Домашни работи зададени от sonik
1 - 15 от 5
Активност в домашните:
Няма отговори
задачи по математика
купчина пясък има форма на прав кръгов конус.обиколката на основата е 25м и 12см,а AB+BC=10.Намерете обема на пясъка,ако п=3,14
добавена от sonik 28.08.2012
1
16
Активност в домашните:
Няма отговори
задачи по математика
в желязна пластина са пробити 4 еднакви кръгли отвора.пластината има форма на правилна четириъгълна призма с основен ръб и височина 2 см.диаметърът на отворите е 8мм.намерете масата на пробитата пл ...
добавена от sonik 28.08.2012
2
15
Активност в домашните:
Няма отговори
задачи по математика
височините в триъгълник са в отношение ha:hb:hc=20:15:12.намерете отношението на лицата на квадратите,построени върху трите страни на триъгълника
добавена от sonik 26.08.2012
2
13
Активност в домашните:
Няма отговори
задачи по математика
нека за положителни числа a,b и c е изпълнено а/2=b/3 и b/4=c/5 .намерете a,b и c ако: a) а+b+c=70 б) ab+bc в) a на втора степен+b на втора степен+c на втора степен
добавена от sonik 26.08.2012
1
7
Активност в домашните:
Няма отговори
задачи по математика
нека x,y,z са такива числа.че x/2=y/3=z/5.намерете тези числа,ако x/2+y/3-z/5=6/7
добавена от sonik 26.08.2012
2
5

Потърси помощ за своята домашна: