Домашни работи от Ученици по Застрахователно дело от Пловдив
1 - 15 от 1
Активност в домашните:
Няма отговори
swot анализ на дружество "Кардиф" в България
силните и слабите страни, възможности и заплахи
добавена от denny_95_mail_bg 20.02.2013
0
12
Популярни търсения
Докажете че ако ъглополовящите на вътрешния и външния ъгъл при върха C на триъгълник ABC пресичат пр В триъгълник ABC ъгъл A 35 ъгъл B 60 Даден е триъгълник ABC в който AB 7 и AC 9 В триъгълник ABC симетралата на BC В триъгълник ABC ъгъл B 50 градуса ъглополовящата даден е равнобедрен триъгълник ABC 1 Дадено ABC CA CB CN ъглополовяща на външния ъгъл при върха С Да се докаже че СN е успоредна на АВ Даден е равнобедрен триъгълник ABC AC BC и В триъгълник ABC С 90 а b 2 7 в ABC симетралата на страната AB пресича AB и BC на чертежа в триъгълник ABC ъглополовящите на ъглите В равнобедрен триъгълник ABC AC BC В триъгълник ABC ъгъл C 90 CH е височина Страните на триъгълник ABC са AB 18 cm и BC 6 cm в правоъгълен триъгълник ABC Дадено триъгълник ABC ъгъл C 90 начертайте височините в даден равнобедрен триъгълник ABC CA AB ако В триъгълник ABC алфа бета гама 1 5 6 В равнобедрен триъгълник ABC AC BC през краищата на основата AB са прекарани прави сключващи с AB ра За триъгълник ABC е известно че ъгъл B

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Застрахователно дело
Пловдив
Ученици