Краси Колева
преподава по Математика
в град Плевен
Въпроси и отговори от Ученици по Математика от Никопол
1 - 15 от 21
Задача по математика
Даден е триъгълник ABC . точката K е средата на BC ,а върху страната AB са отбелязани точките M и N така, че АМ= MN= NK и ВС =2CM. докажете, че триъгълник АМС е еднакъв на триъгълник NKB и АВ=2AC.
добавена от melti.binbashieva 19.03.2023
1
12
Задачи по математика
Триъгълникът ABC е правоъгълен и AC= BC. От върховете A и B са спуснати перпендикуляри AF и BG към права през C. Aко FG е 10 см колко квадратни сантиметра е лицето на трапеца AFGB?
добавена от melti.binbashieva 19.03.2023
1
7
Задача по математика
От партида от 21 изделия 2 са дефектни. при избор на 3 изделия, ако има дефектно, партидата се бракува. Каква е вероятността партидата да се бракува?
добавена от melti.binbashieva 05.06.2022
1
21
Задача по математика
От конспект с 25 въпроса на изпит се дават два въпроса - един от първите 10и втори от следващите 15. ако сборът от номерата на двата въпроса и 30, каква е вероятността: А) първият въпрос да е номе ...
добавена от melti.binbashieva 05.06.2022
1
11
Задача по математика
В ∧ АВС (АС= ВС) с∠ АСВ =120° е построена ъглополовяща АЛ( л елемент от ВС). ако АЛ е 8V6,то основата има дължина?
добавена от melti.binbashieva 22.05.2021
2
13
Задача по математика
В триъгълник АВС ЪГЛОПОЛОВЯЩАТА на ъгъл АСВ има дължина 6V7, АВ=14 и АС:ВС=3:4. Дължината на АС и ВС е ?
добавена от melti.binbashieva 22.05.2021
3
12
Задача по математика
В триъгълник АВС ъгъл ВАС=45 и ъгъл АВС=30. Дължината на височината АН (Н елемент от ВС) е 6. ВС=?
добавена от melti.binbashieva 20.05.2021
1
6
Задача по математика
На среща на класа се събрали 20 съученици. Всеки две момичета се разцелували, а всеки две момчета си стиснали ръцете. Ако броят на целувките се отнася към броя на ръкостисканията както 33:14, намер ...
добавена от melti.binbashieva 08.04.2021
1
16
Задача по математика
Избираме произволно цяло число между числата от 1 до 60 включително. Каква е вероятността то да се дели на 4 или 5?
добавена от melti.binbashieva 08.04.2021
1
12
Задача по математика
Основата на пирамида е правоъгълник с лице 37корен от3 см2 и ъгъл между диагоналите 60°. Всички околни ръбове на пирамидата сключват с основата й ъгъл 45°. Намерете обема на пирамидата.
добавена от melti.binbashieva 31.03.2021
1
21
Задача по математика
Намерете произведението на всички стойности на неизвестните х и у, които са решения на системата |х^2+ху=28 |у^2+ху=21
добавена от melti.binbashieva 25.03.2021
1
9
Задача по математика
в трапеца ABCD(AB||CD) през точка М от страната АD е построена права , успоредна на основите и пресичаща диагоналите АС и ВD и бедрото BC съответно в точките P,Q,N.Ако AB=20см.,CD=15см. и AM:MD=1:4 ...
добавена от melti.binbashieva 24.03.2021
1
18
Задача по математика
В трапеца ABCD(АВ успоредно на СD) с основи 18 см.и 8 см. единият диагонал е 12 см. Ако разликата на бедрата е 5 см. ,то те имат дължини:?
добавена от melti.binbashieva 24.03.2021
1
13
Задача по математика
В триъгълник ABC (AC=BC) ъглополовящата на един от ъглите при основата дели бедрото в отношение 6:5,считано от върха при основата, а височината към нея е 24 cm. Намерете разстоянието между медицент ...
добавена от melti.binbashieva 22.03.2021
0
22
Задача по математика
Разстоянието между две пристанища на една река е 69 км. моторна лодка го изминава в едната посока за 1h 32min,а в другата посока за 1h 55min. Намерете скоростта на лодката в спокойна вода и скорост ...
добавена от melti.binbashieva 22.03.2021
1
15
1 2 »
Популярни търсения
В триъгълник ABC H е ортоцентър ъглополовящите на ъглите при върховете A и B на успоредника ABCD В триъгълник ABC алфа бета гама 3 7 10 O е център на описаната около триъгълник ABC окръжност намерете Дадено Да се докаже OE OF ABCD успоредник AE BD На продължението на страната ab на квадрата abcd Равнобедреният трапец ABCD c ъгъл А 30 градуса е описан около окръжност Намерете радиуса на окръжнос trapec 2 Успоредникът ABCD има страна Дадено е ABC По малката страна на правоъгълник е 6см а ъгълът между диагоналите е 120 градуса Сборът от дължините диагоналите на успоредника ABCD се пресичат в точка О В ромба ABCD ъглополовящата на за успоредника ABCD е дадено че AB 10 cm Ad 6 cm Външно за ромба ABCD в който в остроъгълния триъгълник ABC височините Даден е триъгълник ABC ъгъл C 90 градуса Външно за триъгълника е построен квадрат с център О и стран abcd е вписан В правоъгълник abcd диагоналите ac и bd ае пресичат в точка o В триъгълник ABC BC m AB 2m

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Краси Колева
преподава по Математика
в град Плевен
с опит от  28 години
284 40

Ани Цонева
преподава по Математика
в град Плевен
с опит от  24 години
193 40

виж още преподаватели...