Въпроси и отговори от Ученици по Математика от Клисура
1 - 15 от 24
Домашна работа по математика за 8 клас.Окръжност и многоъгълник. СПЕШНО!!!
Равнобедрен трапец ABCD (AB || CD) е описан около окръжност. Ако AB = 12 см и CD = 4 см, големината на < ABC е
добавена от moni_987_156 26.05.2014
0
4
Домашна работа по математика за 8 клас.Окръжност и многоъгълник. СПЕШНО!!!
Катетите на правоъгълен ΔABC (< С = 90°) са 5 см и 12 см, радиусът на описаната му окръжност е 6,5 см. Ако О е център на вписаната в триъгълника окръжност, лицето на ΔABO в квадратни са ...
добавена от moni_987_156 26.05.2014
1
7
Системни линейни уравнения
Системата |3x - 2y = 7 има безброй много                       |6x + 3ay = 14  решения при : а) а= - 4/3 б) а= - 2/3 в) а=4/3 г)а=2/3
добавена от moni_987_156 24.02.2014
1
4
Моля помогнете!!! Математика за 8-ми клас!!
Точката G е медицентър на триъг. ABC (ъгъл С = 90 ). Ако ъгъл BAC = 30 и CG = 4см, намерете дължината BC.
добавена от moni_987_156 05.11.2013
2
4
Задача по математика за 8-ми клас.
V - корен x2 - (V7 + V2)x - V14 = 0
добавена от moni_987_156 21.10.2013
1
5
Задача по математика за 8-ми клас.
Произведението на две отрицателни числа е 108. Намерете сбора им, ако едното число е с 3 по-голямо от другото. 1 число е х < 0 2 число е x + 3 < 0 --> x < -3
добавена от moni_987_156 21.10.2013
1
7
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Корените на уравнението (2х - 1)2 - 3х(х - 2) = 1 са :
добавена от moni_987_156 14.10.2013
2
7
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Ако -2 е корен на уравнението х2 + mx +3.(m-3) = 0, то другият корен е:
добавена от moni_987_156 14.10.2013
2
6
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Ако -4 е корен на уравнението х2 + mx + 2m -6 = 0, то другият корен е:
добавена от moni_987_156 14.10.2013
1
10
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Намерете произведението от корените на уравнението (х / V6)2- (3х - 10)/4 = 2х/3
добавена от moni_987_156 14.10.2013
3
17
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Намерете стойността на с, ако - две седми е корен на уравнението 7х2 + 23х + с = 0
добавена от moni_987_156 14.10.2013
1
7
Задача по математика за 8-ми клас. (Квадратно уравнение)
Намерете стойността на а, ако уравнението ах2 - 6х + 3 = 0 има двоен корен.
добавена от moni_987_156 14.10.2013
2
4
Задача от входно ниво по математика за 8-ми клас.
ABCD е успоредник. Ако лицето на триъгълника MND e 27 см2, лицето нa ABCD в см2 е :
добавена от moni_987_156 17.09.2013
2
12
Задача от входно ниво по математика за 8-ми клас.
От посочените едночлени с променливи х и у от най-висока степен е : А) 25 а6 х7 х9 Б)(-3 а5 х2 у3 )3 В)( 58 m3 х4 у2 )2 Г) (-2 n7 х2 у3 )4
добавена от moni_987_156 17.09.2013
2
23
Задача по математика за 8-ми клас. ВХОДНО НИВО !!! СПЕШНО !!!
3 |x-2| - |14-7x| = (-2) на 3-та степен (само - 2)
добавена от moni_987_156 17.09.2013
3
6
1 2 »
Популярни търсения
ABCD AD AP PD правоъгълника Даден е триъгълник ABC ъгъл C е 90 В равнобедрен триъгълник височината към основата е 120 см а В триъгълник ABC алфа бета гама 3 7 10 Колко процента е плодът в 300 грама от същия нектар Даден е успоредник ABCD Диагонали те AC и ABсе пресичат в точка О която е тяхна среда Точка М е сред Дадено Да се докаже OE OF ABCD успоредник AE BD За успоредника ABCD е известно за успоредника ABCD е дадено че AB 10 cm Ad 6 cm В трапеца ABCD AB CD в триъгълник ABC ъгъл C 90 медианата CM е равна на катета CB Равнобедреният трапец ABCD c ъгъл А 30 градуса е описан около окръжност Намерете радиуса на окръжнос даден е успоредник ABCD Диагоналите на правоъгълника ABCD се пресичат в точка O Хипотенуза AB на правоъгълен триъгълник ABC е 20 см а CM е медиана към нея Ако P 32 sm Д 36 см намер един от ъглите на равнобедрен триъгълник е 120 градуса Диагоналите на ромба ABCD имат дължина 24 см и 20 см Точките M N P и Q са среди съответно на странит Върху всяка от страните на квадрат ABCD са взети точки M N P Q По малката страна на правоъгълник е 6см а ъгълът между диагоналите е 120 градуса Сборът от дължините Външно за ромба ABCD в който

Потърси помощ за своята домашна: