Домашни работи зададени от mariana0210
1 - 15 от 26
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задача за 9 клас.Теорема на Талес
Даден е трапец ABCD (AB||CD).Точка M от бедрото AD е такава,че AM:MD=3:5.През M е прекарана права m || AB,която пресича диагонала AC в точка P и бедрото BC в точка N.Намерете : а) AP:PC и BN:CN б)  ...
добавена от mariana0210 19.03.2014
1
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
решете уравнението с помощта на подходящо полагане
Решете уравнението с помощта на подходящо полагане √x+5/x + 4√x/x+5 = 4
добавена от mariana0210 27.02.2014
1
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Човешката дейност и биосферата
Спешно ми трябва презентация ,,Човешката дейност и биосферата '',някой да помогне.  
добавена от mariana0210 11.01.2014
0
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задача за Окръжност и ъгъл
Триъгълникът ABC ( ъгъл ABC>90 градуса) е вписан в окръжност k с център O.Мерките на малките дъги AB и AC се отнасят както 3:4.Намерете ъгъл AOB и ъгъл ABC,ако ъгъл BAC=15 градуса.
добавена от mariana0210 01.06.2013
1
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задача за 8 клас;окръжност
Дадена е окръжност k с диаметър AB = 4 cm.Допирателната в точка N от k пресича правата AB в точка P.Намерете разстоянието от точка P до центъра на окръжността,ако дъгите AN и NB ,вътрешни за ъгъл A ...
добавена от mariana0210 16.05.2013
2
21
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задача за 8 клас;окръжност
Дадена е окръжност к с диаметър AB. Точките P и Q лежат на едната полуокръжност и я делят на три равни части (AP=PQ=QB). Намерете ъглите APB, APQ, PBQ.
добавена от mariana0210 07.05.2013
1
2
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задачи за окръжност и допирателни
Допирателните в точките A и B на окръжност k с център O се пресичат в точка C.Докажете ,че CO e ъглополовяща на ъгъл ACB.
добавена от mariana0210 25.04.2013
1
10
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
задачи с помощта на системи линейни уравнения
Ако страната AB на правоъгълника ABCD се намали с 2 cm , а BC се увеличи с 1 cm,то лицето му не се променя.Лицето на правоъгълника остава същото и когато AB се увеличи с 3 cm,а BC се намали с 1 cm. ...
добавена от mariana0210 12.03.2013
1
11
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
стойността на параметъра а
намерете стойността на параметъра а,при които уравнението има един корен: (a-4)x​2+ax+3=0
добавена от mariana0210 28.11.2012
2
7
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
стойността на параметъра а
При какви стойности на параметъра a уравнението има два различни реални корена? (a-1)x2+2x-3=0  
добавена от mariana0210 26.11.2012
2
10
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
начална училищна степен
Имам нужда от малко помощ за изтеглянето на материал по психология,ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарна.Материала е есе на тема Познавателни процеси-памет,мислене... .Благодаря п ...
добавена от mariana0210 14.11.2012
3
29
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
корени на квадратно уравнение
Определете броя на корените на уравнението в зависимост от параметъра k . X2-2(4k-1)x+16k2-2k-7=0
добавена от mariana0210 07.11.2012
1
15
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Да се определи абсцисата на резултантната
Да се определи абсцисата ХR на резултантната R на равнинните сили от F1 до F5 за които се знае :      F1 F2  ...
добавена от mariana0210 24.10.2012
0
5
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
Да се определи абсцисата
Да се определи абсцисата ХR на резултантата R на равнината сили от F1 до F5 за които се знае :     F1 F2 F3 F4 F5  ...
добавена от mariana0210 24.10.2012
0
8
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
13%
Постижения:
квадратни корени.разложете на множители
√x -4x
добавена от mariana0210 19.10.2012
2
12
1 2 »

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

mariana0210
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Учебен статус