Домашни работи от Ученици от Никопол
1 - 15 от 54
Задача по математика
Сумата на първите пет членана аритметична прогресия е равна на 30. Намерете третия член.
добавена от melti.binbashieva преди 13 дни
1
12
Задача по математика
В успоредника АВСД пресечната точка на диагоналите е О. Ако вектор АВ = на вектор а и вектор АД е = на вектор б, изразете чрез вектор а и б вектор ОА.
добавена от melti.binbashieva преди 14 дни
1
11
Задача по математика
Синусът на единия от острите ъгли ня правоъгълен триъгълник е равен на 0.8. Намерете синуса на другия остър ъгъл.
добавена от melti.binbashieva преди 14 дни
1
5
Задача по математика
На среща на класа се събрали 20 съученици. Всеки две момичета се разцелували, а всеки две момчета си стиснали ръцете. Ако броят на целувките се отнася към броя на ръкостисканията както 33:14, намер ...
добавена от melti.binbashieva преди 14 дни
1
13
Задача по математика
Избираме произволно цяло число между числата от 1 до 60 включително. Каква е вероятността то да се дели на 4 или 5?
добавена от melti.binbashieva преди 14 дни
1
9
Задача по математика
За острия ъгъл алфа е изпълнено sin алфа*cos алфа=1/7. Намерете стойността на израза sin⁴алфа+cos ⁴алфа.
добавена от melti.binbashieva преди 17 дни
2
12
Задача по математика
Върху страните АВ и ВС на триъгълник АВС са взети съответно точките М и Н така, че АМ:МВ=СН:НВ=2:3. Ако вектор АВ= вектор а и вектор АС=вектор b, то изразете чрез вектор а и вектор b насочените отс ...
добавена от melti.binbashieva преди 17 дни
1
5
Задача по математика
В остроъгълен триъгълник АВС ъгъл АВС=бета, АТ(Т€ВС) и СН(Н€АВ) са височини в триъгълника. Отношението на НТ/АС е? А) sin betа Б) соs beta В) tg beta Г) cotg beta
добавена от melti.binbashieva преди 17 дни
1
10
Задача по математика
В колко точки се пресичат 8 прави, никои 2 от които не са успоредни, но 3 от тях минават през една точка?
добавена от melti.binbashieva преди 17 дни
1
7
Радка Кънчева
преди 17 дни , на 05 апр 2021 (пн)
С82 - С32 + 1 = 28 - 3 + 1 = 26
Задача по математика
Основата на пирамида е правоъгълник с лице 37корен от3 см2 и ъгъл между диагоналите 60°. Всички околни ръбове на пирамидата сключват с основата й ъгъл 45°. Намерете обема на пирамидата.
добавена от melti.binbashieva преди 22 дни
1
11
Задача по математика
В триъгълник АВС са построени ъглополовящите АD и ВЕ(D€BC, E€ AC). Намерете дължината на отсечката DE, ако АВ =5см., АЕ=5/2 и BD=5/3.
добавена от melti.binbashieva преди 28 дни
1
14
Задача по математика
На чертежа триъгълник АВС е със страни АВ=22 и АС=18см, а четириъгълникът АРКМ е ромб. Намерете обиколката на ромба.
добавена от melti.binbashieva преди 28 дни
1
5
Задача по математика
Намерете произведението на всички стойности на неизвестните х и у, които са решения на системата |х^2+ху=28 |у^2+ху=21
добавена от melti.binbashieva преди 28 дни
1
9
Задача по математика
в трапеца ABCD(AB||CD) през точка М от страната АD е построена права , успоредна на основите и пресичаща диагоналите АС и ВD и бедрото BC съответно в точките P,Q,N.Ако AB=20см.,CD=15см. и AM:MD=1:4 ...
добавена от melti.binbashieva преди 29 дни
1
15
Задача по математика
В трапеца ABCD(АВ успоредно на СD) с основи 18 см.и 8 см. единият диагонал е 12 см. Ако разликата на бедрата е 5 см. ,то те имат дължини:?
добавена от melti.binbashieva преди 29 дни
1
10
1 2 3 4 »
Популярни търсения
В триъгълник ABC симетралата на страната BC пресича страната AC В триъгълник ABC ъгълът при върха C е тъп и Намерете ъглите на ABC Даден е равнобедрен триъгълник с ABC бедра AC BC Докажете че ако ъглополовящите на ъглите при основа Точка Q е от страната AC на триъгълник ABC В триъгълник ABC ъгълът Периметърът на триъгълник ABC е 70 см Ако а б и с са страните на този триъгълник 7 математика 7 в триъгълник ABC AB BC CA 6 4 5 За ъглите на триъгълник ABC страните AC и BC 1 5 6 и CM е медиана Точка B е на разстояние 3 cm от CM Намерете лицето на ABC в квадратни сантиметр ABC e остроъгълен и АD е височина В триъгълник ABC са дадени всички страни AB 5 AC 7 BC 8 Търси се трите ъглополовящи на триъгълника В триъгълник ABC CA 8см И CB 5см ABC ъгъл C 45 В окръжност е вписан триъгълник ABC В триъгълник ABC ъгълът при върха А е 82 1 5 6 и CM е медиана Точка B е на разстояние 3 cm от CM Намерете лицето на ABC в квадратни сантиметр Даден е триъгълник ABC и точка S ABC e остроъгълен и АD е височина Докажете че AD 1 2 AB AC

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Никопол
Ученици
Намери частен учител

Наташа Басарова
преподава по Философия
в град Плевен
с опит от  19 години
81 7

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
48 7

виж още преподаватели...