Домашни работи от Ученици от Пловдив от ОУ Душо Хаджидеков
1 - 15 от 21
Активност в домашните:
Няма отговори
ученически проект по информационни технологии
проект по ит за 5 клас
добавена от mariya.zdravkova_7967 04.10.2016
1
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за триъгълник за 6 клас
Периметърът на ΔABC е равен на 57см. Ако a, b и c са страните на този триъгълник и a:b=2:3 и b:c=2:3, намерете най-голямата страна на триъгълника (в см).
добавена от animavrodieva 06.09.2015
2
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за призма за 6 клас
Основата на права призма е правоъгълен триъгълник с катети a, b и хипотенуза c. Височината на призмата е h=30см. Ако a:b:c:h=5:12:13:15, намерете повърхнината и (в см2).
добавена от animavrodieva 06.09.2015
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Намерете числената стойност на израза    A=(-2x/y)3 . (-6x/y2)-2    за  x=9, y=-1/2
добавена от animavrodieva 29.08.2015
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Намерете за коя стойност на параметъра a многочленът   A=x5-2x3+x2-3ax4+ax3-ax2-x+1   има член от втора степен с коефициент -3
добавена от animavrodieva 29.08.2015
1
5
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за призма и пирамида за 6 клас
Правилна четириъгълна призма и пирамида имат равни основни ръбове. Височината на призмата е 2 пъти по-малка от височината на пирамидата. Обемът на призмата към обема на пирамидата се отнася както:  ...
добавена от animavrodieva 28.08.2015
2
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Намерете числената стойност на израза   A=(1/2x5)2+(1/2x2)5-(x5/4)2-x10   за        x=-2
добавена от animavrodieva 28.08.2015
2
5
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за паралелепипед за 6 клас
Правоъгълен паралелепипед има измерения a, b и c, като b е с 3 по-малко от a, а c е 2 пъти по-малко от  b. Обемът на паралелепипеда е : А) V=1/2a3-4,5a      Б)V=2a3-12a+18a      В)V=0,5a3+3a2-4 ...
добавена от animavrodieva 28.08.2015
1
4
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Най-голямата стойност на израза A = (x+2) (x2-x-1) - x(x2+2x-3) е : А)-2    Б)2    В)-1   Г)1
добавена от animavrodieva 28.08.2015
1
2
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за триъгълник за 6 клас
Периметърът на Δ ABC е 70см. Ако a, b и c са страните на този триъгълник, то a:b = 2:3 и b:c = 4:5. Намерете най-голямата страна на триъгълника (в см).
добавена от animavrodieva 27.08.2015
3
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Правоъгълен триъгълник с хипотенуза AB = 5 см и катети AC = 3 см и BC = 4 см е завъртян около права, която минава през точката A и е перпендикулярна на правата AC. Намерете повърхнината на получено ...
добавена от animavrodieva 27.08.2015
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за пирамида за 6 клас
Правилна шестоъгълна пирамида има основин ръб b=10,4см. Ако сборът от апотемата на основата и апотемата на пирамидата е 24см, намерете повърхнината на пирамидата в см2.
добавена от animavrodieva 25.08.2015
1
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за призма за 6 клас
Основата на права призма е ромб със страна b и височина hb = 6см. Дадено е, че b =4/7h, където h е височината на призмата. Ако периметърът на една околно стена е 66 см, обемът на призмата (в см3) е ...
добавена от animavrodieva 25.08.2015
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за 6 клас
Равнобедрен триъгълник с бедро 5 см и височина към основата 4 см се върти около основата си. Повърхнината на полученото тяло в см2е: А ) 10п     Б ) 30п     В ) 20п     Г) 40п
добавена от animavrodieva 24.08.2015
4
12
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
спешно задача по математика за цилиндър за 6 клас
Повърхнината на прав кръгов цилиндър е 300 п см2 . Ако сборът от радиуса и височината на цилиндъра е 15 см, намерете радиуса му в см.
добавена от animavrodieva 24.08.2015
3
10
1 2 »
Популярни търсения
В ABC е прекарана височина CH като H е вътрешна точка за страната AB В триъгълник ABC CA CB в ABC страните AC и BC В триъгълник ABC CA CB и медианата Задачата Докажете че ако ъглополовящите на вътрешния и външния ъгъл при върха C на тригълника ABC пр в триъгълник abc продълженията ABC ъгъл C 90 в триъгълник ABC MN е средна отсечка Триъгълник ABC C 90 CD Триъгълник ABC ъгъл C 90 градуса CM медиана ABC е прекарана височина CH като H е вътрешна точка за страната AB В триъгълник ABC симетралата на страната AB пресича страната AC в точка D Симетралата на бедрото в триъгълник ABC CA CB В триъгълник ABC CL и CN са съответно вътрешната и външната ъглополовящи при върха C Ако точките L и В ABC симетралата на страната BC В ABC симетралата на страната AB В триъгълник abc a 3x b 4x c 5x В триъгълник ABC ъгъл А 35 градуса ABC има лице 80 В правоъгълен триъгълник ABC CM и CL

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Литература, Български език и Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
174 32

Станка Габарева
преподава по Математика
в град Пловдив
с опит от  35 години
133 32

виж още преподаватели...