Домашни работи от Ученици по Теория на вероятностите и математическа статистика от Русе
1 - 15 от 1
Статистика Презентация
Презентация за статистика -Основни понятия:предмет на статистиката,генерелна съвкупност и извадка -Теоритични основи на статистиката: Честота и вероятност на събитие . Случайни величини.Закон за ра ...
добавена от magity_94 24.06.2012
1
44
Популярни търсения
ромб 7 математика 10 клас В триъгълник ABC алфа бета гама 3 1 8 Симетралите на страните AC и BC пресичат страната AB съответно по преразказ числото 9 В триъгълник ABC алфа бета гама 3 1 8 Симетралите на страните AC и BC пресичат страната AB съответно В успоредника ABCD ъглополовящата на ъгъл А пресича CD в точка М в триъгълник abc ac 4 ab 1 6 Даден е равнобедрен триъгълник ABC с основа В окръжност с радиус 3 sm е вписан триъгълник ABC с ъгъл ABC 30 Намерете страната AC Даден е равнобедрен триъгълник ABC AC BC От точка А към равнина са построени перпендикулярът АО 1см и две равни наклонени АВ и АС така че ВАО tochka външно 9 В ABC ъглите ВАС и АВС са съответно 40 и 80 и симетралите на страните му се пресичат в точка О Мяр в abc ac bc самолет лети със скорост 800 km h спрямо кое отправно тяло е измерена тази скорост 150 9 В ABC ъглите ВАС и АВС са съответно 40 и 80 и симетралите на страните му се пресичат в точка О Мяр 9 В ABC ъглите ВАС и АВС са съответно 40 и 80 и симетралите на страните му се пресичат в точка О Мяр

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Теория на вероятностите и матема ...
Русе
Ученици