Домашни работи от Ученици по Математика от Дулово
1 - 15 от 87
пресметнете стоъностите на израза моляя помогнете наа меен
√36.√16
добавена от Burcin5553 19.01.2017
2
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика - геометрия
основните ръбове на правилна триъгълна пирамида са 4см и 2см, а околният ръб образува с голямата основа ъгъл 60º.да се намери обема на пресечената пирамида
добавена от ay.gzl 18.01.2017
1
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика - geometriq
основните ръбове на правилна триъгълна пирамида са 4cm и 2cm,а околният ръб образува с голямата основа ъгъл 60°.да се намери обема на пресечената пирамида?
добавена от ay.gzl 18.01.2017
1
7
Активност в домашните:
Няма отговори
Математика - geometriq
Ако обемът на правилна триъгълна призма е (корен от 3/2)cm3,а околната повърхнина е 6cm2, да се намери основният ръб?
добавена от ay.gzl 18.01.2017
1
5
Активност в домашните:
Няма отговори
математика - геометрия
да се намери лицето на едно от диагоналните сечения на правоъгълен паралелепипед с измерения 1cm, 2 cm и 3 cm. Моля помогнете ми!
добавена от ay.gzl 16.01.2017
2
11
Активност в домашните:
Няма отговори
Здравейте! Трябва ми помощ
Равнобдрен триъгълник има основа 4√2 и медиана към бедрото 5 . Да се намери дължината на бедрото?
добавена от BurcuOrh 25.04.2016
1
2
Активност в домашните:
Няма отговори
-1 точки
спешно решение за 4 задачи аз написах 2 от тях
задача 2 Дължината на окръжност е 12(пи) см. Намерете лицето на кръга.
добавена от kader.ahmed.cholak 16.02.2016
1
10
Активност в домашните:
Няма отговори
математика геометрични фигури за 6 клас
Имам домшно по математика за утре. моля помогнете ми 1 зад. Намерете дължината на окръжност и лицето на кръг с радиус 1,4 дм.,ако п=на двадесет седми
добавена от kader.ahmed.cholak 16.02.2016
3
25
Квадрат .. Спешна помощ
зад.1 Точката М е вътрешна за квадрат със страна 2см. Намерете сбора от разстоянията от точката М до четирите страни на квадрата.   зад.2  Сборът на разстоянията от точка М, вътрешна за еди ...
добавена от ezgi200111 28.04.2015
1
4
Математика- Ромб спешна помощ.
Диагоналът AC  на ромба ABCD е с  3 см по-малък от страната му. Периметърът на триъгълника ABC е 30 см. Стрната на ромба  е ?
добавена от ezgi200111 27.04.2015
2
4
ако аб = ад, бц=дц, ац = 10 цм и бд=8цм намерете сабцд
Ako AB = AD, BC=DC, AC = 10 cm i BD=8cm namerete Sabcd
добавена от erdjeb 09.02.2014
3
8
Дробно неравенство за 10 клас
 
добавена от sibiiiii 12.01.2014
1
9
Активност в домашните:
Няма отговори
моляя помотнете мии спешно е
Намерете по рационален начин корените на уравнението 7t-2p на втора=p+4t за: p=3
добавена от melek45 08.01.2014
4
6
Помощ по Математика!!
Дадена е функция: y= 2x-3 а)Определете вида й и постройте графиката й б) Намерете f(-2), f(5), f(0) = ? в) Определете координатите на пресечните точки с координатните оси.
добавена от pepo14561 04.01.2014
1
6
Математика за 7 клас . Моля ми помогнете
1.Намерете корените на уравнението. а) 9x2-12x+4=0 б) t3-1-t+1=0 в) y2-16=(y+4)2   2.Решете уравнението. а)  -5|t|+4=|t| б) |10-2x|+|x-5|=12 в) |4t-2|-|6t-3|=-1  ...
добавена от - 04.01.2014
1
3
1 2 3 4 5 » 6
Популярни търсения
триъгълник ABC височините ABC MN е средна отсечка M CA Страните на триъгълник ABC имат дължина AB 7 cm Триъгълник ABC остроъгълен В остроъгълния триъгълник ABC В триъгълник ABC ъгъл А е 35 ъгъл B е 55 и CM е медиана 9 В равнобедрен ABC с основа AB 8 cm е вписана окръжност Центърът O на окръжността дели височината C В ABC симетралата на страната AB В равнобедрен триъгълник ABC CA CB симетралата на страната 1 Дадено ABC CA CB CN ъглополовяща на външния ъгъл при върха С Да се докаже че СN е успоредна на АВ в триъгълник abc страните ab и ac Дадено триъгълник ABC ъгъл C 1 Дадено ABC CA CB CN ъглополовяща на външния ъгъл при върха С Да се докаже че СN е успоредна на АВ В триъгълник abc алфа 3 11 4 ABC ъгъл C 90 В правоъгълния триъгълник ABC C 90 в ABC страните AC и BC В триъгълник ABC AL ъглополовяща В триъгълник ABC симетралата на на чертежа в триъгълник ABC ъглополовящите на ъглите

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Математика
Дулово
Ученици