Домашни работи от Студенти по Корпоративни финанси
1 - 15 от 19
Активност в домашните:
Няма отговори
Норма на възвръщаемост
Изчислете нормата на възвръщаемост, която трябва да изисквате при инвестиране в акциите на АД”Х”, като знаете, че бета-коефициента на акциите на АД”Х”е 0.85 пазарната рискова премия е 4.56 процентн ...
добавена от believeinyourdreamsx 31.01.2018
0
9
Спешно, задача по корпоративни финанси
Инвестиционен проект има вътрешна норма на възвращаемост от 12% и следната структура на финансиране : а) емисия на привилегировани акции с емисионен курс 100лв., дивидент 10лв. на акция. б) емисия  ...
добавена от ludo_rosi 25.06.2015
1
14
Задача по корпоративни финанси
Балансовата стойност на активите е 20млн.лв. като са финансирани с дългосрочен дълг на стойност 5 мил.лв. По дълга се дължи финансирана лихва от 5 % годишно. Определете коефициента на покритие на л ...
добавена от ludo_rosi 23.06.2015
1
27
Задача по корпоративни финанси
Инвестиционен проект има вътрешна норма на възвращаемост от 12% и следната структура на финансиране : а) емисия на привилегировани акции с емисионен курс 100лв., дивидент 10лв. на акция. б) емисия  ...
добавена от ludo_rosi 22.06.2015
0
8
Корпоративни финанси
Търся помощ за писмен изпит по Корпоративни финанси.Заплащам труда, както и предоставям цялата налична информация относно изпита.
добавена от jessica_1991 19.05.2015
3
18
Изчислете цената на привилегирована акция
Изчислете цената на привилегирована акция с фиксиран годишен дивидент 139 лв,норма на сконтиране 23 и изискуема норма на възвращаемост 5%
добавена от stefiito 24.04.2014
1
19
Корпоративни финанси-задачи за самоподготовка
1задача Днес инвестирате 30000 лева при норма на възвръщаемост-8%.Определете размера на реалната цена на сделката след една година,ако депозитът се олихвява на тримесечна база,а темпът на инфлация  ...
добавена от kate.stone.39 28.03.2014
0
85
Корпоративни финанси-задача
Изчислете цената (PV) на облигация,закупена по номинална стойност 100 лева и годишен лихвен процент 10%.Облигацията е с падеж 3 години,след нейнотоемитиране,а изискуемата норма на възвръщаемост е 8% .
добавена от kate.stone.39 19.03.2014
1
6
Корпоративни финанси-задача
  Търговско дружество разполага с дълготраен актив, закупен за 100 000 лева, който ще се амортизира в рамките на 6 години. При въвеждането на актива в експлоатация са вложени допълнително 20 00 ...
добавена от kate.stone.39 14.03.2014
2
3
Активност в домашните:
Няма отговори
Предимства на модифицирана норма на възвръщаемост пред обикновената
Предимства на модифицирана норма на възвръщаемост ( MIRR) пред обикновената норма на възвръщаемост (IRR)
добавена от snezhana.v 02.10.2013
0
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Моля за помощ за задача по корпоративни финанси!
Моля за ПОМОЩ по КОРПРАТИВНИ ФИНАНСИ. Изчислете цената на конвертируема облигация, като знаете, че конвер. коефициент е 15. Номинала стойнст е 1000 лв. Брой облигации 10000 купонен % 9% . купони се ...
добавена от loradimitrova09 24.06.2013
0
25
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
12%
Въпрос по корпоративни финанси
Моля,помогнете ми за този въпрос Емисията на права води до: а)нарастване на привлечения капитал б)нарастване на курса на емитираните обикновенни акции в)намаляване на курса на емити ...
добавена от ivelinadancheva 21.05.2013
2
20
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
12%
Задача по корпоративни финанси
ЗАДАЧА ПО КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ...МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ Определете равнището на финансов ливъридж на корпорация с год. разходи за лихви в размер на 500 000лв,брутна печалба преди лихви 1 200 000лв.Колк ...
добавена от ivelinadancheva 18.05.2013
1
27
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
12%
Задача по корпоративни финанси
Анализирайте ефективността на инвестиционен проект като използвате метода "нетна настояща стойност" при 16%-на норма на очаквана доходност. Проектът има следните променливи: СРОК,г.-3 ИНВЕС ...
добавена от ivelinadancheva 17.05.2013
0
7
Активност в домашните:
Няма отговори
Коорпоративни ценни книжа
Корпоративни ценни книжа
добавена от dunda 18.02.2013
0
14
1 2 »
Популярни търсения

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Корпоративни финанси
Студенти
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ