Домашни работи от Студенти по Математически анализ от Русе от Русенски университет "Ангел Кънчев"
1 - 15 от 17
Пресметнете границата / използвайте правилото на Лопитал /
lim       (arcsix) 2/h /  ( t1x ) x→∞
добавена от steisi_345 16.12.2013
1
7
Намерете екстремумите на функцията:
z = 3x2-2x/ЇyЇ + 8 + y - 8x , y>0
добавена от steisi_345 16.12.2013
0
3
решете интегралите::
ƒx2.ln(x+1)dx
добавена от steisi_345 15.12.2013
1
5
Решете интегралите::
ƒ /xЇ+Ї1Ї /  3/xЇ+Ї1Ї
добавена от steisi_345 09.12.2013
1
3
Решете интегралите::
ƒ5x+2/x3-3x2  dx
добавена от steisi_345 07.12.2013
1
4
Решете определените интеграли:
ƒ01   /ЇxЇ / 1+x  dx 
добавена от steisi_345 07.12.2013
1
2
Решете интегралите::
ƒ(3-2x).cos3xdx
добавена от steisi_345 07.12.2013
1
4
Пресметнете границата ( използвайте правилото на Лопитал)
lim       x.(e1/x - 1) x->∞
добавена от steisi_345 23.11.2013
1
4
намерете границата на на функцията:
lim→x→0    sin2 x/2                  Ї Ї Ї Ї Ї                       x2                
добавена от steisi_345 23.11.2013
1
8
Решете неопределените интеграли:
ƒ Ln3x dx / x
добавена от steisi_345 19.11.2013
2
5
Решете неопределените интеграли:
ƒdx / 5/Ї6Ї-Ї3xЇ
добавена от steisi_345 19.11.2013
1
5
Намерете първата производна на функцията :
y(x) = x. /Їx3Ї- 1Ї + x2ln/Їx + x-3 / tg2x
добавена от steisi_345 12.11.2013
1
7
Намерете първата производна на функцията :
y(x) = 3x2+ 3 /Їx - sin2x + 8
добавена от steisi_345 12.11.2013
1
4
намерете асимптотите на функцията
y = 1/ x2- 4x + 5 x2- 4x + 5 = 0 D = b2- 4ac D = 16 - 20 D = - 4  може ли да ми помегнете като ми кажете след това какво точно трябва да направя?  
добавена от steisi_345 11.11.2013
2
5
намерете най-малката и най-голямата стойност на функцията y(x) в посочения интервал :
y = 1/3 x3 - 2x2 + 3x + 1 ; X ∈[ -1 ; 1 ]
добавена от steisi_345 11.11.2013
1
6
1 2 »
Популярни търсения

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Математически анализ
Русе
Студенти
Русенски университет "Ангел Кънчев"