защитават интересите на своите членове. Работодателските организации защитават интересите на своите членове чрез следните форми...
 

Безопасност на труда


Безопасността на труда е част от охраната на труда, чиято задача е да установа-ва причините за злополуки-те и методите за тяхното отстраняване и предотвра-тяване въз основа на изсле-дване на производствените процеси...
 

Здравословни и безопасни условия на труд


Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е конституционно право на работниците и служителите в Република България - "Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд"....
 

Основна характеристика и съдържателни моменти на пасивната политика на трудовия пазар


Под политика в сферата на труда трябва да се разбира съвкупност от похвати, средства и институции за регулиране социалните отношения във връзка с разпределението на труда в обществен мащаб, както и във връзка...
 

Определяне на трудово възнаграждение


При договаряне или определяне на работните заплати обикновенно се имат предвид качества или условия като образование, професионален опит, неблагоприятни и специфични условия при полагането на труда, отговорността на работата...
 

Охрана на труда


Винаги трябва да се има предвид специфичните условия на работа в гората. Едно от тях е значителната отдалеченост и откъснатост на обектите от населените места...
 

Защита на труда. Трудови правоотношения и трудов договор.


Трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях, са уредени в кодекса на труда (КТ)...
 

Организация на труда


"Ако искаш мир, създай справедливост!"- тези думи са изречени в началото на 19 век от Албер Тома, той е първият директор на секретариата на МОТ...
 

Организация на труда


Oрганизацията на труда е вътрешно присъща характеристика на всеки трудов процес, условие за изграждане и функциониране на дейността и на осъществяващите работници...

Потърси помощ за своята домашна:

Последно разгледали домашната
Сродни търсения